Satser sammen på det europeiske markedet

Doosan og Engcon har inngått en avtale om utvidet samarbeid i Europa. I høst leveres de første Doosan-graverne ferdig utstyrt med Engcons tiltrotatorer, styresystemer og fester.

Samarbeidet innebærer at gravemaskinprodusenten Doosan vil klargjøre sine gravemaskiner i Europa for styresystemer, fester og tiltrotatorer fra tiltrotatorprodusenten Engcon. De første tiltrotatorklargjorte Doosan-gravemaskinene ruller ut i løpet av høsten 2019. Det skriver Engcon i en pressemelding.

– Fordelen for sluttkundene er at de får en mye raskere leveranse, siden gravemaskinen allerede er klargjort for Engcons tiltrotatorer. Vi jobber hele tiden med å forbedre servicen, og dette er et viktig skritt i den retningen, sier Krister Blomgren, adm. dir. i Engcon.

Annonse

Først Europa, så hele verden

En tiltrotator kan effektivisere gravearbeidet med opptil 50 prosent, ifølge pressemeldingen. I tillegg er faktorer som økt sikkerhet og mindre miljøpåvirkning sterke argumenter for å bruke tiltrotatorteknologien. Det langsiktige målet med avtalen er å utvide samarbeidet fra å bare gjelde Europa til å omfatte hele verden.

– Våre produkter har lenge begrenset seg til Norden, men nå ser vi at Europa begynner å åpne seg for å bruke tiltrotatorer og våre systemer. Da er klargjorte gravemaskiner en praktisk måte å nå ut til flere sluttkunder på, sier Blomgren.

Både Doosan og Engcon ser på gravemaskinen som en redskapsbærer som erstatter andre maskiner. Ved å bruke et automatisk hurtigfeste i kombinasjon med en tiltrotator, blir det enkelt å bytte redskap, noe som gjør arbeidet mer fleksibelt og effektivt.

– Vi er glade for å kunne bruke Engcon som en av våre samarbeidspartnere for styresystemer og tiltrotatorer. På grunn av den sterke veksten i dette markedet, vil samarbeidet gjøre oss bedre rustet til å møte etterspørselen fra forhandlere og kunder, sier Kevin Lynch, kommunikasjonssjef i Doosan Infracore Europe Marketing.