Det satses på lærlinger i Innlandet

Store veiprosjekter i Innlandet fører til økt rekruttering til anleggsbransjen.

Maskinentreprenørenes forbund (MEF) og Nye Veier E6 Innlandet møttes nylig på Hamar for å snakke om det store E6-prosjektet i Innlandet og satsingen på lærlinger. Spesielt interessant var kravene som Nye Veier E6 Innlandet har ved bruk av lærlinger og fagarbeidere.

– Tar kompetanse på alvor

– Prosjektet Kolomoen-Moelv inneholder et krav til våre entreprenører om at 7 prosent av de totale arbeidede timer innenfor bygg- og anleggsfagene samlet utføres av lærlinger. Det er også krav om minimum 50 prosent fagarbeidere, sier prosjektdirektør i Nye Veier, Øyvind Moshagen.

Annonse

– Dette får vi til gjennom seriøse entreprenører som tar kompetanse på alvor. Både BetonmastHæhre og Veidekke entreprenør er store entreprenører som satser hardt på lærlinger og fagarbeidere. I tillegg stiller de krav til sine underentreprenører som gjør at vi oppnår våre mål vedrørende bruk av lærlinger og fagarbeidere. Disse kravene kan virke tøffe, men her har bransjen respondert veldig bra.

Hele strekningen Kolomoen-Moelv skal stå klar desember 2020 og tanken er at man starter byggingen av ny E6 fra Moelv og nordover til Øyer i 2020/2021. Prosjektleder Moshagen er klar på at strekningen Moelv-Øyer skal minst ha de samme kravene til bruk av lærlinger og fagarbeidere og antar at 50-60 lærlinger innen ulike fag vil kunne få dette E6-prosjektet som læretid og arbeidssted.

Ekstra klasse

Disse signalene er gode nyheter for elevene som starter på Vg2-anleggsteknikk på Solør videregående skole, studiested Våler i disse dager. Vanligvis er det 60 elever som starter opp på landslinjen der, men nytt i år er at Hedmark fylkeskommune, etter ønske fra bransjen, har fått på plass en ekstra klasse. Dette er en fylkeskommunal klasse med 15 elever.

– Vi ønsket at både Hedmark fylkeskommune og Oppland fylkeskommune skulle se anleggsbransjens store rekrutteringsbehov i tiden framover, men kun Hedmark tok tak i saken og resultatet er at alle 15 elever i den nye klassen er fra Hedmark, forteller daglig leder i Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene (OKAB), John-Are Silset.

– Krav til bruk av lærlinger og fagarbeidere er noe vi ser veldig ofte for tiden, og med tanke på rekruttering til vår bransje, så er dette en viktig faktor for at flest mulig skal få læreplass etter skolegang. Anleggsbransjen har de siste årene bidratt stort for lærlingeordningen og det virker som dette vil fortsette i tiden framover. De store prosjektene i området vårt, som bygging av ny E6 og ny riksvei 3/25 mellom Løten og Elverum bidrar selvsagt mye, men også de små og mellomstore bedriftene våre som er medlemmer i MEF og OKAB er veldig aktive med rekruttering av lærlinger. Tilbakemeldingene er at lærlingene gjør en solid innsats og er interessert i faget, sier Silset.

Behov for flere skoleplasser

Nye Veier kunne på møtet fortelle at antall lærefag som er relevant på veiprosjektene var overraskende mange. Det er lett å tenke at det «kun» er anleggsmaskinførerfaget eller betongfaget et motorveianlegg trenger. Men det er opp mot 20 fag som er aktuelle, som f.eks. fjell- og bergverksfaget og asfaltfaget, samt andre fag som tømrerfaget, rørleggerfaget, yrkessjåførfaget, elektrikerfaget med flere.

– Det er veldig fint at våre kontraktkrav bidrar til at så mange ungdommer får muligheten til en læreplass på E6-prosjektene i Innlandet, avslutter prosjektdirektør Moshagen.

– Anleggsbransjen har over tid gjort en fantastisk innsats med hensyn til å ta imot lærlinger. Framover er det viktig at entreprenørene får tak i den kompetansen den trenger. Lærlingekrav og infrastruktursatsingen må følges opp av myndighetene i form av flere skoleplasser. Det er gode utsikter i bransjen og vi må passe på å få utviklet god, norsk fagkompetanse, sier Julie Brodtkorb, administrerende direktør i MEF.