Effektiv informasjonsflyt i prosjektet

Anleggsentreprenøren AS Oscar Sundquist har gjennomført en digital endringsreise. Nå har de tatt i bruk Gemini Connected.

– Det er helt avgjørende å løse problemene når de oppstår, og ikke vente med dokumentasjon og fakturering til etter at prosjektet er avsluttet. Mye handler om effektiv prosjektgjennomføring og god dataflyt, sier Svein Sundquist, daglig leder i Oscar Sundquist, i en pressemelding fra Powel AS.

Samarbeidsplattformen Gemini Connected knytter Gemini-produktene til Powel Construction sammen og skaper effektiv informasjonsflyt mellom alle partene i et anleggsprosjekt, heter det i meldingen.

Annonse

Alle i prosjektet er digitale

AS Oscar Sundquist har base i Kirkenes i Sør-Varanger og jobber mye med anleggsarbeid i forbindelse med utbygging av boligfelt, som veiarbeid og vannforsyning. I tillegg kommer mye av omsetningen fra grunnarbeid for industri- og næringsbygg. De har lenge brukt 3D-verktøyet Gemini Terreng i planleggingen og gjennomføringen av prosjekter, men har i løpet av de siste åra bygd ut den digitale verktøyporteføljen med Gemini Connected, ProAdm og Gemini Quantities. Sistnevnte er en App, som registrerer mengder ute i felt.

– Datainnsamlingen i felt er blitt mye enklere enn før. Quantities fungerer helt ypperlig til enkel dokumentasjon og alle som jobber på anleggsplassen kan bidra. Denne involveringen er veldig nyttig i prosjektgjennomføringen og inspirerende for de ansatte, sier Sundquist.

Ingen teknologiangst

Sundquist har ikke erfart at de ansatte har teknologiangst eller ikke vil prøve verktøyene. Snarere tvert imot. De liker å ta i bruk nye digitale verktøy i arbeidshverdagen.

– Når ting er godt planlagt, blir jobbingen enklere og alle er fornøyde. Den beste oppskriften på misfornøyde ansatte, er dårlig planlegging som igjen fører til mye venting. Da får de ikke gjort det de er flinke til, smiler Sundquist, som forteller at de nå bruker Gemini Connected i to prosjekt og har planer om flere nye i nær framtid.

– Vi har nettopp prøvd Connected i to prosjekter og er veldig godt fornøyd. Det vi vil unngå, er at alt fakturerings- og papirarbeidet blir gjort etter at prosjektet er ferdig. Da blir det lett unøyaktigheter og ting tar mer tid enn om vi får gjort ting underveis, sier han.

– Hva er den største fordelen med samarbeidsplattformen?

– Vi har vært nødt til å strømlinjeforme måten vi jobber på. Nå har vi lik oppstart på alle prosjekter, for eksempel. Vi har også blitt mer nøye på å dokumentere arbeidet underveis og sende ut fakturaer løpende gjennom hele prosjektet, ikke bare etterpå. Ved hjelp av Connected har vi fått bedre oversikt over prosjektet og deling av data skjer i sanntid. Det er en stor fordel.

Tredje generasjon Sundquist

Svein Sundquist er tredje generasjon som driver familiebedriften framover. Skal de lykkes, må de tenke digitalt og bli flinkere på planlegging. Det innrømmet han under Geminis brukerkonferanse i november, da han delte sine erfaringer foran 230 kunder av Powel Construction.

– Vi har gjennomført en digital endringsreise i selskapet. Det har vært helt nødvendig og er med på å øke konkurransekraften vår inn i fremtiden, avslutter han.

Pål Tønder i Powel Construction synes det er gledelig at både store og små firmaer ser nytten av Connected.

– Det er mange som leter etter den optimale måten å jobbe på. At noen da finner gode løsninger i Connected, gleder oss i Powel mye, sier Tønder, som lover at plattformen kontinuerlig vil bli forbedret i tida framover.