Krevende å bygge ny E6 i elva

I Soknedal i Trøndelag bygger AF og Aurstad ny E6. Tre kilometer tunnel drives tett på bebyggelsen, og nå bygger de en stor brukonstruksjon i elva. Det er krevende.

– Over tre kilometer tunnel og store brukonstruksjoner i elva, gjør E6 utbyggingen i Soknedal krevende. Men likevel effektiviseres arbeidet ved hjelp av stadig mer avanserte digitale verktøy.

Det framgår av en pressemelding fra Gemini-leverandør Powel Construction.

Annonse

Ny E6 Soknedal

En seks kilometer lang del av ny E6 bygges ut gjennom Soknedal i løpet av tre år. Sør for sentrum kommer et spektakulært toplanskryss med avkjøring til Soknedal, før veien fortsetter inn i en 3,6 kilometer lang tunnel.

– Vi har tunnel, konstruksjon og grunnarbeid på dette prosjektet. Det er en del utfordringer i forhold til å koordinere dette arbeidet. Det er plassmangel og store konstruksjoner, i tillegg kommer tunnelarbeidet som i seg selv er krevende. For å få arbeidet til å fylte godt, krever det en del planlegging, sier driftsleder Linn Bøhle i AF anlegg i pressemeldingen.

AF og Aurstad

K. A. Aurstad AS utfører en stor del av prosjektet som UE for AF. Det kan du lese mer om i en fyldig reportasje i neste utgave av Anleggsmaskinen. Bestill abonnement her, så får du også den utgaven tilsendt.

Resten av denne artikkelen er basert på pressemeldingen fra Powel.

Rune Gaasvik i AF er anleggsleder for konstruksjonsarbeidet på E6 Soknedal. Han følger utbyggingen av flere store brukonstruksjoner tett og forteller at bygging nær og i elva er krevende.

– Spesielt fundamenteringen er utfordrende. Når man kommer under elvebunnen er det en del uforutsette ting som kan oppstå, sier Gaasvik fra AF Anlegg.

– Hva da?

– Høyde på fjell, hvilke masser du treffer på. På to av bruene ligger fundamentene fire meter under elvebunnen. I tillegg må vi forholde oss til uventede nedbørsmengder, isgang og værproblematikk i forbindelse med elva, sier han.

Stort prosjekt

160 personer er i høst involvert i utbyggingen av E6 sør for Trondheim. I enkelte deler av prosjektet er det mange folk og få maskiner, mens i andre deler er det motsatt. Men tendensen er klar: Anleggsbransjen er i endring og stadig større del av prosjektet blir digitalisert.

Landmålerne til AF bruker Gemini Terreng i planleggingen og oppfølgingen av byggeprosjektet, som har et budsjett på nesten 1 milliard kroner.

Driftsleder Linn Bøhle og stikningsleder Rafal Szymanowski begge fra AF Anlegg, synes det er spennende å jobbe på et så stort prosjekt som utbyggingen av E6 i Soknedal. (Foto: Powel)

– Landmålerjobben i dag er litt annerledes enn før. Tidligere var vi hovedsakelig stikker, som var ute for å kontrollere høyde, sette ut kantstein og sette ut fundamenter. Nå sitter vi mye mer på kontoret og forbereder maskinstyringsdata, behandler dronebilder, prosjekterer og planlegger. Derfor blir digitale verktøy som Gemini Terreng enda viktigere i fremtiden, sier stikningsleder i AF Anlegg, Rafal Szymanowski.

Gemini Terreng brukes av nesten hele anleggsbransjen i Norge. Verktøyet er utviklet av Powel Construction, som er et datterselskap til Powel AS.

Mye enklere

– Gemini Terreng gjør planlegging og gjennomføring av prosjektene veldig mye enklere. Dette er fordi vi blant annet har utviklet moduler spesialdesignet for byggegrop, tunnel og andre essensielle elementer i et infrastrukturprosjekt, sier Pål Tønder, business manager i Powel Construction.

Enklere med digitale verktøy. Men tunnelen skal fortsatt drives.

Rafal forteller at landmåleryrket er blitt kraftig effektivisert i løpet av de siste årene på grunn av digitale verktøy som blant annet Gemini Terreng.
– Før var vi rundt ti stikkere på store prosjekt. Nå er vi fem, inkludert lederen. Det er stor, stor besparelse på tid og arbeid. Nå gjøres det meste av jobben på PC, sier Szymanowski.

– Hva synes du om det?

– Det liker jeg. Det er kjempespennende å jobbe på slike prosjekt, sier Szymanowski.

E6 Soknedal skal være ferdig bygget i løpet desember 2020. Les mer om prosjektet i en reportasje om Aurstads rolle i neste utgave. Bestill abonnement her, så får du også den utgaven tilsendt.