Grenseløst rekrutteringssamarbeid

Et nytt samarbeid mellom skoler på tvers av fylkesgrenser sørger for at Vg1-elever får bryne seg på skikkelig jobbing. – Et løft for rekrutteringen til anleggsbransjen på Sørlandet, uttaler OKAB.

Anleggsmaskinen er på anleggsbesøk utenfor Kristiansand. Det skal bygges et helt nytt bussanlegg, med blant annet verksted, kontorer, vaskehaller og en rekke parkeringsplasser. Det spesielle her er at inne på et lite område av byggetomta er det kun skoleelever som jobber. Nærmere bestemt Vg1-elever i bygg- og anleggsteknikk fra lokale Tangen videregående skole. Her skal de jobbe et par ukers tid som en del av utplasseringen, eller yrkesfaglig fordypning (YFF), som det offisielt heter.

Gutta måtte pigge seg gjennom telen i bakken for å kunne grave overvannsgrøft med minigraveren. Her er det Nicolai von Zernichow (16) som tar en økt, mens Michael Gusdal Ostojic (16) tar det roligere i maskinen bak. (Foto: Runar F. Daler).

Gutta måtte pigge seg gjennom telen i bakken for å kunne grave overvannsgrøft med minigraveren. Her er det Nicolai von Zernichow (16) som tar en økt, mens Michael Gusdal Ostojic (16) tar det roligere i maskinen bak. (Foto: Runar F. Daler).

Takket være tre innlånte minigravere graver elevene bl.a. overvannsgrøft og stabler natursteinmur. To av maskinene er lånt fra Sam Eyde videregående skole (som er Sørlandets største skole og har landslinjetilbud i anleggsteknikk), mens OKABs avdeling i Agder eier den tredje.

Annonse

– Så heldige!

– Vi er så heldige som får lov til å låne maskiner! Vi har ikke maskiner selv på Tangen videregående, noe som vel skyldes at vi ikke tilbyr Vg2 anleggsteknikk, og at det dermed ikke blir prioritert å kjøpe det inn. På skolen har vi stort sett drevet med belegningsstein for hånd, så dette er helt topp for elevene våre, stråler Terje Ormestad. Han er opprinnelig både stikningsingeniør og tømrer, men har jobbet som lærer på Tangen vgs. i 25 år.

– Vi har ni elever på YFF her nå, så vi rullerer tre på hver maskin. Veldig praktisk og effektivt. At vi får holde på her er forresten ren goodwill fra Heldal Entreprenør AS, som har grunnarbeidene på dette prosjektet i underentreprise for Consto AS. Det vi skal gjøre her er blant annet å gjerde inn tomta, vi skal øve på å sette opp steinmurer, og vi skal lage fundament for en kunstinstallasjon i inngangspartiet her ute. Det er en kjempestor jerngryte som skal stå der, som symboliserer at det var et jernstøperi på tomta tidligere. Ikke minst skal vi grave en lang grøft for overvannsledning. Vi er bare litt uheldige med den lange vinteren, for det er fremdeles tele i bakken, smiler han og ser bort på en av elevene som står og pigger nede i grøfta.

– Vi er så heldige som får lov til å låne maskiner, sier en svært tilfreds lærer på Tangen vgs., Terje Ormestad. (Foto: Runar F. Daler).

– Vi er så heldige som får lov til å låne maskiner, sier en svært tilfreds lærer på Tangen vgs., Terje Ormestad. (Foto: Runar F. Daler).

Behov for flere lærlinger

OKAB låner gladelig ut sin 1,7-tonns Cat-minigraver til Tangen vgs. Det er jo nettopp slike formål den ble kjøpt inn til i fjor.

– Dette er et løft for rekrutteringen til anleggsbransjen på Sørlandet. For det er ingen tvil om at det er behov for flere lærlinger. Med mange store prosjekter på trappene her på Sørlandet, så er det behov for alle vi kan få tak i. Bransjen garanterer læreplass til alle, sier Frank R. Nygård, daglig leder for OKAB Agder.

Frank R. Nygård (OKAB), Terje Ormestad (Tangen vgs.), Geir Ropstad (Tangen vgs.) og Lars Ole Hansen (SA Eyde vgs.). (Foto: Runar F. Daler).

Frank R. Nygård (OKAB), Terje Ormestad (Tangen vgs.), Geir Ropstad (Tangen vgs.) og Lars Ole Hansen (Sam Eyde vgs.). (Foto: Runar F. Daler).

– Disse maskinene er så små – både den fra oss og de to fra Sam Eyde – at elevene har lov til å kjøre dem uten sertifikater eller noen særlig forkunnskaper. Så lenge de har en nettoeffekt under 15 kW, så er det fritt fram for Vg1-elevene. Det eneste som kreves når elevene er under 18 år, er at de har tilsyn av lærere som har dokumentert opplæring, og det har de jo her.

Bedre enn å legge belegningsstein – for hånd

Skoleelevene selv setter utvilsomt pris på å være med på dette prosjektet. I en av Sam Eydes minigravere sitter Frode Berge (17) og graver overvannsgrøft. Og han stortrives.

– Det er skikkelig gøy å komme ut og gjøre en ordentlig jobb, ikke bare stable steiner på skolen, sier han til Anleggsmaskinen.

– Ja, det er veldig bra her. Mye bedre enn å legge belegningsstein på skolen, uten maskin i det hele tatt, stemmer Emil Høyvik (17) i, der han sitter i OKAB-graveren og bygger mur. I likhet med Frode Berge har han også søkt på Sam Eyde og Vg2 Anleggsteknikk til høsten.

– Det er skikkelig gøy å komme ut og gjøre en ordentlig jobb, ikke bare stable steiner på skolen, sier Frode Berge (17). (Foto: Runar F. Daler).

– Det er skikkelig gøy å komme ut og gjøre en ordentlig jobb, ikke bare stable steiner på skolen, sier Frode Berge (17). (Foto: Runar F. Daler).

– Dette skal vi fortsette med

De fleste Tangen-elevene som er tilstede har søkt seg til Sam Eyde vgs. til høsten. Utlånet av de to 2,5-tonns Volvo-graverne knytter de to skolene enda tettere sammen.

– Vi gikk til innkjøp av disse maskinene for to år siden nettopp med tanke på å serve yrkesfaglig opplæring. For det er egentlig litt for lite fokus på YFF. Maskinene er jo for små for oss på Sam Eyde, selv om vi bruker dem som reservemaskiner når de større maskinene er på service, forteller Lars Ole Hansen, avdelingsleder anleggsfag ved skolen.

– Vest-Agder fylkeskommune har jo også kjøpt en ekstra klasse i anleggsteknikk på Sam Eyde tre år på rad. Dette er en måte å utvide dette samarbeidet på. Det er første gang vi låner ut maskinene til Tangen i år, men jeg kan slå fast allerede nå at dette er noe vi skal fortsette med. Det handler i bunn og grunn om rekruttering til bransjen – og gjøre anleggsbransjen mer attraktiv. For vi ønsker jo å få flere folk inn i bransjen.

På prosjektet får elevene bl.a. øvd på å stable mur. (Foto: Runar F. Daler).

På prosjektet får elevene bl.a. øvd på å stable mur. (Foto: Runar F. Daler).