Pimper opp gravemaskinene på Sam Eyde

Takket være et generøst bidrag fra OKAB og MEF i Agder får elevene ved Sam Eyde vgs. kjøre gravemaskiner med GPS-maskinstyring.

Det store flertall av gravemaskiner ute blant norske maskinentreprenører er utstyrt med GPS-maskinstyring. Derfor burde det nærmest være selvsagt at alle kommende maskinførere også får opplæring i det. Men slik er det foreløpig ikke. Derfor har OKAB og MEF i Agder gitt hele 450 000 kroner til Sam Eyde videregående skole, slik at tre av gravemaskinene deres får installert maskinstyring.

– Dette er fremtiden

– Foranledningen til dette var at prøveområdet for anleggsteknikk ble flyttet fra Blakstad videregående skole avdeling Skarsbru og hit til Sam Eyde til skolestart i høst. Nå er endelig alt samlokalisert her, og i den forbindelse passet det å gi en gave til skolen. Samtidig er det naturligvis et kompetansehevende tiltak, forteller daglig leder i OKAB Agder, Frank R. Nygård, til Anleggsmaskinen.

Annonse

– Det føles både naturlig og riktig å gjøre dette. Vi bruker noe av overskuddet fra lærlingtilskuddet og fører det på denne måten tilbake til skolesystemet. Vi ønsker jo oppdaterte og dyktige elever og lærlinger. Maskinstyring er fremtiden, og det er åpenbart en stor fordel at elevene lærer dette før de kommer ut i jobb. I dagens læreplan for anleggsfagene står det at elevene skal kunne bruke digitale verktøy, men i den nye læreplanen, som skal være ferdig i 2020, vil nok GPS og maskinstyring komme inn som sentrale læremål, sier han.

HANDSHAKE: Daglig leder i OKAB Agder, Frank R. Nygård, og avdelingsleder for anleggsfag ved Sam Eyde vgs., Lars Ole Hansen, gir hverandre lanken og gaven er offisielt overrakt. (Foto: Runar F. Daler).

HANDSHAKE: Daglig leder i OKAB Agder, Frank R. Nygård, og avdelingsleder for anleggsfag ved Sam Eyde vgs., Lars Ole Hansen, gir hverandre lanken og gaven er offisielt overrakt. (Foto: Runar F. Daler).

– Er nødt til å tilby elevene maskinstyring

Sam Eyde vgs. kjøpte to nye beltegravere av typen Volvo EC140EL og en hjulgraver av typen Volvo EW60E på Vei og Anlegg 2018. (Anleggsmaskinen var på plass på Hellerudsletta da kjøpskontrakten ble signert). Og det er disse tre maskinene som nå har fått installert maskinstyring. Sam Eyde har to maskiner med maskinstyring fra før, og dermed er fem av skolens totalt 35 maskiner utstyrt med det.

– Vi er naturligvis svært glade for å få denne gaven av OKAB og MEF, slik at vi dermed kan tilby elevene våre en «totalpakke» inkludert maskiner med topp moderne utstyr. Maskinstyring er såpass standard der ute nå at vi er nesten nødt til å kunne tilby det til elevene våre. Alle landslinjene har maskinstyring på noen av maskinene sine. Vi har det nå på fire beltegravere og én hjulgraver, sier en fornøyd avdelingsleder for anleggsfag ved skolen, Lars Ole Hansen.

– Nå kan vi bruke de fire beltegraverne ute på ulike prosjekter, mens vi kan rendyrke maskinstyringsopplæring på den lille hjulgraveren her inne på skoleområdet.

OPPLÆRING: Roar Heiland fra Norsecraft forklarer avdelingsleder ved Sam Eyde vgs., Lars Ole Hansen, hvordan ting fungerer. (Foto: Runar F. Daler).,

OPPLÆRING: Roar Heiland fra Norsecraft forklarer avdelingsleder ved Sam Eyde vgs., Lars Ole Hansen, hvordan ting fungerer. (Foto: Runar F. Daler).,

Topcon

De tre nye maskinene er utstyrt med maskinstyring fra Topcon. Fra før har skolen én maskin med Leica-utstyr og én med Topcon.

