GPS-trøbbel i nord

Den siste tiden har det blitt avdekket gjentatte GPS-forstyrrelser i Nord-Norge. Kanskje står Russland bak. Dette er kritisk for luftfarten, men også anleggsnæringen er sterkt berørt.

I Kirkenes har maskinentreprenør AS Oscar Sundquist gjentatte ganger de siste par årene opplevd ustabile og feilaktige GPS-signaler. Det har blant annet ført til problemer under byggingen av en veiavkjøring. Veien ble bygget fra hver sin ende, men da de veidelene møttes på midten var de ikke i samme høyde. Da måtte det tilpasses med ekstra masser, noe som kostet både tid og penger.

– Usikkerheten er det verste. Vi kan gå og måle uten å vite at det faktisk er feil, noe som kan få store konsekvenser. Vi risikerer å bygge feil, rett og slett. Det er nesten som å bli blind uten å være klar over det, sier stikningsingeniør Andreas Wara Eliseussen i Oscar Sundquist til Anleggsmaskinen.

Annonse

Fra Russland?

Årsaken til alle GPS-forstyrrelsene er ikke helt fastslått, men mye tyder på at i hvert fall deler av problemet er menneskeskapt. Dette kan gjøres ved hjelp av støysendere, som forstyrrer og blokkerer GPS-signalene, også kalt «jamming». Russland peker seg ut som sannsynlig kilde til denne jammingen. Under NATO-øvelsen Trident Juncture ble det ifølge Etterretningstjenesten påvist daglige utfall av GPS-signaler i Finnmark.

NØYAKTIG? Utstyret opererer med en nøyaktighet ned på millimeternivå, men hva hjelper vel det hvis det er feil? (Foto: Runar F. Daler).

NØYAKTIG? Utstyret opererer med en nøyaktighet ned på millimeternivå, men hva hjelper vel det hvis det er feil? (Foto: Runar F. Daler).

– Russland drev med omfattende elektronisk jamming under NATO-øvelsen Trident Juncture, sa etterretningssjef Morten Haga Lunde i sitt årlige foredrag i Oslo Militære Samfund i februar i år.

– Det påvirket store deler av luftrommet over Finnmark og sivile fly mistet GPS-signal. Jammingen opphørte 7. november, samme dag som øvelsen Trident Juncture ble avsluttet, fortalte han.

Forsvarsdepartementet bekreftet også overfor nettavisen The Barents Observer at «GPS-jammingen» stammet fra russiske styrker på Kola-havøya.

Nordlys

– Det er uansett ikke bare russerne som forårsaker GPS-forstyrrelser. Vi er jo vant til nordlys her, som skyldes solstormer, og elektromagnetisk stråling derfra kan påvirke signalene fra satellittene. Nærhet til trafoer kan også forstyrre GPS-signaler. Forskjellen er at både trafoer og nordlys kan vi se, og det finnes en egen varslingstjeneste for solstormer. Men ingen ringer og forteller oss når russerne skal ha øvelse, og det er ingen varslingstjeneste som heter jamming.no, sier stikningsingeniør Vidar Bakke.

– Vår jobb er uansett ikke å spekulere i hvem som står bak eller hvorfor. Vi må bare ta konsekvensene av det, og sørge for at våre målinger er korrekte og nøyaktige. Det gjør vi ved å kontrollere systemene våre og dobbeltsjekke og trippeltsjekke målingene. De små feilene er egentlig det skumleste, for de store vil vi nok oppdage ganske raskt uansett, sier daglig leder Svein Werner Sundquist.

LANDMÅLING I VINTERLAND: Det er i nordområdene, mot grensen til Russland, at GPS-jammingen har vært mest markant. (Foto: Andreas Wara Eliseussen).

LANDMÅLING I VINTERLAND: Det er i nordområdene, mot grensen til Russland, at GPS-jammingen har vært mest markant. (Foto: Andreas Wara Eliseussen).

Hyppige kontroller

– Hvordan gjør dere det i praksis? Hvordan får dere dobbeltsjekket og forsikret dere om at signalene er korrekte?

– Vi må sjekke opp mot kjente og godkjente fastmerker, altså geografiske punkter med kjente koordinater, som Statens Kartverk har tatt ut over hele landet. For å slippe å reise ut til disse punktene – for de kan være langt unna – lager vi våre egne fastmerker i nærheten av anleggsområdet, basert på Kartverkets kjente punkter. Disse bruker vi til å kontrollere, og det gjør vi som regel før hver eneste innmåling, forklarer Andreas Wara Eliseussen.

– I nyere tid har systemene blitt så gode og nøyaktige at man strengt tatt ikke behøver å utføre slike kontroller så ofte; det kommer litt an på nøyaktighetskravet til jobben. På grunn av GPS-jammingen og usikkerheten rundt signalene er vi imidlertid nødt til å gjøre dette langt hyppigere enn før, praktisk talt flere ganger daglig. Hvis det skulle vise seg å være avvik, så må vi vente og kontrollere på nytt senere før vi eventuelt kan bruke utstyret igjen. Det har vi opplevd flere ganger, forteller han.

– Det største problemet er at vi ikke vet hvordan jammingen utarter seg. Det kan jo forekomme midt mellom to kontroller. For å være hundre prosent sikre til enhver tid, må vi egentlig ha en person på et fastpunkt og kontrollere der samtidig som innmåling foretas et annet sted. Det er en løsning vi kan benyttes oss av, men det blir jo en betydelig ekstrakostnad.