– Et unikt prosjekt for ungdom i Norge

BetonmastHæhre Anlegg AS med Albert Kr. Hæhre i spissen har alltid hatt fokus på de som av forskjellige årsaker faller ut av «systemet».

Dette gjorde at Albert Kr. Hæhre og Terje Bråten (tidligere ordfører i Modum Kommune) fant ut at de hadde lyst til å gi skoletrøtte elever en ny sjanse.

Utfallet ble ”Skoleprosjektet”. Pilotprosjektet ble startet i august 2016, og det året fikk de mulighet til å hjelpe hele 18 elever med forskjellig bakgrunn. Disse hadde av ulike årsaker falt ut av den ordinære skolegangen, og trengte virkelig noen som ”trodde” på dem. Mange av elevene har lese- og skrivevansker, men gjennom dette opplegget har de tydelig funnet motivasjon til å jobbe og lære.
Anleggsmaskinen skrev om dette i fjor, da Hæhre Entreprenør AS ble nominert til årets lærebedrift – Les saken her.

Annonse

Samfunnsansvar

– Målet med prosjektet er å gi ungdom som ikke passer inn i det tradisjonelle skolesystemet jobb. Det er også viktig at vi alle tar et samfunnsansvar og bidrar til rekruttering til bransjen. Det trengs helt klart mer arbeidskraft i fremtiden, så opplæring av disse ungdommene er gull verdt, sier Lars Hæhre i en pressemelding fra Nasta.

Med på den innovative satsingen er dessuten Buskerud Fylkeskommune, Rosthaug vgs., NAV Modum og Ung Invest Buskerud, samt flere aktører fra den private næringen i Buskerud fylke.

– Vi i Nasta er så heldige å få levere de fleste av anleggsmaskinene til prosjektet. Her jobber Roar Aaserud, Vegard Gultvedt og Øystein Myrhaug tett på gutta i bakken og BetonmastHæhre for å gi best mulig oppfølging av maskinene. Prosjektet består av to hovedgrupper, en tømrer- og en maskingruppe. Per i dag er det 7 elever på hver gruppe, uttaler Nasta i pressemeldingen.

– En real solskinnshistorie

Det er ”Kikkan” Kristian Thoresen som styrer den daglige driften til anleggsgjengen i bakken. Kikkan har et langt anleggsliv bak seg, og har jobbet i Hæhre siden 2004. På prosjektet har han ansvar for fem ungdommer som skal lære å kjøre anleggsmaskiner.

– Nytt i år er at vi har med ei dumper-interessert jente på maskinavdelinga. Dette er vi veldig stolte av. Da passet det jo ekstra bra at dere leverte en splitter ny Bell B20E til oss, sier en ivrig Kikkan.

– En ting som er meget viktig for oss er sikkerhet samt det å ta vare på maskinen. Derfor brukes det god tid på opplæring i forkant av prosjektet. Her går elevene gjennom sikkerhetskurs, HMS-opplæring samt grundig gjennomgang av maskinvedlikehold. Det er særdeles viktig at elevene får forståelse for hva som venter dem når de kommer ut i arbeidslivet, avslutter han.

– Til nå har totalt 31 av 36 elever fullført prosjektet. 22 har fått lærekontrakt, 17 av disse jobber for BetonmastHæhre – så vi kan vel konkludere med at dette, helt klart, er en real solskinnshistorie som vi er meget stolte av å få ta del i, uttaler Nasta.

Følgende maskiner har Nasta levert til prosjektet:

  • ZW75-5
  • ZW310-5
  • ZX85US-5
  • ZX135US-5
  • Bell B20E