NCC tildelt første Rogfast-kontrakt

NCC har blitt tildelt E13 Sidetunnel Arsvågen, den første tunnelkontrakten på Statens vegvesens prosjekt E39 Rogfast. Dette blir Norges største vegtunnelprosjekt.

Oppdraget gjennomføres som en totalentreprise og verdien er på ca. NOK 183 millioner. Det skriver NCC Norge i en pressemelding.

Kontrakten går ut på at NCC skal prosjektere og drive en to kilometer lang sidetunnel fra Arsvågen i Bokn kommune, ikke langt fra nordre ende av selve hovedtunnelen.

Annonse

Sidetunnelen som er i to løp, skal benyttes til massetransport under bygging av hovedløpene, og deretter som ventilasjonstunnel når Rogfast åpner.

Byggestart ved årsskiftet

E13 omfatter også opprustning av Arsvegen, prosjektering og etablering av pumpeledning, VA-grøft og fremføring av rørtrase for høyspentkabler i Arsvegen, etablering av riggområde på Laupland og masseutskiftning av anvist område på Laupland.

Prosjektet har planlagt byggestart ved årsskiftet 2017/2018 og skal etter planen være ferdigstilt innen 15 mars 2019.

I gjennomføringen vil NCC i hovedsak benytte egne ansatte til tunneldriving.