Tre mil grøfter, 100 000 kubikkmeter betong og en million faste kubikkmeter fjell senere…

På forsommeren 2014 startet arbeidene med Eiganestunnelen. Nå er jobben til to milliarder kroner gjort. I går ble overtakelsesprotokollen signert. Her er noen av tallene fra prosjektet.

– En milepel! Gratulerer til alle involverte i den største enkeltkontrakten i Ryfast-prosjektet. En spesiell gratulasjon til JV Implenia Stangeland med vår dyktige prosjektleder Sverre Nergaard og hans flotte gjeng i spissen. Vi er stolte av dere!

Det sier Kari Synnøve Vigre, informasjons- og samfunnskontakt i Stangeland Maskin AS i en mail.

Annonse

Signert overtakelse

SIGNERT: Prosjektleder Gunnar Eiterjord i Statens vegvesen (t.h.) og prosjektleder Sverre Nergård fra Stangeland/Implenia signerer overtakelsesprotokollen. (Foto: Øyvind Ellingsen, SVV)

Vi avla anlegget et besøk i tidlig fase, sommeren 2014. Mandag 7. januar signerte prosjektleder Gunnar Eiterjord og prosjektleder Sverre Nergård fra Stangeland/Implenia overtakelsesprotokollen for Eiganestunnelen.

Kontrakten på 2 milliarder kroner er den største enkeltkontrakten på Ryfast-prosjektet. Det er store tall på alt arbeidet som er gjennomført:

Tunnel

 • Tunnelsprengning: ca. 825 000 pfm3
 • Injeksjon: ca. 3 mill kg
 • Sikringsbolter ca. 123 000 stk
 • Sprøytebetong: ca. 58 000 m3
 • Vann/frostsikring: ca. 160 000 m2
 • Veggelementer i betong: ca. 80 000 m2
 • Kabelbru: ca. 14 000 m
 • Sandfangkummer: ca. 210 stk
 • Inspeksjonskummer: ca. 185 stk
 • Vannkummer: ca. 80 stk
 • Grøfter: ca. 14 000 m
 • Vannledning: ca. 10 000 m
 • Drens- og overvannsledning: ca. 12 000 m
 • Vaskevannsledning: ca. 15 000 m
 • Pumpeledning: ca. 4 500 m
 • Trekkerør: ca. 116 000 m
 • Utfylling Jåttåvågen: 1 000 000 uam3

Dagsone

 • Sprengning: ca. 200 000 pf m3
 • Rundkjøring med undergang i Madlavegen
 • Rundkjøring ved Kiellandsmyra
 • Rundkjøring ved Gamlingen
 • Rundkjøring Schancheholen
 • 4 –felts vei, ca. 1 550 m
 • Ramper, ca. 700 m
 • Utvidelse ramper og eksisterende veger, ca. 700 m
 • Sykkelstamveg: ca. 1050 m
 • Park, grøntanlegg og fordrøyningsbasseng.
 • Støyskjermer: ca. 4950 m2
 • Miljøkulvert ca. 160 m.
 • Undergang sykkelstamveg
 • Trekantundergang Madlavegen med vanntette ramper
 • 7 portaler, samt vanntette trau.
 • Grøfter: ca. 15 500 m
 • Drensledning: ca. 7000m
 • Ledninger: ca. 8500 m
 • Sandfang: ca. 230 stk
 • Kummer: ca. 140 stk
 • Spesialkummer: 9 stk
 • Fordrøyningstank: ca. 10 x 70 m
 • Spunting: ca. 8500 m2
 • Konstruksjoner:
 • Fylling inntil konstruksjoner: ca. 119 000 m3
 • Membran prefabrikert: ca. 30 000 m2
 • Membran Topeka: ca. 17 000 m2
 • Forskaling: ca. 66 500 m2
 • Armering: ca. 6 500 tonn
 • Betong: ca. 39 000 m3
 • Betongavretting på løsmasser: ca. 23 000 m2
 • Stålkjernepeler: ca. 300 m