Første tunnelløp på Rogfast ferdig drevet

Forrige uke ble NCC Infrastructure ferdig med drivingen av det ene løpet i den to kilometer lange transporttunnelen på E39 Rogfast-E13 Arsvågen, Bokn kommune i Rogaland. Oppdraget er en del av Norges største veitunnelprosjekt.

– Sprengning av løp nummer to pågår fortsatt, og vi vil nå begynne å ta ut masser for å forberede hallene hvor ventilasjonen til hovedløpene skal plasseres, forteller prosjektleder Frank Grønvold i NCC Infrastructure i en pressemelding fra selskapet.

Sidetunnelen, som er i to løp, skal benyttes til massetransport under bygging av hovedløpene, og deretter som ventilasjonstunneler når Rogfast åpner.

Annonse

Prosjektet omfatter blant annet også etablering av deponi for tunnelmassene, opprustning av Arsvegen fram til påhuggsområde for hovedløpene,  pumpeledning, VA grøft og fremføring av rørtrase for høyspentkabler.

Les mer her.

Inngangen til i sidetunnelen på E39 Rogfast-E13 Arsvågen i Rogaland. (Foto: Snowvision/Statens vegvesen.)

Inngangen til i sidetunnelen på E39 Rogfast-E13 Arsvågen i Rogaland. (Foto: Snowvision/Statens vegvesen.)