Nei, klatring er IKKE ulovlig

Å klatre gravemaskinen opp i og ned fra lastebilen er ikke like vanlig som før. Det går til og med rykter om at det er ulovlig. Vi gjorde en faktasjekk.

TØNSBERG: – Hva er reglene for flytting av gravemaskin i kassen på lastebil? Hørte rykter om det har kommet regler att man må ha maskinen på tralle. Stemmer det?

Det spørsmålet kom fra en kar i en av anleggsgruppene på Facebook i våres. Det spørsmålet har vært en aldri så liten gjenganger, og det ser ut til å være en del rykter og uklarheter om dette ute og går.

Annonse

Faktasjekk

Vi tok saken, og satte igang en faktasjekk. Det korte svaret: Det er fullt tillatt etter lover og forskrifter.

Arbeids- eller oppdragsgiver kan ved egne, interne retningslinjer stille strengere krav. F.eks at det skal brukes kjørebruer eller at maskin skal flyttes med tilhenger eller maskinflak på krok bil. Men klatring er ikke forbudt eller ulovlig.

Gravemaskin klatrer opp i lastebil

RYKTER: Noen tror dette er ulovlig. De tar feil. (Foto: Jørn Søderholm)

Les litt videre for flere detaljer. Noen gir tommel opp, noen er forsiktig og noen er skeptisk. Ringerunden startet hos MEF:

– Helt ukjent for meg, sier advokat og juridisk sjef i MEF, Thomas Kollerød.

– Jeg kan ikke finne noe direkte forbud mot det. Å kjøre gravemaskiner fra bakken og opp i lastebil er vanlig med maskiner opp til ca åtte tonn. Jeg kjenner ikke til at dette dette ikke er lovlig eller har blitt strengere de siste årene, sier fagrådgiver Espen Wicken i MEF.

– Ingen forbud. Enkelte anlegg og prosjekter har bestemt at det skal brukes kjørebruer eller flak, sier fagrådgiver Frode Andersen i MEF.

Maskinleverandørene

Hva med de større maskinleverandørene? Vi prøvde én av dem.

– Det har vært påpekt senere år at det må være festeører i kassa slik at maskinen kan surres skikkelig og ikke står løst. Selve klatringen er en operasjon som må risikovurderes i hvert enkelt tilfelle.  Vi føler at kundene er flinke, og gjør dette på sikker måte i de aller fleste tilfellene. Vi tror vel også generelt at bransjen opererer tryggere enn tidligere, sier markedsdirektør Espen Paulseth i Pon Equipment.

Han bemerker også at traktor og henger brukes mer på mindre utstyr. Der er høyden ofte lavere enn på lastebil.

– Utleie øker også veldig. Der ser vi en stor økning i bruk av godt egnede lastebiler for dette, sier Paulseth.

Forsiktig forsikring

Forsikringsselskapene, da. De har kanskje en mening eller to om dette?

– Jeg vet heller ikke om det ligger noe i arbeidsinstrukser eller lignende om at dette ikke er tillatt. Jeg sjekket med skade og de kjenner ikke til at vi har hatt denne type skader, sier Ulf Michaelsen i If.

Han synes det høres litt risikabelt ut å klatre med gravemaskin. Men noe «forsikringsforbud» eller annet generelt svar vil han ikke gi. Om en skade oppstått i forbindelse med klatring skal avlås, så må det være fordi føreren har opptrådt grovt uaktsomt.

– Da må selskapet i så fall påstå at utførelsen er av en slik grad at det kan påstås å være grovt uaktsom. Slike saker må vurderes fra tilfelle til tilfelle, sier Michaelsen.

Skeptisk i Arbeidstilsynet

Hva med Arbeidstilsynet? Hva mener de om å klatre med gravemaskin oppi lastebil? Jo, de er skeptisk, men overlater til arbeidsgiver å sette grensene.

– Problemstillingen er ikke detaljregulert i lov eller forskrift. Det er arbeidsgiver som må kartlegge, risikovurdere samt sette i verk tiltak for fullt forsvarlig av- påkjøring av slike maskiner ved transport.

Det sier tilsynsleder Tore Jeppe Sørhaug i Arbeidstilsynet.

Han viser til Forskrift om utførelse av arbeid, paragraf10-6 fjerde ledd. Der står det at arbeidsutstyr skal brukes til de arbeidsoperasjoner og under de forhold de er beregnet for.

Han peker også på Maskinforskriftens vedlegg I kapittel 1.7.4.2, om bruksanvisningens innhold. Her sies det at produsenten skal…

  • angi hva som er maskinens tilsiktede bruk
  • advare mot hvordan den ikkeskal brukes
  • sette vilkår for transport

Antar arbeidsgivere ikke tillater

F.v. Sjefingeniør Bjørn Lerstad, tilsynsleder Tore Jeppe Sørhaug og regiondirektør Stig Magnar Løvås i Arbeidstilsynet region Midt-Norge.

F.v. Sjefingeniør Bjørn Lerstad, tilsynsleder Tore Jeppe Sørhaug og regiondirektør Stig Magnar Løvås i Arbeidstilsynet region Midt-Norge.

– Jeg antar derfor at arbeidsgivere ikke tillater klatring av gravemaskin opp i lastebil. Enten ut fra risikovurdering, eller ut fra maskinens bruksanvisning. Jeg antar også at det finnes transportbiler og tilhengere som er bedre egnet til formålet enn vanlig lastebil, sier Sørhaug.

Men der tar han feil. Maskinførere rundt om hos entreprenørene klatrer maskiner opp og ned flere ganger i uka. Eller flere ganger om dagen, når det er mye.

– Klatre opp i lastebilen? Det gjør jeg flere ganger i uka. I perioder daglig. I alle fall så lenge det er noenlunde tørt og ikke for isete, sier Henning Omsted.

Standard prosedyre

Henning Omsted i Hitachi åttetonner

Henning Omsted kjører en Hitachi åttetonner og en Scania lastebil i Strandman AS. (Foto: Jørn Søderholm)

Han er maskinfører og lastebilsjåfør i anleggsgartnerfirmaet Strandman AS. Å klatre åttetonneren oppi dumperkassa – og ned igjen – er standard prosedyre. Akkurat som det har vært for mange gravemaskinførere opp gjennom årene.

Omsted har vært borti rykter om at dette skulle ha blitt ulovlig.

– Ja, jeg har hørt det. Men så spurte jeg en kjørerlærer vi hadde innom her i forbindelse med trucklappen. Han sa det kun er interne regler. Gjerne i kommune og stat, sier Omsted.

Henning Omsted

Henning Omsted i Strandman AS.

Firmaet han er ansatt i har ingen interne retningslinjer som krever at maskin skal flyttes på tralle eller maskinflak på krokbil. Der går det fint i dumperkassa.

– Normal del av arbeidet

– Det ser vi som en helt normal del av arbeidshverdagen. Det har vært gjort alltid, og vi ser ingen dramatikk i det. Dette har gutta gjort mye, og de tar sine forholdsregler, sier daglig leder Ruben Høie i Strandman AS.

Disse forholdsreglene dreier seg først og fremst om at det ikke kan være for glatt i kassa. Er det glatt på grunn av snø og is, og bilen ikke har oppvarmet kasse, så blir det strødd eller saltet først.

– Er vær og vind veldig i mot, så flytter vi på slepetralle. Der er Henning flink til å si ifra hvis han ser en risiko, sier Høie.

https://www.facebook.com/anleggsmaskinen/videos/2229501377067576/