Pilotprosjekt i Trøndelag

Nye Veier lanserer ny kontraktsmodell på E6-prosjektet Kvål-Melhus sentrum. Integrert prosjektleveranse (IPL) forutsetter bl.a. samlokalisering og full åpenhet om kalkyler.

En rekke gigantiske infrastrukturprosjekter ble «rullet ut» da Bane NOR, Statens vegvesen og Nye Veier nylig gjennomførte en felles bransje- og leverandørdag i Oslo. Noe av det mest spennende var kanskje likevel det minste prosjektet i Nye Veier-porteføljen. (Ikke det at 1 milliard kroner i antatt prosjektkostnad er lite, men Nye Veier-prosjektene er som regel vesentlig større). Den 7 km lange E6-parsellen fra Kvål til Melhus sentrum blir nemlig Nye Veiers første kontrakt med den såkalte IPL-modellen. Konkurransegrunnlaget skal etter planen lyses ut 20. juni i år.

Annonse

Stor tro på modellen

– E6 Kvål-Melhus sentrum blir et pilotprosjekt for markedet. I Norge er det kun brukt på ett byggeprosjekt tidligere, et sykehusprosjekt i Tønsberg. I Finland og flere andre land har de imidlertid svært god erfaring med denne gjennomføringsmodellen i samferdselsprosjekter, sier Petter K. Angelsen, Nye Veiers prosjektleder for E6 Kvål-Melhus S, til Anleggsmaskinen.

Petter Klungsøyr Angelsen, Nye Veiers prosjektleder for E6 Kvål-Melhus sentrum. (Foto: Nye Veier).

Petter Klungsøyr Angelsen, Nye Veiers prosjektleder for E6 Kvål-Melhus sentrum. (Foto: Nye Veier).

– Grunnverdiene våre er jo at vi skal fornye, forbedre og forsikre. Vi er hele tiden på utkikk etter smartere måter å gjennomføre prosjekter på. Vi ønsker å få ned kostnadene, og vi vil ha den rette kompetansen, med rådgivere og entreprenører, inn i prosjektet så tidlig som mulig. I tillegg ønsker vi å dempe konfliktnivået, ved at man samarbeider godt gjennom hele prosjektet. Vi tror IPL-modellen vil bidra til alt dette, sier han.

Fakta om IPL

De sentrale elementene i kontraktsmodellen er, ifølge en pressemelding fra Nye Veier, følgende:

 • Tidlig involvering av alle viktige aktører. Det vil si når påvirkningsgraden er størst, og kostnadene lavest for å benytte innovativ kunnskap.
 • Risikoområdene avklares tidlig, blir redusert og plasseres hos dem som har størst mulighet til å håndtere risikoen. Avtalen er imidlertid basert på at partenes sterke fellesinteresser vil gjøre bestemmelser om risikofordeling overflødige.
 • Åpen bok mellom deltakerne. Fortjenesten avtales og fordeles tidlig. Hvor stor den blir til slutt, vil avhenge av i hvilken grad prosjektet lykkes.
 • Enkle og tydelige incitamenter for å redusere prosjektkostnader, samt oppnå definerte hovedmål for prosjektet.
 • Deltakerne reduserer sterkt adgangen til å rette økonomiske krav mot hverandre. Det er prosjektet, og i ytterste fall byggherren, som i fellesskap bærer risikoen.
 • Samlokalisering med Big Room (full åpenhet i felles operativt lokale) for samtidig prosjektering.
 • Utstrakt bruk av åpen BIM i hele byggeprosessen. Ikke bare i 3D, men i flere dimensjoner som inkluderer framdrift, kostnader, drift og vedlikehold, HMS, ytre miljø, arkeologi, m.m.
 • Utnytte metodene innen Lean Construction, eller «trimmet bygging». Her fjerner man sløsing med ressurser og gir byggherren mest verdi for pengene.
 • VDC – Virtual Design & Construction – betyr at veianleggene og byggeprosessen vises i en virtuell modell før man starter selve anleggsarbeidet.
 • ICE – Integrated Concurrent Engineering (integrert samtidig prosjektering) – en effektiv prosjekteringsprosess utviklet av amerikansk romfartsindustri.

Tilbudskonferanse

Onsdag 27. juni, kl. 11.30 til 16.00, inviterer Nye Veier til tilbudskonferanse på Radisson Blu Hotel på Værnes. Her vil det bli orientert om E6-utbyggingen i Trøndelag, med spesialt fokus på E6 Kvål-Melhus sentrum og IPL som ny gjennomføringsmodell.

Entreprenør og rådgiver (IPL-partnere) velges på nyåret 2019.

Fakta om E6 Kvål-Melhus sentrum:

 • 7 km ny firefelts motorvei
 • 110 km/t
 • Trafikkmengde: ca. 11.000 kjøretøy per døgn
 • Prosjektkostnad: Totalt ca. 1 mrd. NOK (inkl. mva.)
 • Byggestart: Høsten 2019
 • Ferdigstillelse: 2020/2021