Signerte sin største kontrakt noensinne

LNS Spitsbergen har inngått sin største enkeltkontrakt. Skal opparbeide infrastruktur for bygging av 60 boliger.

Flere snøskred har rammet Svalbard de seneste årene, noe som har resultert i boligmangel. Statsbygg fikk klarsignal for å bygge 60 nye boliger i Gruvedalen. Nå har LNS Spitsbergen fått jobben med å opparbeide infrastrukturen i forbindelse med boligbyggingen og har signert kontrakt med Statsbygg. Det skriver LNS Spitsbergen (LNSS) i en pressemelding. LNNS er datterselskap av Nord-Norges største entreprenør, LNS.

Fastlandsmasser fraktes med båt

Arbeidet omfatter omlegging av hovedvannledningen fra vanntårnet samt etablering og utvidelse av vei. I tillegg skal teknisk infrastruktur både legges frem og legges om. Kontrakten omfatter også fundamentarbeid for boligene.

Annonse

Som en del av arbeidet må blant annet seks egne båter med fastlandsmasser fraktes opp til Svalbard, fordi massene på stedet er ikke gode og stabile nok til å bygge vei med den fastheten og skråningen som trengs.

Vil støtte Svalbard-samfunnet

– Denne kontrakten er viktig for LNSS. Ordrebøkene er fulle for lang tid fremover. Administrerende direktør Frank Jakobsen er fornøyd med at Statsbygg har valgt en lokal entreprenør, uttaler LNSS i pressemeldingen.

– Dette gir store ringvirkninger for næringslivet på Svalbard, da LNSS bruker lokale underleverandører noe som bidrar til lokal verdiskapning. Erfaringen med dem på andre prosjekter er meget gode. Det er mange bedrifter som har oppdrag på Svalbard som tar med seg overskudd til fastlandet og drar derfra uten å generere noe tilbake til Svalbard-samfunnet. For LNSS er det viktig å være med på å opprettholde familiesamfunnet her oppe, heter det i meldingen.

Illustrasjon av de kommende boligene i Gruvedalen. (Ill: LNSS).

Illustrasjon av de kommende boligene i Gruvedalen. (Ill: LNSS).

Ferdig før jul

De 60 nye boligene skal bygges av ferdige moduler, som kommer med båt fra fastlandet og monteres på byggeplassen. Arbeidene starter i begynnelsen av juni og skal foregå ut 2018 og et stykke inn i første halvår av 2019.

Tinesesongen begynner i disse uker og oppfyllingsmasser for etablering av nye veier må legges før tiningen setter inn for fullt. Derfor er det svært viktig å få arbeidene i gang så fort som mulig. Veiene må være på plass i august, da Skanska Husfabrikken skal levere de første modulene. Etter planen skal 40 rekkehus stå ferdig før jul.