Digital påvisning – rett inn i maskinstyringen

Hvordan vil du helst ha påvisningsmerkene? Sprayet på bakken, eller digitale merker som kan legges inn i prosjektering og ses på skjermen i hytta? Slik fungerer den nye digitale påvisningen fra Geomatikk.

– Med vår nye digitale løsning får du merkene rett inn i maskinstyringssystemet. Det forenkler gravearbeidet og bidrar til å redusere antall skader, sier Geomatikk i en pressemelding om sin nye, digitale løsning. 

Også omtalt her i Anleggsmaskinen sist høst. 

Annonse

Nødvendig påvisning

Merkene skal fortsatt sprayes. Men malingen blir borte. (Foto: Geomatikk)

De fleste av våre lesere vet godt at det før et graveprosjekt starter er viktig å få påvist infrastrukturen under jorda. Noen vet det bedre enn de selv skulle ønske. Mange skader på ledninger oppstår nettopp ved gravearbeid, og slike skader kan få store økonomiske konsekvenser. 

– I noen tilfeller oppstår skader selv om man har gjort et grundig forarbeid. Det kan skyldes uforsiktighet, eller at merkene forsvinner på grunn av graving, vær eller trafikk i området, sier Geomatikk AS i pressemeldingen. 

Selskapet hjelper graveentreprenører med å klarere graveområdet, og selskapets påvisere kartlegger og merker infrastrukturen med spray eller merkepinner. Nå har denne tjenesten også blitt digitalisert. 

– Vi jobber kontinuerlig med å utvikle nye og bedre metoder for å beskytte det viktige nettverket av ledninger og kabler som befinner seg under overflaten. Et resultat av dette arbeidet er den nye tjenesten «Digital påvisning til maskinstyring», sier Geomatikk. 

Digital påvisning til maskinstyring

  • Digitale påvisningsmerker
  • CPOS innmåling
  • LandXML format
  • Gjør arbeidet mer effektivt og oversiktlig for graveren
  • Gyldighetsperioden på 30 dager kan utvides
  • Reduserer antall skader på infrastruktur
  • Forenkler prosessen når skaden er oppstått
  • Tilleggstjeneste mot ekstra kostnad

Slik fungerer det

Felttekniker Bjørn Steinar Holt i Geomatikk måler inn et påvisningmerke. (Foto: Jørn Søderholm)

Når en gravemelding registreres i kundeportalen gis det enten klarsignal, sendes ut kart eller det foretas kabelpåvisning av en felttekniker. Ved påvisning vil man heretter kunne velge å få merkene målt inn med centimeterpresisjon (CPOS), slik at merkene kan overføres til maskinstyringssystemet. 

Det vil samtidig være mulig å søke om utvidet gyldighetsperiode utover 30 dager.

– Våre feltteknikere lytter opp traseene og markerer dem med spraymerker som måles inn med moderne høypresisjons GNSS-utstyr (GPS). Så fort målingen er gjennomført og godkjent blir dataene tilgjengelig i kundeportalen, og kan lastes ned til maskinstyringssystemet i LandXML-format, opplyser selskapet. 

Når graveren kan følge med på hvor merkene til enhver tid befinner seg, blir gravearbeidet mer oversiktlig. Skaderisikoen reduseres, og man slipper å bruke tid på å bevare merkene. 

– Dersom det oppstår en skade vil de digitale merkene bidra at man unngår diskusjoner om merkenes posisjon, loves det.