Bekymret for tilgangen på kvalifisert arbeidskraft

Høyt aktivitetsnivå og offentlige krav gjør at entreprenørene etterspør flere lærlinger og fagarbeidere. Mangelen på skoleplasser har blitt en flaskehals, mener MEF.

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) avholdt 9. juni sitt landsmøte i Kristiansand. I en næringspolitisk uttalelse krever landsmøte at rekruttering og kompetanse flyttes høyere opp på den politiske prioriteringslisten.

­ – Mange av MEF-bedriftene peker på tilgangen til lærlinger og fagarbeidere som en sentral utfordring for sin bedrift. Dette er en utvikling vi har advart mot, og det er nå på høy tid at myndighetene kommer næringslivet i møte. Det må opprettes flere yrkesfaglige skoleplasser for våre bransjer, sier Arnstein Repstad, styreleder i MEF.

Annonse

Attraktive bransjer

Søkertallene viser flere steder høy oversøkning til anleggsfagene og relaterte fag, mens bedriftene ønsker å ta inn flere lærlinger og fagarbeidere.

– Det er mange som ønsker seg en karriere i våre bransjer, men mangelen på skoleplasser har dessverre blitt en flaskehals for både ungdom og arbeidsgivere. Skoletilbudet har ikke klart å holde følge med søkerutviklingen, aktivitetsnivået eller myndighetskravene til lærlinger, sier Julie M. Brodtkorb, administrerende direktør i MEF.

MEF-bedriftene rekrutterer fra yrkesfaglige skoletilbud som er mer ressurskrevende enn de fleste øvrige yrkesfag. Dette skyldes at fagene krever bruk av kostbare maskiner samtidig som hensynet til sikkerhet betinger mindre elevgrupper.

– Vi opplever at kostnadene til fagene gjør det utfordrende å få et skoletilbud tilpasset bedriftenes behov. Det er da verdt å minne om at investeringer i kompetanse legger grunnlaget for et effektivt, velfungerende og seriøst næringsliv. Det å investere i norsk ungdom på denne måten gir svært god avkastning på sikt, sier Julie M. Brodtkorb.

Entreprenørene etterspør flere lærlinger, men mangelen på skoleplasser er en flaskehals, mener MEF. Her er en fornøyd læring, Håkon Kasin Aase, på jobb hos Hovden Hyttervice. (Foto: Runar F. Daler).

Entreprenørene etterspør flere lærlinger, men mangelen på skoleplasser er en flaskehals, mener MEF. Her er en fornøyd læring, Håkon Kasin Aase, på jobb hos Hovden Hytteservice. (Foto: Runar F. Daler).

Tre krav fra entreprenørene

MEFs landsmøte stiller følgende krav til myndighetene:

  • Antallet skoleplasser innen anleggsfag og relaterte fag må økes for å møte bedriftenes etterspørsel etter lærlinger og fagarbeidere.
  • Målsettingen i ny regjeringserklæring om å bidra til oppdatert og kvalitetssikret utstyr ved de yrkesfaglige studieretningene må følges opp i praksis.
  • De yrkesfaglige læreplanene må gjøres mer konkrete med hensyn til kompetansekrav. Dette vil redusere forskjellene i kvalitet på utdanningen mellom ulike skoler.