De har fått toveis GML dataflyt til å virke

I årevis har det vært snakket om «fri og komplett dataflyt på hele anlegget, fra konsulent til maskin». Nå er det rett rundt hjørnet: Viktig endring i dataformater er straks klar til bruk. Focus Software har fått dataflyt i åpent format til å virke – begge veier. En kraftig økning i byggherrenes krav til digital kommunikasjon kan følge tett på. Stikningsleder i Zenith Survey er betinget optimist.

– Ja, det kommer til å eksplodere i krav til digital kommunikasjon. Ikke bare ut til maskinfører, men også fra maskinfører og entreprenør til byggherre. Eller rett inn i 3D-modellen, som inneholder all informasjon om prosjektet.

Det sier Inger Hokstad i BA-nettverket.

Annonse

Økende dataflyt

Det er lenge siden vi begynte å bruke data i anleggsbransjen. Gradvis har det kommet inn i alle ledd, fra prosjektering via prosjektledelse og stikning og helt ut til maskinstyringen i gravere, valser, høvler og sånt.

En stadig økende mengde data flyter mellom leddene, i begge retninger. Det høres jo så enkelt ut, ikke sant? «Dataflyt». Høres nesten ut som vann, som bare finner veien dit det skal helt av seg selv.

Vel, så enkelt er det ikke.

Forskjellige systemer

Å sende data mellom forskjellige aktører er krevende. Spesielt når alle har forskjellige systemer. Nå er sentrale aktører i bransjen i sluttfasen av et prosjekt som skal bety en stor forenkling og standardisering i anskaffelsen og håndtering av data.

En slik standardisering innebærer at alle må forholde seg til det samme formatet («språket»). Uansett om programvaren heter Gemini, Novapoint eller Focus, og på alle enheter tvers gjennom verdikjeden. Fra datamaskiner ut til målebøker og maskinstyring – og tilbake igjen med «as built»-dokumentasjon.

Inger Hokstad er primus motor og en krumtapp i dette arbeidet. Gjennom den uformelle sammenslutningen BA-Nettverket har hun siden 2003 stått midt i et tverrfaglig arbeid med å skape en plattform for samarbeid, idéutveksling, erfaringsdeling og løsningsorientering når det gjelder dataflyt i bygg- og anleggsbransjen.

Her handler det ikke om hvilken programvare man bruker eller hvilket merke som står på stikningsroveren, måleboka eller GPS-utstyret i gravemaskinen. Her handler det om dataformater. Altså utformingen på alle filer og all informasjon som ideellt sett skal flyte «som vann» mellom leddene. Fra konsulent til byggherre, til anleggsleder, til stikker og maskinstyring.

Og tilbake igjen, når maskinfører eller stikker har gjort sine innmålinger.

IFC, GML og Sosi

Et hovedproblem i denne kommunikasjonen er at vi i Norge har valgt å være litt sære, og ikke bruke de samme formatene som resten av verden. Internasjonalt har BIM- og byggsiden holdt seg til den såkalte IFC-standarden, mens man innenfor 3D-modellering i samferdsel og infrastruktur har holdt seg nærmere det som kalles GML.

I Norge?

Ingen av delene.

– Her har vi i alle få brukt det særnorske SOSI-formatet.

– Ja vel. Hvorfor er det et problem?

– Det formatet har aldri handlet om det som faktisk skal bygges. Det viser kun hvor objekter ligger på et kart, sier Inger Hokstad.

Nå er et spleiselag bestående av Arkitektum, Kartverket, Bane NOR, Statens Vegvesen og Nye Veier – og med BA-Nettverket som koordinator i midten – godt i gang med å standardisere databestillinger for prosjekter innen samferdsel og infrastruktur.

Dette kom i gang etter at Kommunal- og Moderniseringsdepartementet (KMD) for et års tid siden utlyste midler. Det ble bevilget 250 000 fra KMD. Med bidrag fra byggherrene Bane NOR, Statens vegvesen og Nye veier endte totalpotten på litt over en million kroner.

