AF Gruppen og OBOS sammen om hørselvern

AF Gruppen og OBOS investerer i startup-selskapet Minuendo, som skal lage «neste generasjons» hørselsvern.

Investeringen gjøres gjennom selskapet Construct Venture, som skal opparbeide seg en portefølje av vekstselskaper som er med på å endre måten bransjen jobber på. Dette skriver AF Gruppen i en pressemelding.

– Minuendo har adressert en HMS-utfordring som det per i dag ikke finnes en god nok løsning på. Utfordringen med dagens hørselvern er at man ikke med sikkerhet kan vite om det har en ønsket effekt, enten fordi man har lekkasjer, produktet er for dårlig, eller brukerfeil. Denne nye teknologien har vært under utvikling i regi av SINTEF i lang tid, og med Minuendos videreutvikling av produktet og deres kompetente team ser vi dette som en spennende investering, sier Jan Fossgård, direktør i Construct Venture, i pressemeldingen.

Annonse

Monitorerer støynivået

– Dessverre er det slik at alt for mange ansatte i bygg- og anleggsbransjen har, eller er i faresonen for å få, hørselsskader. Med denne teknologien er det mulig å monitorere støynivået både utenfor og inni øret. Det vil gi oss innsikt som kan bidra til å forebygge hørselsskader, og vårt håp er at vi sammen kan avverge nye tilfeller i fremtiden, sier Espen Jahr, som leder AF Gruppens bedriftshelsetjeneste.

Vil sikre bransjen konkurransekraft

Med sin satsing på oppstartselskaper gjennom Construct Venture, vil AF Gruppen og OBOS bidra til å skape en smartere og mer fremtidsrettet leverandørindustri innen bygg og anlegg som også sikrer bransjen konkurransekraft, heter det i pressemeldingen.

– Ikke bare skal Construct Venture være en attraktiv investor for oppstartsvirksomheter i vår sektor, men som store aktører i bransjen ønsker vi også å bidra med vår industrielle kompetanse inn i verdikjeden. Dette vil gi unge og spennende forretningskonsepter rettet mot vår sektor en unik mulighet, mener Fossgård.