100 nye Volvo til Risa Service

Volvo Maskin har akkurat landet sin største ordre noen gang. Risa Service AS kjøper 100 (!) nye Volvoer på 14-95 tonn de neste tre årene.

I tillegg til ordren til steinbruddene i Rekefjord som ble offentliggjort i forrige uke, har Risa Service AS også inngått en ny stor kontrakt med Volvo Maskin AS om kjøp av ca 100 maskiner i størrelse 14-95 tonn gjennom en tre-års periode.

Volvos største ordre

Det er den desidert største ordren Volvo Maskin har hatt, om du skulle lure på det.

Annonse

For Risa Service innebærer kontrakten en nødvendig utskifting av maskinparken. 10 000 driftstimer er grensen for hvor lenge selskapet kjører før maskinene blir byttet ut. Mange av maskinene som ble levert i forrige storkontrakt fra Volvo nærmer seg denne grensen, og vil i løpet av kommende tre år bli byttet ut med nye Volvomaskiner.

Totalt vil Risa Service få overlevert 100 nye maskiner i løpet av de kommende tre år. Dette er hovedsakelig gravemaskiner fra 14-95 tonn, men også hjullastere fra 14 til 55 tonn og rammestyrte dumpere med 25 til 55 tonns nyttelast.

Nærmere Volvo

Risa Service tar med dette enda et steg nærmere Volvo Maskin som totalleverandør.

– Vi har brukt god tid for å finne den optimale løsningen for oss. At valget falt på Volvo Maskin til slutt var ingen selvfølge tross det lange samarbeidet. Det at Volvo Maskin legger så mye arbeid i å styrke vårt samarbeid viser at Volvo tar Risa-Gruppen alvorlig, sier daglig leder Svein Bø i Risa Service i en pressemelding fra Volvo Maskin.

Med denne avtalen vil Risa Service også styrke sin kompetanse rundt maskinparken. Risa Service skal inn i en periode med utskifting av maskiner i høyt tempo.

Store krav i prosjekter

Entreprenøren Risa har store krav i sine prosjekter til å levere med høye miljøkrav, krav til teknologi og ikke minst fokuset på absolutt minimum ståtid.

– Med disse kravene er vi nødt til å ha langsiktighet i samarbeidet med produsentene fremover. Både rundt kvaliteten på selve utstyret, men også tilgang til de verktøy som trengs for å levere full utnyttelse. Her har Volvo Maskin vist seg fra sin beste side, sier Bø.

Derfor Volvo

Sjefen sjøl, Bjørn Risa, utdyper hvorfor de satser så tungt på Volvo.

– Utveksling av maskindata i system og ansvar for hele parken er særdeles viktig for oss. Ved å satse på én leverandør kan vi også ta i bruk systemer rundt maskinene som gir økt utnyttelse. Og med Volvo Maskin sine testarenaer i Sverige vil maskinførerne hos Risa kunne teste morgendagens maskiner og kjøre treningsopplegg på optimalisering av maskinførerfaget, sier Risa i Volvos pressemelding.

Her kaller han seg for øvrig «kultursjef i Risa-gruppen».

Volvo Maskin kunne knapt sagt seg mer fornøyd enn etter denne kjempehandelen og fornyet tillit hos deres største kunde. Over 90 prosent av maskinparken hos Risa er fra Volvo.

Hele verdikjeden

– For Volvo Maskin er fokus på hele verdikjeden viktig, sier adm. direktør Gunnar Thorud i Volvo Maskin. Som en fabrikkeid aktør i Norge i samhandling med Risa-Gruppen, kan vi dyrke vårt ende-til-ende tankesett. Dette passer godt sammen med en av Volvos hovedverdier: Kundesuksess. Det å ha innsikt hele veien fra fabrikkens særegenheter og helt ut til bruker gir oss unike muligheter. I tillegg inkluderer samarbeidet med Risa en menneskelig dimensjon, ved at vi kobler mennesker på flere nivåer i beggeorganisasjoner tettere sammen, sier Gunnar Thorud.