– 8/11 er en grunnleggende ustabil pukk

Per Dugstad (82) har brukt hele sitt yrkesliv på bruken av stein og grus i konstruksjoner. Få har bedre kunnskap om pukks egenskaper og bruksområder enn ham.

Dugstad støtter de som er kritiske til at kommuner krever korningen 8/11 til fundamentering og omfylling av rør i grøfter.

Kunnskap

Ikke bare fordi den er unødig kostbar. Den er dertil dårligere egnet til formålet enn andre fraksjoner.

Annonse

Han mener det er på høy tid at kravene til grøftepukk blir endret, slik at de blir mer i samsvar med dagens kunnskap.

– Korte fraksjoner som 8/11 og 11/16 blir i dag foreskrevet som egnede pukksorteringer i rørgrøfter, blant annet fordi de blir omtalt som ”selvkomprimerende”. Men det er en misforståelse. De graderingene tar IKKE komprimering, og er grunnleggende ustabile, sier Dugstad.

Kubisk

Her er forklaringen:

8/11 og 11/16 har gjennomgått flere knusetrinn under produksjonen for å oppnå høykvalitets slitestyrke og kubisk kornform. Det er egenskaper som er nødvendig i asfaltslitedekke og spesielt som tilslag i drensasfalt og skjelettasfalt.

– 8/11 er laget kubisk for å fungere godt i bindemiddel. Uten betong eller bitumen som bindemiddel er den grunnleggende ustabil. 8/11 tar ikke komprimering. Den lever hele tida. Dette er også de dyreste produktene fra pukkverkbransjen, sier Per Dugstad.

Håndbok

På slutten av 90- og begynnelsen av 2000-tallet jobbet han i daværende Pukk- og grusleverandørenes servicekontor. Da var han sentral i utarbeidelsen håndboken ”Steinmaterialer til veger, flyplasser og jernbane”.

Her blir det blant annet påpekt at 8/11 i liten grad lar seg komprimere, og heller ikke er ”selvkomprimerende”. Dette er med andre ord ikke ny kunnskap.

Selvkomprimerende

– Folk som jobber i grøfta liker 8/11-korningen fordi den er lett å jobbe med. Er det ikke en fordel at den er selvkomprimerende?

– Nei, det er ikke riktig! 8/11 bør utelukkende brukes i asfalt og betong. Uten bindemiddel er den grunnleggende ustabil. Prøv selv å gå på 8/11. Du setter spor etter støvlene, uansett komprimering. Den lar seg ikke komprimere, verken av seg selv eller med utstyr.

– Når en bestiller spesifiserer at det skal være 8/11 i grøft, er det tull da?

– Ja. Ikke bare er det en unødig dyr masse på grunn av etterspørselen. Den har også direkte negative egenskaper i denne ustabiliteten, sier Per Dugstad.

Velgradert

Pukk som er egnet til rørgrøfter bør være velgraderte masser, med større spenn i kornstørrelsen. Eksempelvis 4/16 eller 4/22.

– Disse tar komprimering og blir stabile. De er billigere, og pukkbransjen får en bedre utnyttelse av ressursene, sier Dugstad.

– I alle slags grøfter?

– Det er kun ett unntak: Grøfter i skrånende terreng må ikke ha finstoff i grøftemassen. Utvasking av finstoffet kan føre til setningsskader. 8/22 vil være å foretrekke i slike tilfeller, sier han.

En velgradert grøftemasse vil kreve litt mer av hjullasterføreren som laster. Dersom en grøftemasse fra 4 til 16 eller helt opp til 22 millimeter lagres i én haug vil den ha en tendens til å skille seg. Store stein siger nedover, mens mindre korn blir liggende oppå og inni.

– Det er viktig at dette blandes under lasting, sier Per Dugstad.