Raskere prosjektering av grøft med ny 3D-modul

ProPoint Survey er fornøyd etter utprøving av en ny Gemini 3D grøftemodul. Prosjekteringen går mye fortere, og med mindre fare for feil.

– Dette er noe vi har ventet på lenge. Vi er veldig godt fornøyd med resultatet. Vi har kuttet ned tiden vi bruker på å få ut grøftedata til felt med 50 til 60 prosent.

Det sier daglig leder Steinar Juvland i ProPoint Survey i en pressemelding fra Gemini-leverandør Powel Construction. Her forteller Powel om en ny 3D grøftemodul som skal gi en stor forbedring i prosjektering av grøft.

Annonse

Automatisk

Grøftemodulen kan blant annet automatisere prosjektering av hver side i grøfta. (Skjermdump: Leverandøren)

Mange av arbeidsprosessene som tidligere ble gjort manuelt er nå automatisert i 3D grøft.

– Dermed frigjør vi tid som kan brukes på andre arbeidsoppgaver. En annen viktig fordel med den nye grøftemodulen er at sjansen for å gjøre feil er langt mindre, siden mange av de manuelle operasjonene nå er automatisert. Nøyaktigheten på jobben blir bedre, som igjen fører til at gravemaskinførerne gjør en bedre jobb, sier Juvland.

ProPoint Survey er spesialister på stikning og oppmåling, og bruker Powel Construction sin programvare Gemini Terreng og Gemini Oppmåling daglig.

Den nye Terreng-modulen 3D grøft ble sluppet på markedet tidlig i januar 2019, men ProPoint Survey har vært med på praktisk utprøving av grøftemodulen gjennom hele høsten.

Raskere stikningsdata

– Mengdeberegning av grøfter går mye raskere enn før. Det samme gjelder beregning av stikningsdata for maskinstyring. Fordelen med 3D grøft er at den bygger grøfter dynamisk i forhold til rørdimensjonen. Før måtte vi bygge den manuelt, nå justerer den seg dynamisk. Grøftemodulen tar også hensyn til utvidelse av grøften for kummer, sier han i pressemeldingen.

Selskapet jobber til daglig med infrastruktur- og byggeprosjekter. Deriblant på E18 Tvedestrand – Arendal. Her bygges en 23 kilometeres ny firefelts vei som skal åpnes i oktober 2019.

Mindre menneskelige feil

Stikkerne i ProPoint Survey – og de andre i verdikjeden og dataflyten – vet det er viktig å ha gode digitale verktøy. Dels for å effektivisere arbeidsoppgavene, dels for å minimere sjansen for menneskelige feil. Juvland ser allerede fram til nye og mer avanserte funksjoner i 3D grøft.

– Foruten angreknappen alle venter på, så ønsker vi oss blant annet funksjon for avansert omfylling og mulighet for ulik grøfteskråning for høyre og venstre ved parametrisk bygging av grøft. Her er det uante muligheter for effektivisering, sier han.

Powel Construction melder at grøftemodulen allerede er blitt populær, og sier seg glad for det.

– Enklere og mer effektive arbeidsprosesser er viktig i hverdagen og sparer kundene våre for både tid og penger. Vi er glad for at kundene våre hele tiden higer etter å bli bedre. Vi har samme holdning. 3D Grøft vil bli kontinuerlig forbedret i tida som kommer, lover salgssjef Sigrid Lønn i Powel Construction.