Bygger vei over fjorden

I Sifjord på Senja har Rolf Jørgensen AS forsert fremdriften på omleggingen av vegen med flere måneder.

Tekst og foto: Erik Jenssen

SIFJORD: Omleggingen av to rasfarlige punkter i Sifjord har fått ferdigdato til juni 2019, med delfrist for sjøfyllingen over fjorden til mars.

Annonse

Dersom fremdriften på vegomleggingen går like bra som til da vi besøkte anlegget i mars, tror daglig leder Tommy Jørgensen at man kan være ferdig med sjøfyllingen allerede til jul i år.

Heldig med været

– At vi har vært heldig med været og sluppet å forholde oss til snømengder er så absolutt en faktor, men først og fremst handler det om at vi har dyktige folk og godt utstyr på anlegget, både hos oss selv og hos underentreprenørene. Vi har rett og slett hatt god drift, og i tillegg vært heldig med været, sier Jørgensen.

FV234 Sifjord, Senja

FJORDKRYSSING: En rasfarlig strekning på FV234 legges på en molo over Sifjorden på yttersida av Senja. Bildene er fra før vårens snøvær traff Nord-Norge. 

En stor del av massene til sjøfyllingen legges ut med lekter, slik at vind fort kunne bydd på utfordringer.

– Men vi har ikke hatt en eneste dag med avbrudd. Å operere jevnt og trutt fra nyttår til påske er ikke helt vanlig her nord, medgir Jørgensen.

Lekter og dumper

LEKTER: Steinmassene slippes fra lekter for å få en bredere fot på sjøfyllingen.

Dødsstrekning

Prosjektet ligger i bunnen av en av Senjas mest spektakulære vegstrekninger, gjort landskjent blant annet gjennom forrige sesong av NRK-serien «Brøyt i veg».

fjellskjæring

PROSJEKT: Fjellskjæringen tas først ned til nivået hvor den nye vegen blir anlagt, og deretter sprenges resten av fjellpartiet ned fra sjøsiden.  

Fylkesveg 234 fra Sifjord til Flakstadvåg passerer i dag et rasfarlig parti som for 25 år siden krevde livet til ei fire år gammel jente som satt bak i familiens bil da den ble truffet av en steinblokk.

Siden har det løsnet flere ras, heldigvis uten ulykker.

Krysser fjorden på fylling

Løsningen Statens Vegvesen sammen med Troms Fylkeskommune landet på var å ta ned en annen rasfarlig vegbit på andre siden av fjorden.

Sent og tidlig

GODVÆR: Driften går både sent og tidlig, i et sjeldent rolig og tørt nordnorsk vinterklima.

Steinmassene herfra blir brukt til å bygge en 400 meter molo som krysser Sifjorden, med ei 45 meters bru på midten. Denne brua kommer i en egen entreprise, mens Jørgensens del av prosjektet handler om å sprenge ut cirka 340 000 kubikkmeter faste masser, samt ytterligere 200.000 kubikkmeter løse steinmasser fra ei steinur i fyllinga.

Første laget av fyllinga legges ut med lekter opp til kote -10, mens resten fylles fra land.

Torskenpakken

I tillegg til egne folk har Rolf Jørgensen AS inne underentreprenørene Gerd Stensen AS på lekterdrift og Visinor til etablering av et 180 meter langt fangnett for steinras i overkant av anleggsområdet.

Totalt jobber det et drøyt tjuetalls mann på anlegget i den fasen de nå er inne i. Det var på dette anlegget Rolf Jørgensen AS i vinter fikk overlevert en ny Sandvik borerigg.

Prosjektet er en del av den såkalte «Torskenpakken», der i alt 16 rassikringsprosjekter i kommunene Torsken, Berg, Tranøy og Lenvik blir utført over en periode på flere år. Med unntak av tunnel gjennom Ballesvikskaret ny bru/molo til Gryllefjord, er prosjektet i Sifjord det største enkelttiltaket i pakken med en kontraktssum på 69 millioner.

https://www.facebook.com/anleggsmaskinen/videos/2083541824996866/