Ny klasse på Solør vgs.

MEF og OKAB har etterlyst en ny fylkeskommunal klasse Vg2 Anleggsteknikk på Solør videregående skole. Nå blir det realitet. Men foreløpig bare for Hedmark.

Tirsdag 24. april ble det kjent at fylkesrådet i Hedmark går inn for å opprette en ny klasse Vg2 Anleggsteknikk fra høsten 2018 (ekstern lenke – bak betalingsmur).

– Fylkesrådet i Hedmark skal ha ros for rask behandling og for å ha lyttet til bransjen og deres behov. Nå gjenstår det bare at Oppland følger opp og inngår samarbeid med Hedmark om dette tilbudet, slik som OKAB og MEF har bedt om, sier Edvard Rustad i OKAB til Anleggsmaskinen.

Annonse

Initiativ fra MEF/OKAB

MEF og OKAB, som representerer 192 medlemsbedrifter i Hedmark og Oppland, sendte i begynnelsen av mars i år brev til de to fylkeskommunene med forslag om opprettelse av en ny fylkeskommunal klasse Vg2 Anleggsteknikk på Solør videregående skole, med ønske om snarest mulig etablering.

Solør vgs. har på sin side opplyst at de har både utstyr, lokaler og lærerressurser nok til å kunne etablere et slikt tilbud omgående når forespørsel og nødvendig finansiering foreligger.

Stort behov for lærlinger

I brevet fra MEF og OKAB ble det ytret ønske om en lik fordeling mellom Hedmark og Oppland i forhold til inntaket i en eventuell ny klasse. Til gjengjeld skulle bedriftene i de to fylkene forplikte seg til å tilby læreplass til alle (kvalifiserte) elever fra en slik nyopprettet klasse.

– Det er over dobbelt så mange søkere til Vg2 Anleggsteknikk på Solør vgs. for kommende skoleår enn det er plasser til. I dag er det fire landslinjeklasser med til sammen 60 elever ved skolen, mens hele 132 elever har søkt om plass fra høsten av. De store riksentreprenørene tilbyr dessuten læreplasser til mange av disse 60 elevene, slik at entreprenørbedriftene i Hedmark og Oppland mangler søkere til ledige læreplasser med rett skolebakgrunn, sier Rustad.

– I tillegg ser vi at det både lokalt i Hedmark og Oppland og på landsbasis skal igangsettes store utbyggingsprosjekter i de nærmeste seks årene. Blant annet skal Statens vegvesen bygge veier for 135 milliarder kroner fram til 2023, i tillegg til Nye Veier AS sine pågående og forventede utbygging av E6 i vår region, sier han.

– Oppland må komme på banen

Rustad er naturligvis tilfreds med at Hedmark fylkeskommune vi opprette en ny klasse, men ber også Oppland komme på banen.

– Vi har bedt om at fylkene skal samarbeide om å opprette ny klasse og fordele elevene jevnt mellom seg. Det er mangel på lærlinger i begge fylker, og siden det ikke er noen egen anleggsteknikklinje i Oppland, så det er merkelig at de ikke klarer å samarbeide om dette. Om to år skal jo dessuten fylkene slås sammen til ett, påpeker han.

– Jeg har vært i kontakt med Oppland fylkeskommune i dag etter at dette ble kjent, men svaret derfra var at de måtte gå i dialog med fylkesrådet i Hedmark først. Jeg synes Oppland nå bør kjenne sin besøkelsestid og kjøpe halve klassen, slik at de kan tilby sju-åtte plasser for elever i Oppland, slår han fast.

Jubel på Solør

– Vi er kjempeglade og stolte over at fylkesrådet snur seg så raskt. Dette er kjempepositivt, og vi gleder oss til å komme i gang med den femte klassen, sier avdelingsleder ved Solør videregående skole, Henning Olsen, til Anleggsmaskinen.

I likhet med OKABs Edvard Rustad håper han at også Oppland blir med.
– Jeg håper virkelig at det løpet ikke er kjørt ennå. Nå er det bestemt at det skal opprettes en ny klasse, så håper vi i det lengste at det blir et samarbeid mellom Hedmark og Oppland, slik at de kan spleise på den klassen, sier han.