Første driftskontrakt fra Nye Veier

For første gang legger Nye Veier en driftskontrakt ut i markedet. Anskaffelsen skal sørge for drift av samtlige av selskapets åpne veistrekninger frem mot 2023.

Konkurransen omfatter drift av følgende veistrekninger, inkludert elektro, etter hvert som de ferdigstilles:

  • E18 Tvedestrand-Arendal
  • E18 Rugtved-Dørdal
  • E6 Kolomoen-Arnkvern
  • E6 Arnkvern-Moelv
  • E39 Kristiansand Vest-Mandal Øst
  • E39 Mandal Øst-Mandal by
  • E6 Kvål-Melhus S

Driftskontrakten, som er en målsumkontrakt, gjelder for perioden 2019 til 31.8.2024, samt opsjon på forlengelse 1+1 år. I tillegg er det en opsjon om å legge inn veistrekningen E6 Storhove-Øyer dersom denne settes i drift i løpet av kontraktsperioden. Dette skriver Nye Veier i en pressemelding.

Annonse

Prestasjonsmål

– Kontrakten har en rekke prestasjonsmål. Maksimal trafikksikkerhet og optimal beredskap for hendelser, et betydelig hensyn til brukerne gjennom mål om oppetid og bar vei i vinterdrift, og en skade- og ulykkesfri driftsperiode er noen av prestasjonsmålene, sier direktør for teknologi og utbyggingsstrategi i Nye Veier, Anette Aanesland.

Hun legger til at å minimere negativ påvirkning på klima og ytre miljø fra vinterdrift og øvrig drift, også er et sentralt prestasjonsmål.

Best Value Procurement

Anskaffelsen gjøres etter BVP-metodikk (Best Value Procurement), med kvalifikasjon og selve konkurransen som de to trinnene i prosessen. Hensikten er å få et balansert forhold mellom beste pris, seriøsitet, innovasjon og andre kvaliteter i leveransen.

– Vi ønsker den beste driftsentreprenøren, dermed har vi mindre fokus på pris. Vi ønsker en partner som kan bidra til å utvikle driftskonsepter for vei, sier Aanesland.

Nye Veier arrangerer et informasjonsmøte om konkurransen og kontrakten på Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen 11. januar 2019.