Fikk Norges største veikontrakt

Skanska er innstilt til RV3 / RV25 Løten-Elverum. Det er den første OPS-kontrakten på over ti år, og Norges største veikontrakt.

– Statens vegvesen innstiller Skanska til det første OPS-prosjektet i Norge på mer enn ti år. Dette er den største veikontrakten som er inngått i Norge.

Det sier Statens vegvesen i en pressemelding torsdag. Kostnaden for den nye riksveien mellom Løten og Elverum – både bygging, finansiering og drift/vedlikehold i 20 år – er samlet på 5,5 mrd. kr. Dette er nærmere 1,5 mrd. kroner lavere enn kostnadsoverslaget som ble lagt fram for Stortinget i desember 2016.

Annonse

Knadd i et halvt år

– Vi har sammen med tilbyderne knadd prosjektet i møter over et halvt år. Fordelen med denne prosessen er at entreprenørene kan påvirke både løsninger og risikoprofil i prosjektet. Dermed kan de prise seg lavere, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Vi har hatt et meget godt lag av erfarne prosjektfolk. Vi har møtt svært profesjonelle motparter. Dette er oppskriften på en god kontrakt, som er økonomisk gunstig og gir stor nytte til samfunnet! sier Gustavsen.

Måten vi har innrettet OPS-prosjektet økonomisk og juridisk, har bidratt til gode og langsiktige løsninger.

Berømmer entreprenørene

Skanska har sammen med Strabag/Acciona og Stamveg AS (Veidekke/Sundt) vært i finalen. Prosjektleder Stensbye Taale Stensbye i Statens vegvesen berømmer de tre grupperingene som har deltatt i finalerunden. Alle har levert gode tekniske løsninger.

Skanska vinner kontrakten på en kombinasjon av kvalitet og laveste pris. Stamveg er en god nummer to, mens Strabag/Acciona til slutt endte opp med et forbehold i strid med konkurransens regler som førte til avvisning av tilbudet.

Ingen standard-reduksjoner

Til tross for en gunstig pris fra leverandøren, reduseres det ikke på standarden for eksempel i form av færre kryss, lys eller vegbredder.

– Vi får et prosjekt som kan måle seg med hvilken som helst vegutbygging når det gjelder framdrift og kostnadseffektivitet, påpeker Stensbye i pressemeldingen.

Stolt

– Dette er en stor dag for Skanska Norge! Jeg er utrolig stolt over at vi har vunnet en av de største veikontrakten i Norges historie, sier konsernsjef Ståle Rød i Skanska.

Han vil særlig rose selskapets folk i teamet som har jobbet med prosjektet i snart et år, i tett samarbeid med Statens Vegvesen og Skanskas interne samarbeidspartner på finansieringsløsninger, Skanska Infrastructure Development.

– Sammen har de utviklet prosjektet med gode løsninger til det beste for trafikantene og samfunnet. Det gode arbeidet som er nedlagt, har resultert i at vi har redusert kostnadene med omlag 20 prosent, sammenlignet med det kostnadsoverslaget som Stortinget fikk forelagt for 2 år siden, sier Rød.

Dette er den første OPS kontrakten innen samferdselssektoren på nesten ti år. Det betyr at Skanska har ansvaret for å bygge, drifte og vedlikeholde veistrekningen i 20 år.

Mest mulig vei

– Regjeringen er opptatt av å få mest mulig vei for pengene. Derfor er det gledelig at vi kan sette i gang med et stort veiprosjekt etter modellen for offentlig-privat samarbeid (OPS). Det første OPS-prosjektet innen veibygging på ti år, er samtidig en av de største veikontraktene som er inngått i Norge, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Det skjer i en pressemelding om at Skanska er innstilt til kontrakten for å bygge ny rv.3/rv.25, mellom Løten – Elverum i Hedmark.

Gratulerer Skanska og SVV

– Dette ser ut til å bli et meget godt prosjekt. Jeg vil gratulere vinneren Skanska – og Statens vegvesen – som i tett samarbeid det siste halve året har utviklet prosjektet med gode løsninger og samtidig redusert kostnadene, sier Solvik-Olsen.

Skanska tilbyr en totalpris for bygging, finansiering, drift og vedlikehold i 20 år på 5,5 milliarder kroner. Dette er 20 prosent, eller 1,5 milliarder kroner, lavere enn kostnadsoverslaget regjeringen la fram for Stortinget for mindre enn to år siden.