Nytt avløpsrør monteres på ikke-komprimerbare masser

Her monteres overvannsledning ved Norges flotteste strand. Sanden ved Åkresanden lager trøbbel både inni og utenfor rørene. Nytt rør med innebygget fot monteres rett på ikke-komprimerbare masser. Innvendig V-form hindrer sedimentering.

Tekst og foto: Inger Anita Merkesdal

KARMØY: Til et større rehabiliteringsprosjekt trenger Karmøy kommune et rør som kan frakte store mengder overvann, har god selvrens også ved lav vannføring og kan monteres i ikke-komprimerbare masser.

Annonse

Vassbakk & Stol har på oppdrag av Karmøy kommune lagt en snau kilometer ledning med Fotrør V, Skjæveland Cementstøperis nyeste produkt.

Super-strand på Åkrasanden

Like ved Åkrasanden på Karmøy har kommunen startet et større rehabiliteringsprosjekt.

Ukomprimerbare masser, lite fall, fare for sandinntrenging og sedimentering, kapasitet til stor vannføring og perioder med lav vannføring.

Ukomprimerbare masser, lite fall, fare for sandinntrenging og sedimentering, kapasitet til stor vannføring og perioder med lav vannføring. Fotrør V løser alle utfordringene.

Åkrasanden ble i 2014 kåret til Norges flotteste strand og har nådd til topps i en eksklusiv internasjonal miljøsertifisering for strender og marinaer.

Like ved har en gammel og underdimensjonert ledning ledet overvann ut i sjøen. Nå oppgraderes denne og dimensjoneres for å håndtere 200 års flom ved høy vannstand.

Utfordringer i fleng

– Samtidig må vi ta hensyn til at vi også har perioder med tørrvær. Vi trenger et ledningsnett som kan håndtere store variasjoner i vannføringen. Dessuten er vi opptatt av sandtransporten i røret. På Karmøy, og spesielt i Åkra-området, får vi sand inn i rørene. Vi må forebygge at sanden samles der, sier rådgiver i Karmøy Johannes Thaule.

V-rør med fot på ukomprimerbar masse

Den solide foten danner et godt fundament i de utfordrende massene.

Stedlige masser er en annen utfordring. I deler av traséen er det utelukkende sand. Nydelig, finkornet sand, av ensgraderte masser. Fint å tasse på med bare føtter, men håpløst å bruke til annet enn sandslott. Å komprimere så ensartet masse kan du bare glemme, være seg sand eller 8-11.

– Det er som ørsmå klinkekuler av samme størrelse. Skal du komprimere, må du ha korn av ulik fraksjon. Denne sanden kan ikke komprimeres. Derfor har vi vært urolige for om vi kan komprimere tilstrekkelig i grøftebunnen og langs rørene, forklarte Thaule.

Pilotprosjekt med fotrør

Løsningen ble Skjævelands Fotrør V. Den utvendige formen fjerner behovet for å komprimere rundt røret.

Thomas Midbøe, assisterende prosjektleder

Assisterende prosjektleder Thomas Midbøe ved en av DN1600 spesialkummene Skjæveland har laget for overvannsledningen av Fotrør V.

Den solide foten sørger for at røret står støtt, og reduserer i tillegg flatetrykket mot grøftebunnen.

Mens den innvendige V-formen gir god hydraulikk også ved lav vannføring, noe som forebygger sedimentering. Samtidig har røret stor kapasitet, takket være den sirkulære formen i øvre halvdel.

Prosjektet på Karmøy er den første gangen rørene benyttes. Ved starten av februar 2018 har entreprenøren, Vassbakk & Stol, montert flere spesialkummer og lagt et godt strekk Fotrør V i DN 1600 i en fjellgrøft helt ut mot havet. Derfra jobber de seg innover i sanden.

Utfordrende grøftearbeid

Når jobben er gjort, skal overvann og spillvann være separert. Prosjektet rydder opp i overvannsledninger og leder det samlet til sjøen.

