Krav om anleggsgartner vrakes

MEF og anleggsbransjen reagerte kraftig da maskinentreprenører plutselig måtte ansette anleggsgartnere for å utføre arbeider innen landskapsutforming. Nå har DiBK snudd.

I 2016 la Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) om praksisen for godkjenning av landskapsutforming. Anleggsentreprenører fikk beskjed fra DiBK om at de måtte ansette anleggsgartner for å få utføre landskapsutforming. Bedriftene ble dermed utestengt fra et viktig arbeidsområde. MEF reagerte med å si at dette var en situasjon anleggsbransjen ikke kunne leve med. MEF advarte allerede i sin høringsuttalelse til forskriftsendringen i 2015 mot dette.

Delt i tre

I forbindelse med den nye ordningen for Sentral Godkjenning, som ble innført 1. januar 2016, ble det tidligere godkjenningsområdet «Grunnarbeider og landskapsutforming» delt i tre:
– Vei- og grunnarbeider
– Vannforsyning- og avløpsanlegg (VA)
– Landskapsutforming

Annonse

Stengt ute

Samtidig krevde DiBK anleggsgartnerutdanning av firmaer som søker sentral godkjenning innen det nye området landskapsutforming. Dermed ble entreprenører med anleggsteknisk utdanning som hadde utført arbeider innenfor dette området i årtier, stengt ute fra en rekke jobber.

Landskapsutformingsområdet omfatter blant annet opparbeidelse og planering av grøntanlegg, idrettsanlegg, mindre veier og plasser, forstøtningsmurer, skråningsbeskyttelse, dekkelegging og steinsetting.

KMD bekrefter

Etter press fra MEF og anleggsbransjen har altså DiBK nå gjort helomvending. Kravet om anleggsgartner trekkes tilbake, og en rekke maskinentreprenører kan puste lettet ut.

– Vi kan bekrefte at direktoratet har orientert oss om at de har endret praksisen og at også annen formell utdanning enn fagbrev som anleggsgartner vil kunne være relevant for sentral godkjenning innen landskapsutforming, uttaler Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) til Anleggsmaskinen.
(DiBK, som forvalter den sentrale godkjenningsordningen, er underlagt KMD).

Julie Brodtkorb, administrerende direktør i MEF. (Foto: Runar F. Daler).

Julie Brodtkorb, administrerende direktør i MEF. (Foto: Runar F. Daler).

Fornøyd MEF-sjef

– Vi opplever at kommunaldepartementet er opptatt av å sørge for et regelverk som sørger for ryddighet. Men vi opplever også at de forstår at praksis som fører til mindre ryddighet må endres. I denne saken skapte endring i praksis et monopol for en mindre gruppe på arbeider som har blitt utført av mange entreprenører med svært god kvalitet. Vi har derfor fått den gode beskjed at endringen DiBK innførte i 2016 reverseres, sier Julie Brodtkorb, adm. Dir. i MEF, til Anleggsmaskinen.

– Nok en gang viser det at når vi mener endringer skaper dårligere løsninger, så nytter det å si fra. Det viser også et godt samarbeid mellom medlemmer og ansatte i MEF, sier en svært fornøyd MEF-sjef.