MEF med vannfast budskap i Arendal

MEF-sjef Julie Brodtkorb stilte fire klare krav til klima- og miljøminister Ola Elvestuen, for å sikre et tilfredsstillende vann- og avløpsnett for landets befolkning. Hun lanserte like godt Elvestuen som «vannminister».

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) har gjennom mange år satt fokus på de store utfordringene Norge står overfor når det gjelder infrastrukturen for vann og avløp. Under Arendalsuka arrangerte MEF konferansen Vann på avveie, sammen med interesseorganisasjonen Norsk Vann.

Klimaendringene fører til stadig mer ekstremvær, overvannsproblematikk og økende flom- og skredfare. Ifølge en rapport fra Norsk Vann er behovet for oppgradering av de kommunale vann- og avløpsanleggene enormt; hele 280 milliarder kroner bør investeres frem til 2040.

Annonse

Ikke ett ansvarlig departement

– Hvorfor er det da nesten klin umulig å få politisk oppmerksomhet rundt dette? spurte Julie Brodtkorb forsamlingen i Arendal, før hun selv ga dem svaret. Det er nemlig ikke ett statlig departement som har det overordnede ansvaret for vann- og avløpssektoren i dag.

– Jeg har vært med i politikken i noen år selv, og det er veldig vanskelig å få politikere til å bevilge milliarder når ingen har ansvar for det. Vi som har sittet i budsjettkonferanse vet at når alle ministrene sitter rundt bordet og vet at «ingen kan peke på meg», da skjer det lite. Ingen kjemper for vann og avløp i de budsjettkonferansene. Og kampene er mange. Politikerne tenker gjerne på få inn bevilgninger som man kan vise frem i en valgkamp. Det er helt naturlig. Det er bare så vanskelig å vinne et valg på å ha brukt milliarder under jorda, sa hun.

Debattpanelet under konferansen Vann på avveie, besto av, fra venstre: Julie Brodtkorb (adm.dir MEF), Grethe Helgås (seksjonsleder NVE), Hege Haukeland Liadal (stortingsrep. AP), Gunn Marit Helgesen (styreleder KS), Mari Holm Lønseth (stortingsrep. H) og Toril Hofshagen (adm. dir. Norsk Vann). Debatten ble ledet av Håvard Almås, kommunikasjonssjef MEF (helt til høyre). (Foto: Thomas L. Jørgensen, Norsk Vann).

Debattpanelet under konferansen Vann på avveie besto av, fra venstre: Julie Brodtkorb (adm.dir MEF), Grethe Helgås (seksjonsleder NVE), Hege Haukeland Liadal (stortingsrep. AP), Gunn Marit Helgesen (styreleder KS), Mari Holm Lønseth (stortingsrep. Høyre) og Toril Hofshagen (adm. dir. Norsk Vann). Debatten ble ledet av Håvard Almås, kommunikasjonssjef MEF (helt til høyre). (Foto: Thomas L. Jørgensen, Norsk Vann).

«Vannminister» Elvestuen?

– Vi har konkretisert ned fire krav, som vi har sendt til ham vi i MEF mener bør bli «vannminister». Det betyr ikke at han bare skal være vannminister, men dette må ligge i ett departement, og det mener vi bør være klimadepartementet. Og intet passer vel bedre enn at vi får en vannminister som heter Elvestuen, sa Brodtkorb til latter fra forsamlingen.

– Det første kravet MEF har sendt i brevs form til klimaministeren er derfor at vi ønsker en sterk vannminister. Venstre har hatt et særdeles sterkt engasjement for vann tidligere, og vi forventer nå at de følger det opp, noe de også fikk inn i regjeringserklæringen.

Statlig vannfond

De tre resterende kravene i MEFs «vannreform» handlet om minimumskrav, bevilgninger og incentiver.

– Krav nummer to er at vi mener det må være et minstekrav når det gjelder drift av offentlige institusjoner og tilgang på vann. Krav tre går på at det trengs penger. Jeg tror ikke vi skal være så naive og tro at kommunene klarer å bevilge alle milliardene som skal til, så derfor foreslår vi å opprette et statlig vannfond. Punkt fire er at det må ligge incentiver der. Hvis en kommune for eksempel ønsker en stor offentlig institusjon til kommunen, som et nytt sykehus eller nytt fengsel, så bør det stilles krav til at man har tilstrekkelig kvalitet på vann- og avløpssystemet. Da ville man sannsynligvis se at kommunene ville prioritere dette annerledes i sine budsjetter enn de gjør i dag, sa Brodtkorb.

Disse fire kravene er altså sendt til klimaministeren, og MEF-sjefen regner å få svar i løpet av måneden.

Stadig viktigere

At utfordringene VA-sektoren står overfor er formidable, var det for øvrig stor enighet om i debattpanelet, som foruten Julie Brodtkorb besto av Torill Hofshagen (adm. dir. i Norsk Vann), Gunn Marit Helgesen (styreleder i KS), Grethe Helgås (seksjonsleder i NVE), Mari Holm Lønseth (stortingsrep. Høyre) og Hege Haukeland Liadal (stortingsrep. AP).

Hundrevis av milliarder må investeres, og det haster med å trappe opp fornyingen av VA-ledningsnettet. Stortingspolitikerne som var til stede ville imidlertid ikke komme med noen lovnader, men ga uttrykk for at vann og avløp blir et stadig viktigere satsingsområde som følge av klimaendringene.