Hensikten er altså at byggherrene skal bli enige om hvordan data i et prosjekt skal bestilles.

Levering av data

Prosjektet har laget en spesifikasjon for hvordan data skal leveres.

– Vi har lagd for vei, landskapsarkitektur, vann- og avløp. Vi har også begynt med el-biten, og har i første omgang tatt for oss lysmaster, sier Hokstad.

Selskapet Focus Software, som leverer digitale løsninger til byggeprosjekter har vært tett på denne prosessen. De er første aktør som har fått til flytting av data mellom programvare og maskinstyring – og tilbake igjen – uten tap av data. De er nå i gang med konkrete tilpasninger av programvare.

– De har bevist for oss at dette fungerer. Nå gjelder det at kundene deres får tilgang til denne programvaren, slik at de kan prøve det ut i praksis. For eksempel på en veistrekning, sier hun.

Andre aktører som Trimble Solutions og Powel er også med på dette. Nå håper Hokstad at dette arbeidet kan føre til en felles standard, som igjen blir et krav i fremtidige byggeprosjekter.

– Hvis dette blir et krav fra byggherrene, må utviklerne lage slik programvare for å kunne være konkurransedyktige. Den som kan levere i henhold til oppskriften, vinner konkurransen. Og dersom én kan, så er jeg sikker på at konkurrenten også kan kort tid etterpå, sier hun.

Betinget optimist

Stikningsleder Espen Dahl-Mortensen i Hæhres landsmålingsselskap Zenith Survey er betinget optimistisk over det BA-nettverket og Focus Software nå har fått til.

STIKNINGSLEDER: Espen Dahl-Mortensen i Zenith Survey AS

STIKNINGSLEDER: Espen Dahl-Mortensen i Zenith Survey AS er glad BA-nettverket har kommet et skritt nærmere dataflyt med åpne formater. (Foto: Zentih Survey AS)

– Det er klart at vi er opptatt av datautveksling i åpne formater. Men vi er helt avhengige av at funksjonaliteten som ligger i de mest brukte proprietære formatene blir ivaretatt på en god måte, sier Espen Dahl-Mortensen.

Noen snarlig døråpner for fri flyt av data i begge retninger mellom konsulent og maskinstyring er dette neppe. Nyttiggjøring av data ute i maskinene og på stikningsutstyret, for eksempel.

– Selv om et veiprosjekt er riktig prosjektert vil det ikke automatisk være «good to go» rett ut i systemene. Rådgivernes og programvareleverandørenes fokus er stort sett på mengder. Det samsvarer ikke alltid med det vi trenger ute i felt, sier han.

XML er et mareritt

Zenith Survey har i mange år brukt LandXml som filformat ut på sitt utstyr. Men ikke «rått» og direkte fra konsulenten eller byggherren. Det må en tur innom Zeniths egen programvare.

I likhet med de fleste andre norske entreprenører bruker Zenith og BetonmastHæhre Gemini. For entreprenøren er det i følge Dahl-Mortensen et mareritt å få veimodellen fra byggherren kun som XML.

– Da mister man funksjonalitet vi er helt avhengig av, og det går bort mye tid på gjenoppbygging av veimodellen i egen programvare. Derfor har vi vært veldig opptatt av VIPS. Det er et produkt stort sett alle veiprosjekterende i Norge kan levere, og ivaretar funksjonaliteten vi har vært avhengige av, sier han.

Espen Dahl-Mortensen understreker at han har store forventninger til det arbeidet aktørene i BA-nettverket egger ned i å utvikle og stable på beina et åpent format (GML) for utveksling av data i norske prosjekter.

– Den eneste rette veien å gå når det gjelder filformater er GML og IFC. Men vi er nødt til å godta dobbeltleveranser med proprietære formater frem til disse formatene fullt ut støtter en fornuftig dataflyt i infrastukturprosjekter, sier stikningsleder Espen Dahl-Mortensen i Zenith Survey.