– Vi valgte Topcon denne gangen, og vi har også to håndholdte GPS-er fra Topcon fra før. Grunnen til at vi valgte nettopp Topcon er først og fremst på grunn av den gode servicen vi får fra leverandøren Norsecraft, forteller Lars Ole.

– Litt av utfordringen for oss er å holde oss oppdatert på alle maskintyper og -merker, og alt av utstyr. Nå har vi to representanter fra Norsecraft her som skal ha opplæring med lærerne våre, som igjen skal lære opp elevene. Utfordringen er ikke først og fremst å bruke utstyret ute i maskinen, for det tar elevene veldig lett, men det er det å utarbeide arbeidsgrunnlag i forkant og bearbeide innmålingen inne i etterkant.

HJULGRAVER: Skolen skal nå rendyrke maskinstyringsopplæring på den nye lille hjulgraveren inne på skoleområdet. Her er gjengen samlet foran den, en Volvo EW60E. Fra venstre: Frank R. Nygård (OKAB), Per Christian Andersen (Norsecraft), Roar Heiland (Norsecraft), Odd Arne Meyer Sjøberg (landslinjekoordinator) og Kjell Arvid Løyning (Volvo Maskin). Inne i maskinen sitter Lars Ole Hansen (Sam Eyde vgs.). (Foto: Runar F. Daler).

HJULGRAVER: Skolen skal nå rendyrke maskinstyringsopplæring på den nye lille hjulgraveren inne på skoleområdet. Her er gjengen samlet foran den, en Volvo EW60E. Fra venstre: Frank R. Nygård (OKAB), Per Christian Andersen (Norsecraft), Roar Heiland (Norsecraft), Odd Arne Meyer Sjøberg (landslinjekoordinator) og Kjell Arvid Løyning (Volvo Maskin). Inne i maskinen sitter Lars Ole Hansen (Sam Eyde vgs.). (Foto: Runar F. Daler).

Under kostpris

Norsecraft har ikke bare levert maskinstyringen til disse tre maskinene; de har også lagt seg såpass lavt i pris at det i praksis er å anse som et slags spleiselag med MEF og OKAB.

– Vi solgte utstyret til under kostpris, så det kan jo anses som et bidrag fra vår side også. Mange av oss har nok opplevd å ta utdanning med gammelt utstyr, og da vi kom ut så var det man hadde trent på helt avleggs. Vi ønsker med dette å bidra til at elevene her får trene med topp moderne utstyr, sier selger Roar Heiland i Norsecraft.

– I tillegg er det er selvsagt litt markedsføring og reklame inne i bildet. For selv om brukergrensesnittet er ganske likt mellom de ulike merkene, så er det klart at hvis man venner seg til å bruke Topcon, så vil man kanskje foretrekke det senere også. Akkurat som at man kanskje vil foretrekke maskinmerker man er vant med, legger Per Christian Andersen fra Norsecraft til og ser bort på selger i Volvo Maskin, Kjell Arvid Løyning.

– Det å kunne levere maskiner til skoler og elever på denne måten gjør oss både stolte og ydmyke. Det er jo neste generasjon maskinførere som skal læres opp på disse maskinene, og vi ønsker naturligvis de skal fortsette å velge Volvo, sier Kjell Arvid.

Kun biodiesel (HVO)

– Når det gjelder valg av maskinmerker og utstyr, så ønsker vi på landslinjene å ha et godt samarbeid med de store leverandørene, for vi er avhengige av serviceavtaler over hele landet. Dermed blir det i praksis ikke aktuelt med de mindre, obskure maskinmerkene, forklarer Odd Arne Meyer Sjøberg. Han er koordinator for alle landslinjeskolene innen anleggsfag, og styrer alle fellesinnkjøp av maskiner til landslinjene. Takket være ham kan alle de nyinnkjøpte maskinene gå på biodiesel.

– Odd Arne er en forkjemper for fossilfritt drivstoff og fossilfrie anleggsplasser. Han har vært med å presse flere leverandører til å godkjenne bruk av HVO-diesel på sine maskiner, og han har vært pådriver for at Sam Eyde i dag benytter HVO-diesel på alle sine lastebiler, busser og anleggsmaskiner. For dette arbeidet fikk han en blomsterbukett og rosende omtale fra fylkesordføreren i forbindelse med åpningen av den nye skolebygningen og verkstedet her nylig, forteller avdelingsleder Lars Ole Hansen.