Kabelpåvisning blir digital

Kabelpåvisninger fra Geomatikk er gyldige i bare 30 dager. Det kan være vanskelig å jobbe med, men er snart slutt. Påvisningen digitaliseres og får lengre gyldighetstid. «Digitale målemerker» kan leses direkte i graverens maskinstyring, lenge etter at spraymerkene på bakken er vekk. Men det må bestilles og koster ekstra.

– Den største forskjellen for oss blir at vi går over området to ganger. Finne og merke kabeltraseen og prate med entreprenøren er som før. Det nye er at vi også måler inn merkene, sånn at de kan leveres elektronisk til maskinstyring.

OPPLÆRING: Geomatikk driver med opplæring av feltteknikere i det nye systemet nå. Vidar Roaldset Johnsen (t.v.) er ansvarlig for opplæringen. Bjørn Steinar Holt er gruppeleder for feltteknikere på avdelingen i Sarpsborg.

Det sier senioringeniør Vidar Roaldset Johnsen i Geomatikk. Påvisningsselskapet er nå i ferd med å digitalisere påvisninger i felt.

Annonse

I tillegg til pdf-kart og oransje spraymerker på bakken skal det det snart kunne leveres «digitale merker» som kan brukes i maskinstyring.

Kort gyldighet

GYLDIGHET: Merkene måles inn med GNSS-roer. De nye, digitale merkene er gyldige lenge etter at den oransje sprayen er slitt vekk.

Påvisninger gyldig kun en liten måned har skapt mye hodebry opp gjennom årene. Nesten like mye som upåviste kabler som plutselig bare henger fast i skuffen.

Den begrensede gyldigheten er snart historie. Blant annet som følge av en ny avtale mellom MEF og Geomatikk.

– Ja, dette har vært et av hovedområdene i samarbeidsavtalen Geomatikk har med MEF. Målet har vært å få digitalisert all merking som er foretatt på bakken, slik at dette kan legges inn i maskinstyringssystemet. Dermed kan vi bidra til mer effektivt arbeide for den som graver, og samtidig reduserer muligheten for skader, sier salgs- og markedsdirektør Magne Kippervik i Geomatikk AS.

Digitale merker

KABEL: Om ikke lenge skal påvist kabel kunne vises i maskinstyringen. Hvis du betaler for det, da. (Skjermdump: Geomatikk)

Nå er Geomatikk i ferd med å digitalisere sin påvisningsvirksomhet. Det vil føre til to konkrete endringer for graveentreprenører:

Påvisning kan leveres i elektroniske formater for innlesing i prosjektering eller maskinstyring. Varigheten / gyldigheten av påvisningen kan bli lengre enn dagens 30 dager.

Kabeleiere avgjør varighet

Hva som skjer konkret med gyldighetstiden er ikke klart. Det er heller ikke opp til Geomatikk å avgjøre, men en beslutning for Telenor og andre kabeleiere.

– Telenor som netteier vil være åpne for at dagens standard på 30 dagers varighet kan utvides.

– Hva menes konkret med «lenger varighet»?

– Vanskelig å si nå, da det er netteierne som må ta stilling til det. Det er viktig at alle netteierne går for en felles endring av bransjestandarden. Det har liten hensikt å ha lengre varighet kun for én av ledningseierne innenfor graveområdet. Denne prosessen har vi nå startet opp, sier Kippervik.

Måler med GNSS-rover

Geomatikk er i ferd med å utstyre sine påvisere med presist, GNSS-basert måleutstyr. Framover skal de måle inn all merking på bakken. Disse måledataene kan leveres på avtalt format til entreprenører som ønsker informasjonen lagt inn i sine systemer. Dette er en tilleggstjeneste som må bestilles sammen med kabelpåvisningen, og betales ekstra for.

– Hvorfor vil denne digitaliseringen gi merking med lenger varighet?

– Merkene på bakken er vanskelig å ivareta. Det er en viktig årsak til begrensingen på 30 dager i varighet som har vært bransjestandard de siste 10-15 årene. Dette problemet vil falle bort dersom man legger inn digitale merker i maskinstyringssystemet. Det kan gi utvidet varighet hvis netteierne ønsker det, sier Kippervik.

Geomatikk Magne Kippervik

Magne Kippervik i Geomatikk AS. (Foto: Jørn Søderholm)

Påviserne tar i bruk Trimble GNSS-rovere med en nøyaktighet på rundt 7 cm. Roveren sender posisjonsdata inn i en app påviserne bruker for innhenting av data. Resultatet er raskt tilgjengelig i kundeportalen eller på GeoGrav-appen.

Testing gjenstår

Geomatikk har jobbet med digitalisering av påvisning siden 2016. Den tekniske løsningen har allerede vært i drift i snart 11 måneder i Finland, og har også vært testet ut i Norge i flere måneder.

– Det gjenstår fortsatt noe testing i forhold til overlevering av resultatene til ulike typer maskinstyringssystemer. Vi tror dette vil være en tjeneste som kan tilbys i noen områder etter sommerferien.

– Vil denne digitaliseringen gjelde kun Telenors kabler, eller alle netteiere?

– Dette vil måtte gjelde alle de netteiere som Geomatikk har ansvaret for hvis dette skal ha noe for seg. Vi kan ikke snakke for øvrige netteiere.

– Hva gjør denne digitaliseringen med kostnadene?

– Ingen konsekvenser for kostnadene for påvisningstjenesten, slik den utføres i dag og vil bli videreført fremover. Dersom graveentreprenøren vil ha merkene digitalt, så er dette en tilleggstjeneste som han må betale for. Pris for dette vil vi komme tilbake til når dette er klart, sier salgs- og markedsdirektør Magne Kippervik i Geomatikk AS.

Betinget fornøyd

Graveentreprenør Dag Søbstad er betinget fornøyd med denne nyheten fra Geomatikk.

– Jo, dette går bra så lenge det én kabel der. Men ofte er det flere kabler i samme trasé. Da må vi det være et system som forteller at det er flere kabler i traseen. Gjerne også noe som forteller om total bredde på kabelgata, sier Søbstad.

Han er daglig leder i Søbstad AS på Tiller.

Søbstad bygger FV704 Mellom Røddekrysset og Tanem i Klæbu.

Her bygger Søbstad FV704 Mellom Røddekrysset og Tanem i Klæbu.

Begrenset varighet på påvisningen er sammen med uklare kart en stor utfordring for graveentreprenører. Søbstad mener gyldigheten av påvisningen bør følge perioden vedkommende firma har gravetillatelse for. Han mener også Geomatikk må ta større ansvar ved skader.

– Ved skade på kabel skal vi varsle Geomatikk. Det er helt okei. Men de forlanger også at vi skal varsle kabeleier. Hvis ikke dette er Geomatikk sitt ansvar, hva er det da vi betaler dem for, undrer Søbstad.