Skal konkurrere om 20 milliarder

På Nye Veiers leverandørkonferanse denne uken presenterte selskapet prosjekter for ca. 20 milliarder kroner som skal ut i markedet det neste året.

Flere enn 250 entreprenører, rådgivere og andre leverandører, norske og utenlandske, hadde møtt opp på leverandørdagen i Oslo. Der ble de servert et relativt rikholdig koldtbord av prosjekter som snart skal ut i markedet.

– Det er noe for enhver smak; lange veistrekninger, store broer og lange tunneler. Mye av det vi har foran oss er krevende prosjekter. Det er hyggelig at det er såpass stor interesse for våre leverandørarrangementer. Det kan igjen være et godt tegn for interessen for våre prosjekter. Vi er opptatt av å være en foretrukket byggherre, sier Ingrid Dahl Hovland, adm. dir. i Nye Veier i en pressemelding fra selskapet.

Annonse

E6 Moelv-Øyer

Prosjektene som ble presentert på arrangementet har altså en total verdi på omlag 20 milliarder kroner. Langs Mjøsa og forbi Lillehammer skal det bygges fra Moelv til Øyer, hvor en ny Mjøsbru er med på å gjøre prosjektet omfangsrikt. Dette vil ha en total verdi på godt over 7,5 milliarder kroner, men vil bli delt opp i tre delprosjekter slik det ser ut i dag.

Rogaland

Nye Veier presenterte for første gang prosjekter med oppstart i Rogaland. Strekningen Ålgård til Lyngdal består av flere prosjekter, og prosjektdirektør for E39 sørvest, Asbjørn Heieraas, forklarte forsamlingen at selskapet allerede neste år vil ha markedet til å konkurrere om kontrakter til en verdi av nesten åtte milliarder for å bygge seg fra Ålgård i Rogaland og i retning Lyngdal i Vest-Agder.

Ny Grenlandsbru

Prosjektdirektør Magne Ramlo på E18 sørøst, presenterte prosjektet Langangen-Rugtvedt, hvor blant annet en ny Grenlandsbru inngår. Prosjektet er omfattende, og ikke ennå planmessig avklart.

Trøndelag

Strekningen Kvithammer-Åsen i Trøndelag ble også presentert. Konkurransen om bygging av dette er allerede ute i markedet for prekvalifisering.

Klikk her for å se presentasjonene fra leverandørdagen.