Tilbudskonferanse om IPL-kontrakt

Nye Veier har som kjent lansert den nye kontraktsmodellen IPL (Integrert prosjektleveranse) på E6-prosjektet Kvål-Melhus sentrum.

Tilbudspapirene for det som Nye Veier kaller anleggsbransjens første totale samhandlingskontrakt vil være tilgjengelig i begynnelsen av neste uke (uke 25).

Onsdag 27. juni inviteres entreprenører og rådgivere til tilbudskonferanse på Radisson Blu Værnes om den unike IPL-kontrakten i Trøndelag.

Annonse

Konferanseprogram

11.30: Enkel servering og mingling

12.00: Tilbudskonferansen starter

 • Nye Veiers E6-utbygging i Trøndelag. Orientering og status, med særlig vekt på Kvithammar–Åsen som lyses ut i høst.
 • E6 Kvål–Melhus
  Teknisk arbeid, framdrift, utfordringer, muligheter, trafikkavvikling, prosjektmål, fravikssøknader, deponi, pukk osv.
 • Hva er IPL (Integrert prosjektleveranse)?
  – Introduksjon og historikk
  – Samhandlingsprinsipper og kultur
  – Gjennomgang av konkurransegrunnlaget. Fokus på IPL-kontrakten og vederlagsmodellen
  – Informasjon om prosjektets tre faser
 • Informasjon om tilbudsprosessen
 • Spørsmål fra salen

Påmelding

Interesserte entreprenører og rådgivere kan melde seg på til Nye Veier v/Rahwat Abdullah innen 25. juni.
E-post: rahwat.abdullah@nyeveier.no, telefon: 930 44 665