Omreisende i sikkerhet

Ståle Stensland reiser land og strand rundt for å sjekke at bedriftens ansatte har fokus på helse, miljø og sikkerhet. Han er nemlig noe så sjeldent som et heltidsansatt hovedverneombud.

– Ja, det er nok svært få selskap, i hvert fall på vår størrelse, som har gått til det skrittet å ansette et hovedverneombud på heltid, sier administrerende direktør i Consolvo AS, Fredrik Røtter. Lier-selskapet, som har spesialisert seg på rehabilitering av bruer, industribygg, kaier, fasader, parkeringshus og kraftanlegg, har i dag 89 ansatte.

Røtter påpeker at bakgrunnen for beslutningen var et sterkt ønske om å få HMS-tankegangen skikkelig på plass hos hele linjeledelsen samt å sette dette ut i praksis rundt omkring på anleggene gjennom oppfølging, rådgiving og kontroll.

Annonse

– Til det trengte vi kompetanse og tilstedeværelse, noe vi fikk ved å ansette et veldig kompetent hovedverneombud på heltid i form av Ståle Stensland. Han bidrar nå til å skape en ekstra trygghet i hele organisasjonen innen HMS-området, sier Røtter som legger til at et godt HMS-arbeid også øker lønnsomheten i prosjektene for både selskapet og kundene.

Skal man drive profesjonelt i dag så må HMS være på stell, påpeker hovedverneombud Ståle Stensland i Consolvo. Her tester ansatte og lokalt brannvesen ut beredskapen rett under den værutsatte Måløybrua. (Foto: Consolvo AS).

Skal man drive profesjonelt i dag så må HMS være på stell, påpeker hovedverneombud Ståle Stensland i Consolvo. Her tester ansatte og lokalt brannvesen ut beredskapen rett under den værutsatte Måløybrua. (Foto: Consolvo AS).

Utdannet bilmekaniker

Ståle Stensland, som startet i Consolvo i 1995, er egentlig utdannet bilmekaniker.

– Jeg begynte å jobbe som anleggsarbeider rundt omkring på forskjellige prosjekter på Østlandet. Etter hvert fikk jeg mer og mer interesse for dette med helse, miljø og sikkerhet og hvor viktig det er for både de ansatte, selskapet og ikke minst kundene våre, sier Stensland.

Etter å gjennomført en rekke kurs, samt fungert som verneombud, ble han heltidsansatt som hovedverneombud i Consolvo AS i 2012. Nå reiser han rundt på entreprenørselskapets mange prosjekter over hele Norge for å følge opp at HMS-kravene ivaretas på best mulig måte.

– Jeg prøver å støtte opp om det lokale HMS-arbeidet på de ulike prosjektene og bistå anleggsledere og verneombud på stedet. I tillegg er jeg også med på alt som er av redningsøvelser, sier Stensland som tror at summen av HMS- arbeidet, og iverksettelse av forebyggende tiltak, har bidratt i positiv retning i Consolvo.

Hovedverneombud Ståle Stensland deltar på alle redningsøvelser i forbindelse med Consolvos prosjekter, slik som her fra Fredrikstadbrua i 2016. (Foto: Consolvo AS).

Hovedverneombud Ståle Stensland deltar på alle redningsøvelser i forbindelse med Consolvos prosjekter, slik som her fra Fredrikstadbrua i 2016. (Foto: Consolvo AS).

Holdningsendring

Hovedverneombudet har dessuten registrert en stor bedring i bransjen når det gjelder holdning til HMS siden han startet innen bygg- og anlegg i 1995.

– Skal man drive profesjonelt i dag så må HMS være på stell. Dette er noe kundene våre også er veldig opptatt av, og vi ser mer og mer at det må prises inn spesifikke HMS-tiltak i anbudsfasen. På landsbasis er det årlig mellom 2500 og 3000 ulykker med personskader i bygg- og anleggsbransjen, hvorav gjennomsnittlig mellom 10 og 12 av ulykkene har et dødelig utfall. I fjor var dette tallet redusert til syv, og vi håper det er et resultat av økt fokus på sikkerhet i hele bransjen, sier Stensland.

Roser Stensland

HMS- og kvalitetssjef i Consolvo AS, Gjermund Moen, er da også veldig fornøyd med den jobben Ståle Stensland har gjort som hovedverneombud siden han fikk den nye rollen for seks år siden.

– Ståle gjøre en fantastisk jobb både med tanke på opplæring og som støtte for anleggsledere og de lokale verneombudene omkring på våre prosjekter, sier Moen.