Satser på oppstartsvirksomhet

AF Gruppen og OBOS satser 80 mill. og etablerer felles venture-satsing innen bygg og anlegg – Construct Venture AS.

Med satsing på oppstartselskaper skal AF og OBOS bidra til å skape en smartere og mer fremtidsrettet leverandørindustri innen bygg og anlegg som også kan være med å sikre bransjen konkurransekraft, skriver AF i en pressemelding.

– En unik mulighet

De to aktørene kan, i tillegg til finansiell styrke, bidra med bransjekompetanse og velfungerende systemer. Samtidig gjør selskapene sine prosjekter tilgjengelige for utprøving av teknologi og testing av konsepter i storskala.

Annonse

– Ikke bare skal Construct Venture være en attraktiv investor for oppstartsvirksomheter i vår sektor, men som store aktører i bransjen ønsker vi også å bidra med vår industrielle kompetanse inn i verdikjeden. Dette vil gi unge og spennende forretningskonsepter rettet mot vår sektor en unik mulighet, sier konsernsjef Daniel Siraj i OBOS.

Med Construct Venture ønsker AF Gruppen og OBOS å bidra til å endre måten bygge- og anleggsbransjen jobber på.

Vil endre måten bransjen jobber på

Den første investering for Construct Venture gjøres i selskapet Spacemaker. Det norske oppstartselskapet har utviklet en løsning basert på kunstig intelligens for å optimalisere tomteutnyttelse innen eiendomsutvikling. Både OBOS og AF er kunder av Spacemaker og har bidratt aktivt i testfasen av produktutviklingen.

Spacemaker er første investeringsobjekt men på sikt er målet at Construct Venture opparbeider en portefølje av vekstselskaper som er med å endre måten bransjen jobber på.

– Vi er svært fornøyd med å få AF og OBOS inn som investorer i Spacemaker. Deres betydelige tilstedeværelse i eiendom og bygg -og anleggsbransjen er veldig verdifullt for utviklingen av våre nåværende og fremtidige produkter, sier CEO Håvard Haukeland i Spacemaker.

Bransjens første corporate venture

Construct Venture retter seg primært mot selskaper som er i tidlig kommersialiseringsfase, med produkt eller tjeneste i avsluttende testfase samt et tydelig kundegrunnlag. Nedslagsfeltet begrenser seg ikke til nordiske selskaper, også aktører i andre geografier som ser potensial i samarbeid med norske aktører vurderes. Forutsetningen er at investeringen kan bidra til en bedre bygg- og anleggsbransje, noe som gjør AF og OBOS sin satsing unik.

– Vårt samarbeid med OBOS blir en viktig kilde til finansiering av forretningsidéer som er nødvendig for å drive næringen fremover i en bedre og mer bærekraftig retning. I AF har vi brukt nysgjerrigheten vår i over 30 år til å finne gode løsninger som er med å effektivisere og videreutvikle arbeidet vårt. Med dagens teknologiutvikling tror vi også at mange løsninger er nødt til å komme utenfra, og Construct Venture skal bidra til at slike løsninger realiseres, sier konsernsjef Morten Grongstad i AF Gruppen.

Gründermiljøet på laget

Som et ledd i innovasjonsarbeidet har OBOS og AF Gruppen også inngått samarbeid med StartupLab, et gründerkollektiv bestående av mer enn 350 gründere fra 80 oppstartsselskaper. Her hjelper oppstartsselskaper hverandre å lykkes samtidig som de gir større etablerte selskaper mulighet til å sette fart på sine innovasjonsprosesser. AF og OBOS representerer bygg-, anlegg- og eiendomssektoren i dette miljøet, og samarbeidet vil også gi Construct Venture mulighet til å identifisere relevante investeringsobjekter tidlig.