3G-nettet stenges – skogsmaskiner berøres

Utfasingen av 3G-nettet har allerede begynt, og innen utgangen av 2020 er hele nettet fjernet. Skogsmaskiner som benytter mye datatrafikk blir direkte berørt.

Det kommer kanskje ikke som noen bombe at det er 4G-nettet (og på sikt også 5G) man bør forholde seg til når det gjelder overføring av store mengder data. Likevel ble kanskje noen tatt litt på senga da det viste seg at hele 3G-nettet i Norge faktisk forsvinner i løpet av relativt kort tid.

Både Telenor og Telia er allerede i gang med å fase ut nettet, fylke for fylke (se faktaboks nederst). Hvilke konsekvenser får det for eldre skogsmaskiner som ikke har 4G-kompatibelt utstyr?

Annonse

Sanntid

– Skogbruket er spesielt utsatt fordi det sendes over så mye data til enhver tid. Hogstmaskiner registrerer gjerne i sanntid alle data om tømmerstokken som hogges, samtidig som GPS-en kombinert med karttjenester registrerer nøyaktig hvor maskinen befinner seg til enhver tid. Det samme gjelder fjernassistanse, hvor en maskinleverandør kan sitte inne på kontoret og «ta over» maskinen ute i skogen – omtrent som man gjør med en PC – og dermed kanskje slippe å sende en servicemann. Skal dette fungere, må man ha god mobildekning stort sett hele tida, sier Bjørn Lauritzen, fagsjef skog i Maskinentrepreørenes Forbund (MEF).

– Eldre skogsmaskiner kjører stort sett fortsatt med 3G-modem og -antenner, og hvis de blir nødt til å oppgradere til 4G-kompatibelt utstyr for at disse funksjonene skal fungere optimalt, så vil det fort koste 10-15 000 kroner per maskin.

2G-nettet består til 2025

Nå viser det seg at selv om 3G-nettet blir borte, så vil det eldre og tregere 2G-nettet være i drift en god stund til. Skogsentreprenørene der ute kan dermed puste (litt) ut, i visshet om at ikke eldre utstyr vil slutte å fungere. Dekningsdirektør i Telenor Norge, Bjørn Amundsen, forklarer:

– Telenor opplever en kraftig vekst i mobil data over 4G og har behov for å frigjøre kapasitet for å håndtere denne veksten. Samtidig ser vi en fallende bruk av 3G, mens det fremdeles er vekst innenfor maskin-til-maskin-kommunikasjon (M2M) over 2G. Telenor har over 1 millioner M2M-abonnement i mobilnettet. Dessuten har Telenor mye bedre dekning på 2G enn 3G, noe som gjør at 2G er en bedre løsning for M2M enn 3G.  Vi vil derfor skru av 3G før 2G. 3G vil skrus av gradvis fram til 2020, mens 2G vil opprettholdes en del år til, fram til 2025, forteller han.

– Telenors 2G-nett har tilstrekkelig kapasitet til å håndtere taletrafikk og bruksområder som krever lite datavolum og lav hastighet. De fleste M2M-applikasjoner vil fungere bra over 2G. For bruksområder som krever høyere hastighet og kapasitet, som f.eks. kameraer, bør utstyret oppgraderes til 4G. Vi anbefaler at det sjekkes ut med de som har levert utstyret om det er behov for å oppgradere 3G-løsningen til 4G.

Hogstmaskiner registrerer gjerne i sanntid alle data om tømmerstokken som hogges, samtidig som GPS-en kombinert med karttjenester registrerer nøyaktig hvor maskinen befinner seg til enhver tid. (Foto: Runar F. Daler).

Hogstmaskiner registrerer gjerne i sanntid alle data om tømmerstokken som hogges, samtidig som GPS-en kombinert med karttjenester registrerer nøyaktig hvor maskinen befinner seg til enhver tid. (Foto: Runar F. Daler).

Tilbakeskritt

Terje Varli er daglig leder i skogsentreprenør Varli AS og styreleder i MEF Skog. Han er ikke spesielt lysten på bytte modemer og antenner på alle sine skogsmaskiner. Særlig ikke når de siste maskinene ble overlevert så sent som i fjor høst. Men at 2G-nettet består, er i alle fall en trøst.

– Vi har 11 maskiner. To av dem har 4G, mens resten har det ikke, så hvis vi skal bytte alle blir det jo ganske dyrt; opp mot et par hundre tusen kroner. Jeg synes vi burde ha blitt informert om dette før vi mottok de siste maskinene fra John Deere for et halvt års tid siden. Men det er mulig myndighetene eller teleselskapene ikke har informert leverandøren godt nok, sier han.

– Det blir nok et tilbakeskritt når 3G-nettet fjernes. Men det blir heldigvis ikke så ille som jeg trodde, i og med at 2G-nettet opprettholdes en stund til.

