Risa signerte historisk tung handel med Volvo

Dette er nok den tyngste maskinhandelen i år. Risa-gruppen har akkurat lagt inn en ordre på noe av det tyngste utstyret på Volvos meny. Herunder de to første av Volvos største tipptrucker. 635 tonn totalt, fordelt på «bare» 11 maskiner. Det er den største ordren i både Risas og Volvo Maskins historie.

Risa kjøper de to første av Volvos største tipptruck R70D og «tilhørende» L350H hjullastere. Her på Vei og anlegg tidligere i år.

Risa Service AS har igjen inngått en ny stor kontrakt med Volvo Maskin AS. Leveransen består av elleve større maskiner fra 35 tonn.

  • 2 EC950EL, Volvos største beltegraver på 95 tonn
  • 2 R70D tipptrucker med 65 tonn nyttelast
  • 2 A60H rammestyrte dumpere med 55 tonn nyttelast
  • 4 gravemaskiner på henholdsvis 50 og 75 tonn
  • 2 hjullastere på 55 tonn,
  • 1 hjullaster på 35 tonn.

– Integrert i dette er også et tettere samarbeid om teknologi, kompetanse og utvikling, samt synergier av dette ved Risas lærlingesenter på Eikeland Gård, sier Volvo Maskin i en pressemelding.

Annonse

Risa + Volvo = 90 prosent

Volvo EC950EL

To av Volvos tyngste beltegraver inngår også i 635 tonns-handelen. Dette er på Bauma 2016. (Foto: Jørn Søderholm)

Risa har et langvarig samarbeid med Volvo. Historien strekker seg helt tilbake til oppstarten for 70 år siden og pionertiden med Åkerman gravere.

De siste fem årene har Risas maskinpark bestått av over 90 prosent Volvo.

– Den nye avtalen som nå er inngått forsterker dette samarbeidet og bringer det videre i et enda mer integrert partnerskap, sier Volvo Maskin.

Rekefjord vest

Risa har lenge driftet steinbruddet Rekefjord øst. Fra februar 2019 tar selskapet også over Rekefjord vest. I forbindelse med dette kreves en helt ny maskinpark.

Alle maskinene i handelen er naturligvis steg IV-utstyr, utstyrt med Volvos teknologi for produktivitet og flåtestyring.

– En viktig del av leveransen er et samarbeid mellom Volvo og Risa om å videreutvikle flåtestyringen av maskinene i Rekefjord basert på input fra CareTrack. Volvo Performance Services samler alle typer maskindata og lar deg overvåke blant annet drivstofforbruk, lasteffektivitet, sykluser og overlastandel. Basert på fornuftige KPI-er og tett coaching av medarbeidere er målsettingen at dette skal bidra til å redusere dieselforbruk, slitasje og utslipp. Med andre ord forbedre maskinøkonomien og gi økt bærekraft også i forhold til miljøet, sies det i pressemeldingen.

Kunnskap

Som et ledd i prosjektet inngår også et tettere samarbeid om lærlingeutvikling og coaching av maskinførere ved Risas kompetansesenter på Eikeland Gård.

Her vil Volvo gå inn både med teknisk utstyr, instruksjonsmateriell og maskiner slik at det kan bli et kompetansesenter også for Volvos egne medarbeidere.

– Vi setter stor pris på samarbeidet med Volvo, sier Bjørn Risa.

Han hadde selv en nøkkelrolle da konsernet for fem år siden tok en strategisk beslutning om å samle seg om én maskinleverandør.

– Dette gir oss en større trygghet i et langsiktig samarbeid. Vi kan investere i kompetanse blant egne medarbeidere på verkstedet og bak spakene, og bygge opp en ekspertise som gjør oss enda mer effektive. Ved å satse på én leverandør kan vi også ta i bruk systemer rundt maskinene som gir økt utnyttelse. Vi har allerede samarbeidet godt med Volvo på utviklingssiden. Det nye prosjektet i Rekefjord er veldig spennende, sier Risa i pressemeldingen.

Største i historien

Det er første gang i konsernets 70 år lange historie at det kjøpes inn en så stor gravemaskin og så store tipptrucker som ligger i denne avtalen.

– Det er viktig å få enda bedre innsikt i maskinparkens ytelser. Særlig på maskiner fra 40 tonn og oppover. Muligheten for å samle maskindata som forbruk, last, syklustider med mer fra hele flåten og se dette i sammenheng skal bli interessant. Det blir spennende å se hvilket forbedringspotensial vi har gjennom dette. For øvrig er avtalen basert på et gjensidig tillitsforhold og gode erfaringer gjennom mange år sier Bjørn Risa.

– Den nye avtalen med Risa-Gruppen en milepæl for oss, sier adm. direktør Gunnar Thorud i Volvo Maskin AS.

Dette er den største kontrakten i selskapets historie, og Volvo Maskin går tungt inn for å oppfylle alle intensjoner. Avtalen inneholder en betydelig verdi i form av maskinleveranse, men også prosjekter med teknologi og å skape goodwill for Volvo hos nye generasjoner maskinførere.

– Derfor er vi glade for å få til samarbeidet om lærlinge- og kompetansesenteret på Eikeland Gård Det skal ikke fornektes at det er tilfredsstillende også å kunne levere to tipptrucker i Norge. Dette er de to første maskinene vi leverer av denne størrelsen her til lands og viser at vi er konkurransedyktige også når det kommer til det virkelig tunge utstyret, sier Gunnar Thorud.