Samtidig etablerer de en ny pumpestasjon for spillvannet. Den kobles på den eksisterende pumpeledningen, som fører spillvannet nordover.

Grøftene for overvannet er alt fra 3 meter til 5,5 meter dype, og ut fra kontrakten blir det nesten en kilometer sandgrøft. Grunnvannet står høyt. Å grave dype grøfter i finkornet sand er en betydelig utfordring i seg selv.

Når sanden fylles med vann blir den flytende og umulig å arbeide med. Forutsetning for å lykkes er slake vegger i grøften, grøftekasser og pumper som fjerner grunnvannet. Der det etableres faste strukturer og i tilknytning til bygg, spunter de grøften og stiver den av med H-bjelker i bunn og topp.

Det går enorme mengder spunt, og noen kilometer H-bjelker.

Fjerner mye tungt arbeid

– Hvordan går selve rørmontasjen?

– Den går helt greit. Vi er oppe i 11 rør om dagen. På eget initiativ kom Skjæveland ut og besøkte oss tett i begynnelsen. De har også fulgt opp ved å besøke oss i forbindelse med byggemøter etterpå, sier prosjektleder Knut David Vea i Vassbakk & Stol AS.

Maskinfører Helge Grotle Størkersen og bas Oskar Martin Gaard i Vassbakk & Stol AS.

Maskinfører Helge Grotle Størkersen og bas Oskar Martin Gaard i Vassbakk & Stol AS.

– Til nå har vi kun lagt i fjellgrøft. Rørene jekkes sammen på samme måte som sirkulære rør. Men omfyllingen blir enklere. Det er jo noe av hensikten med disse, at det skal være enklere å fylle inntil, sa bas Oscar Martin Gaard da vi besøkte anlegget i vinter.

– Vi slipper ufattelig mye staking i nedre halvdel av rørene takket være rørformen og foten på disse. Staking for å pakke masse på utsiden av så store rør, er virkelig tungt.  Det er en kjempegodt å spare folkene for den jobben, supplerer formannen Leif Inge Stange.

Fornøyd med rør og oppfølging

– Er det ikke tyngre å jekke sammen disse rørene når de har en så stor friksjonsflate?

– Nei, det har vi ikke merket noe til. Rørene glir lett på den store flaten. Og med sirkulære rør må du krafse vekk grusen som presses opp mellom rørene når de dras på plass. Fotrørene har en form som gjør at vi ikke drar med oss noe når de jekkes sammen. Det er en virkelig stor fordel, forteller basen.

Prosjektlederen konkluderer; det er ikke noen store utfordringer med fotrørene. Vi er vel rett og slett fornøyd.

– Ingen utfordringer?

– At Oddgeir (Tjessem, Skjævelands prosjektleder) og Aage (Gjesdal, koordinator overvann) på eget initiativ kom opp og deltok i forbindelse med byggemøtene, har vært veldig greit. Så har det vært tre små detaljer vi har reklamert på. Da har de hentet varene, reparert de omgående og levert de igjen, uten at det gjorde noe for fremdriften vår. De har en utmerket responstid, svarer assisterende prosjektleder Thomas Midbøe.

– Ja, så langt må vi gi terningkast 6 til Skjæveland for oppfølgingen, mener prosjektleder Knut David Vea.

Prosjektfakta Åkresanden

  • I et sårbart kystlandskap legger Vassbakk & Stol AS en overvannsledning av Skjæveland Cementstøperis Fotrør V.
  • Vegetasjonen er meget unik, skal bevares og graves vekk i flak. Disse lagres flatt, og skal legges tilbake flakvis.
  • Arbeidet startet i oktober 2017. Rørmontasjen begynte på nyåret 2018, og går utover våren. I perioden 6. juni til 15. august skal det ikke forekomme arbeid på strandsiden av hovedveien.
  • 200 meter Fotrør V, DN 1600.
  • 300 meter Fotrør V, DN 1400.
  • 400 meter Fotrør V, DN 1000.
  • Åtte spesiallagde kummer.
  • 3200 kvadratmeter spunt.
  • «Noen kilometer» H-bjelker.