Burde byttes gratis

Bjørn Lauritzen i MEF er mer bastant og mener maskinleverandørene burde oppgradere maskinene kostnadsfritt for kundene, dersom de er kjøpt nylig.

– Når John Deere har levert maskiner i fjor sommer uten 4G-kompatibelt utstyr, er det litt spesielt. På en maskin til kanskje 3,5 millioner kroner burde de nå bytte ut det utstyret gratis. Hvis de ikke har visst om dette så har de ikke fulgt med i timen, slår han fast.

– Dette er jo småpenger for leverandørene i den store sammenhengen. Jeg synes de burde bytte til 4G-kompatibelt utstyr på alle maskiner som ble solgt i 2018, sier han.

– Oppgrader ved behov

– Så lenge 2G-nettet er operativt, vil ikke utstyret slutte å fungere, men hastigheten på kommunikasjonen vil bli noe tregere. Hvor stor betydning det kommer til å få er vanskelig å si. Vi som holder på ute i skogen er jo uansett vant til variabel dekning, og det finnes jo steder uten 4G-dekning, selv om den kanskje er bedre enn 3G-dekningen, sier Terje Rundberget, tekniker hos John Deere Forestry AS. Han er ikke innstilt på gratis bytting av utstyret.

– Som leverandør må vi forholde oss til en tredjepart, altså teleoperatøren. Det var ikke lange forvarselet vi fikk om at dette skulle skje. Vi leverer en oppgraderingspakke med 4G-modem og -antenne, samt en GPS-antenne og ny programvare, som koster mellom 15.000 og 20.000 kroner. inkl. montering. Jeg vil ikke nødvendigvis anbefale alle å bytte til 4G-utstyr, men kun ved behov. Hvis man skal benytte den nyeste teknologien, for eksempel å sitte på kontoret og følge med på hogsten i sanntid, så er nok ikke 2G godt nok. De som skal være med videre i utviklingen må jo over på 4G etter hvert uansett. Fra sommeren 2018 har alle våre maskiner blitt levert med 4G.

Skogsmaskin

Illustrasjonsfoto: Runar F. Daler

Anleggsmaskiner

– Hva så med vanlige anleggsmaskiner? Blir de også berørt av dette?

– For vanlige anleggsmaskiner er datamengden såpass liten at 2G-nettet vil holde fint til standard bruk. Også fjernassistanse vil fungere, men det vil gå tregere. Det nye utstyret vi leverer har selvsagt 4G, men så vidt vi kan skjønne vil det ikke være nødvendig å bytte ut det gamle utstyret før det eventuelt begynner å feile av andre årsaker, sier Ole Martin Hopland, servicesjef i Sitech, forhandler av maskinstyrings- og stikningsprodukter fra Trimble.

Daglig leder Vegard Solli hos maskinstyringsprodusenten Leica Geosystems, forteller at det paradoksalt nok kan bli problemer med det aller nyeste utstyret når 3G-nettet forsvinner.

– Våre nye GPS-er er tilpasset 3G og 4G, men har ikke 2G i seg. Vår erfaring er at 4G-nettet enkelte steder ikke er like godt utbygd som 3G-nettet, så når 3G-nettet nå stenges, blir det et problem der 4G-nettet ikke er godt nok utbygd. Vi har bl.a. eksempler på Sørlandet der vi mister korreksjonsdataene fordi det ikke er 4G-dekning. I de tilfellene må vi gå inn og «oppgradere» utstyret med 2G-modemer og antenner, slik at 2G-nettet kan benyttes. Dette er imidlertid ikke et stort problem, og vi gjør det kostnadsfritt for de kundene det gjelder, sier han.

Slukkeplanen for 3G nettet er som følger:

Telenors utfasing i 2019:

 • Januar-mars: Agder, Buskerud, Hedmark, Trøndelag, Akershus, Hordaland, Oppland, Telemark, Vestfold og Østfold.
 • April-juni: Rogaland, samt det som gjenstår i fylkene over
 • Juli-september: Møre og Romsdal, Trøndelag, Sogn og Fjordane
 • Oktober-desember: Nordland, Troms, Finnmark, Svalbard


Telias utfasing 2019:

 • Ferdig: Hedmark
 • Mars: Oppland, Buskerud
 • Mai: Vestfold, Østfold, Telemark
 • Juni: Aust-Agder, Vest-Agder
 • August: Trøndelag
 • September: Rogaland
 • Oktober: Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal
 • November: Nordland, Troms, Finnmark
 • Desember: Oslo, Drammen, Akershus

 

Telenor informerer for øvrig på sine nettsider at 3G-nettet i dag benytter frekvenser i to bånd; 2100 MHz og 900 MHz. Frekvensene i 2100 MHz-båndet benyttes primært i større byer og tettsteder, mens 900 MHz-båndet benyttes langs veier og i mindre tettsteder. I første omgang er det 3G på 900 MHz-frekvensen som stenges, mens dekningen på 2100 MHz vil bestå frem til utgangen av 2020.