Nye Volvo-gravere til landslinjene

Landslinjeskolene kjøpte sju nye beltegravere av typen EC140EL på Hellerudsletta. Elevene kan glede seg.

Avdelingslederne for alle de seks landslinjeskolene var tilstede på Vei og Anlegg 2018 for å signere kjøpskontrakten. Totalt investerer skolene ca. 8,5 millioner kroner i de nye maskinene.
Øksnevad vgs., Fauske vgs., Solør vgs., Kirkenes vgs. og Os vgs. skal alle ha én ny EC140EL, mens Sam Eyde skal ha to. I tillegg har Sam Eyde gått til innkjøp av en hjulgraver av typen EW60E.

Sju av disse, takk! (Foto: Runar F. Daler).

Kjøper inn annethvert år

– Vi kjører slike fellesinnkjøp annethvert år, for vi ønsker at alle skolene skal ha tilgang til tilnærmet likt utstyr og maskiner. Forrige gang, for to år siden, kjøpte vi seks dumpere fra Nasta av typen Bell. I år er det gravemaskiner fra Volvo, og om to år skal vi kjøpe inn hjullastere. Dette går i faste sykluser. På den måten sørger vi for å alltid ha moderne og oppdaterte maskiner, sier Odd Arne Meyer Sjøberg, landslinjekoordinator anleggsfag til Anleggsmaskinen. Det er han som har styrt hele denne prosessen.

Annonse

– Et stort løft

Bell-dumperne for to år siden kostet om lag 12,6 millioner kroner, og totalprisen for Volvo-graverne i år ligger på ca. 8,5 millioner.

– Det er jo kostbare maskiner, men vi kan jo ikke drive seriøst med gammelt, utdatert utstyr. Med det antallet søkere vi har nå i anleggsfaget, og med så få som dropper ut, så er dette godt anvendte penger. Det er jo våre alles skattepenger vi forvalter her, og vi ønsker å gjøre det på best mulig måte, sier landslinjekoordinatoren.

– Vi har hatt et stort løft de senere årene når det gjelder maskiner og utstyr. Det er også en stor fordel at det er anleggsmaskinmekanikerlinje på alle disse skolene. På den måten sikrer vi likt og oppdatert utstyr og maskiner også for dem. Og ikke minst skaper det synergier mellom linjene. Det passer forresten veldig bra med nye maskiner nå til høsten, når «nye Sam Eyde vgs.» åpner, sier han.

Les Anleggsmaskinens reportasje om utvidelsen av Sam Eyde vgs. her.

SIGNERINGEN: Avdelingslederne rabler ned sine kråketær. (Foto: Runar F. Daler).

Neste generasjon maskinførere

Maskinkjøpet ble lagt ut på anbud, og det var altså Volvo Maskin som hadde det beste tilbudet. Selger i Volvo Maskin, Kjell Arvid Løyning, er naturligvis fornøyd med det.

– Dette er et utrolig viktig salg for oss. Det er jo neste generasjon maskinførere som skal læres opp på disse maskinene, så det er veldig gøy at vi ble valgt, sier han.

– Det var totalpakken som var avgjørende, og ikke bare pris. Mye utstyr er inkludert, og vi har stort fokus på sikkerhet. I tillegg sørger vi for tett oppfølging og opplæring på maskinene, og selvfølgelig en god serviceavtale, sier Løyning.

En ekstra hjulgraver til Sam Eyde vgs. Avdelingsleder Lars Ole Hansen (t.v.) og selger i Volvo Maskin, Kjell Arvid Løyning er fornøyde med handelen. (Foto: Runar F. Daler).

En ekstra hjulgraver til Sam Eyde vgs. Avdelingsleder Lars Ole Hansen (t.v.) og selger i Volvo Maskin, Kjell Arvid Løyning er fornøyde med handelen. (Foto: Runar F. Daler).

Levering i sommer

Alle skolene bortsett fra Solør vgs. og Kirkenes vgs. har valgt å kjøpe skjær på maskinen. Sam Eyde vgs. skal for øvrig ikke ha tiltrotator på sine to maskiner.

– Vi fikk jo nesten den ekstra hjulgraveren for pengene vi sparte på de tiltrotatorene, smiler Lars Ole Hansen, avdelingsleder anlegg på Sam Eyde vgs.

Samtlige maskiner leveres i løpet av sommeren.