Blåboka blir digital

Snart kan du glemme Blåboka. Den årlige sakkyndige kontrollen er i ferd med å digitaliseres. All informasjon havner i Maskinregisteret.

Siden årsskiftet har det pågått et pilotprosjekt hvor den årlige sakkyndige kontrollen er blitt registrert digitalt. Foreløpig i liten skala, for uttesting av teknikken.

– Kun noen få utvalgte kontrollører har deltatt i pilotprosjektet. Det har vært kort vei mellom brukerne og utviklerne. Det har gjort det enkelt å rette opp i og tilpasse dataflyten, sier fagsjef Njål Hagen i Maskingrossistenes forening MGF.

Annonse

Digital registrering

Systemet med digital registrering av den sakkyndige kontrollen har vært utviklet parallelt med utviklingen av selve Maskinregisteret. Den digitale registreringen gjør det enklere for både kontrollør og maskineier. Den skal etter hvert gjøre «Kontrollbok for arbeidsutstyr» (blå-boka) overflødig.

– Dette er helt topp og er mye bedre enn å drive med de papirgreiene, sier utemekaniker Christoffer Flateby hos Volvo Maskin AS.

I pressemeldingen fra MGF fortelles det at Flateby utfører den årlige sakkyndige kontrollen på en maskin hos en kunde. Akkurat denne maskinen har ikke fått påklistret QR-koden som viser at den er registret i Maskinregisteret. Men maskinen er likevel tilgjengelig, akkurat som de alle fleste anleggsmaskiner levert i Norge som fortsatt er noenlunde operative.

QR-kode med registreringsnummer

QR-kode Maskinregisteret

Alle maskiner får en unik QR-kode. Monteres på nye maskiner, og ved årlig sakkyndig kontroll på operative maskiner. (Foto: MGF)

Det første Flateby gjør er å hente opp maskinen i Maskinregisteret via nettbrettet han har med seg og så klistre på QR-koden som blir maskinens «registreringsnummer».

Etterpå skanner Flateby QR-koden og kan enkelt registrere punktene han går gjennom på den sakkyndige kontrollen inn på nettbrettet.

– Jeg kan velge om jeg vil registrere kontrollen på smartmobil, nettbrett eller pc. Jeg bruker helst nettbrett. Om det er mye feil på maskinen, som krever mye tekst, bruker jeg pc, sier Christoffer Flateby.

Når kontrollen er ferdig sendes en e-post til maskineier/-bruker og til selskapet kontrolløren er ansatt i.

– Min erfaring er at maskineier/-bruker får stålkontroll på sakkyndig kontroll og vet nøyaktig når maskinene skal kontrolleres. Nå slipper de å gå ut på tomta eller anlegget for å sjekke når maskinen skal kontrolleres, alt av informasjon ligger lagret elektronisk, forteller han.

Elektronisk varsling og kontrollrapport

Maskineiere og entreprenører får en komplett nettbasert oversikt over sine maskiner. Her kan de få elektronisk tilgang til sakkyndig kontrollrapport og automatisk varsling når det er tid for ny kontroll.

Det blir også et system for fillagring, vedlikehold, forenklet flåtestyring, samt daglig- og ukentlig kontroll. Entreprenøren vil kunne presentere alle maskinene for oppdragsgiver med å sende de en link fra Reginn som inneholder all informasjon.

Registeret gjør det også enkelt å rapportere inn maskiner som er tenkt brukt på et prosjekt man skal gi tilbud på.

Med en kommende App for smarttelefon får maskinførere et enkelt verktøy for å gjennomføre daglig/ukentlig kontroll. De kan også sjekke at sakkyndig kontroll er utført. I tillegg får alle sakkyndige kontrollører et felles system der alle kontroller er samlet.

Registreringsgebyr: En tusenlapp

Det er Stiftelsen Sentralregisteret (SFS) som fikk oppdraget med å utvikle Maskinregisteret av bransjen, med MGF, MEF og EBA som initiativtakere.

– Vi er veldig glad for at vi ble valgt til å utvikle og drifte dette systemet, sier Roar Sømoen på Sentralregisteret.

Det har vært en omfattende prosess, og det har foregått mye arbeid siden den første lanseringen i 2015. Nå rulles det ut hos de store anleggsmaskinleverandørene, og flere riksentreprenører er i gang med egenregistrering av maskiner.

Kostnaden med hele systemet dekkes av et registreringsgebyr for maskineier på 1000 kroner pr maskin. Det gjelder så lenge man eier maskinen.

– Dette gebyret dekker all drift og utvikling av systemet. De som har egne systemer for sakkyndig kontroll kan også koble seg opp mot systemet gjennom et API, sier Sømoen.

Ved eierskifte vil den nye eieren betale et nytt registreringsgebyr på kr 1000,-.

Blant maskinleverandørene som så langt registrerer alle nye og brukte maskiner de selger er Beck Maskin, Rosendahl Maskin, Pon Equipment, Hesselberg Maskin, NASTA, Entrack, Volvo Maskin, Liebherr-Norge, Hymax, Bulder og ABS-Maskin. Disse vil også benytte maskinregisteret for sakkyndig kontroll.