Forbereder ny firefeltsbru over Mjøsa

Nye Veier starter nå med omfattende grunnundersøkelser for å kartlegge grunnforholdene der den nye Mjøsbrua er planlagt.

Best mulig kunnskap om grunnforholdene er avgjørende for valg av fundamenteringsmetode og brutype. Forskjellen på gode og dårlige grunnforhold er avgjørende for bruprosjektet. Det skriver Nye Veier i en pressemelding.

– Vi skal skaffe oss mest mulig kunnskap om grunnforholdene før vi går ut i markedet. Slik sikrer vi god kvalitet samtidig som vi reduserer risiko i byggeprosjektet. Med et godt grunnlag tiltrekker vi oss de beste brubyggerne, sier Øyvind Moshagen, prosjektdirektør i Nye Veier E6 Innlandet.

Annonse

Dyrt under vann

Så mye som 2/3 av brukostnaden kan ligge under vann.

– Det er alt det vi ikke ser som koster mest. Derfor kan grunnforholdene utgjøre store forskjeller i totalkostnader. Valg av type bru kan også bli påvirket av hvilken type masser vi finner nå som vi skal utføre grunnboringer, prøvetaking og totalsonderinger, sier Moshagen.

Nye Veier har engasjert Norconsult med blant annet svenske underleverandører for å utføre grunnboringsoppdraget.

– De skal bore og ta prøver fra omtrent 100 borehull i løpet av 70 dager. Oppdraget har en kostnad på ca. 7 millioner kroner, sier Moshagen.

Prosjektdirektør Øyvind Moshagen (t.h.) i Nye Veier E6 Innlandet i samtale med grunnborerne. (Foto: Nye Veier).

Prosjektdirektør Øyvind Moshagen (t.h.) i Nye Veier E6 Innlandet i samtale med grunnborerne. (Foto: Nye Veier).

Stor interesse

Den nye brua over Mjøsa får fire felt og fartsgrense på 110 km/t. Mjøsbrua inngår i utbyggingen av E6 Moelv-Øyer.

– Mjøsbrua blir den mest kostbare konstruksjonen i utbyggingen av E6 Moelv-Øyer, og det dyreste enkeltobjektet i Nye Veier. Vi merker stor interesse både fra nasjonale og internasjonale brubyggere. Entreprenørene ser på dette som et spennende prosjekt, sier Moshagen.

Flåten som er rigget med alt nødvendig utstyr blir godt synlig sør for Mjøsbrua. Grunnborerne skal også undersøke grunnforholdene langs land ved eksisterende E6 nord for dagens bru mot Biri.

Nye Veier planlegger med byggestart i 2021 og har ambisjon om ferdig firefelts motorvei fra Moelv til Øyer i 2025.