MEF uenig i kritikk om SG-ekspertgruppe

BNL og Fellesforbundet raser over å ikke få bli med i ekspertgruppe for ny sentral godkjenningsordning. MEF ser ikke problemet. – Våre medlemmer er de beste ekspertene. Vi skal bare bistå, sier MEF.

I desember ble det klart at regjeringen snudde i saken om sentral godkjenning, og utvider dagens overgangsordning til 2020.

Det ble informert om at en ekspertgruppe skulle settes ned for å se på en eventuell ny ordning. I februar inviterte Kommunal- og moderniseringsdepartementet aktuelle parter til å komme med innspill og forslag til hvem som bør sitte i dette utvalget.

Annonse

De som «har skoa på»

Departementet har i et brev presisert at forslagene ikke skulle være ansatte i organisasjonen, men «de som har skoa på». Bestillingen fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet gikk ut til bransjeorganisasjonene i to eposter.

I den første, sendt ut 1. februar, går det fram at utvalget skal «foreta en helhetlig vurdering av om dagens virkemidler for å sikre forsvarlig byggkvalitet og seriøse og kvalifiserte aktører, er gode nok eller om det er nødvendig å tenke helt nytt.».

Uavhengige fagpersoner

– Vi er nå i ferd med å sette sammen utvalget, og ønsker i den sammenheng innspill til dyktige fagpersoner. Vi ønsker med denne e-posten å invitere alle som deltok i møtene med departementet til å komme med innspill til mulige kandidater til utvalget. Kandidaten må være uavhengig, og kan ikke ha ansettelsesforhold eller annen nær tilknytning til bransjeorganisasjonen, skriver departementet.

Her ber KMD også spesifikt om forslag til kandidater av begge kjønn som ikke er fra det sentrale østlandsområdet.

Menn fra Østlandet

Et par uker senere gikk det ut en ny epost:

– Vi mottok innspill til gode kandidater. En utfordring var imidlertid at kandidatene i all hovedsak var menn fra det sentrale østlandsområdet. Det er viktig at sammensetningen av ekspertutvalget gjenspeiler hele landet, og består av både menn og kvinner. Vi ønsker derfor å invitere dere til å komme med ytterligere innspill til kandidater som ivaretar disse hensynene, skriver statssekretær Lars-Jacob Hiim i Kommunal- og moderniseringsdepartementet i denne.

Nå har altså BNL og Fellesforbundet rettet skarp kritikk mot departementet for at de ikke får sitte i ekspertutvalget, men i stedet fått tilbud om å delta i et referanseutvalg. Organisasjonene mener er et brudd på trepartssamarbeidet, og at det er fare på ferde for hele seriøsitetsarbeidet i bygge- og anleggsnæringen.

Dersom de ikke får være med i ekspertutvalget truer de med å si nei også til referanseutvalget.

– Godt ivaretatt

Det er en kritikk MEF verken deler eller kjenner seg igjen i. Tvert imot: MEF sier i en uttalelse at organisasjonen føler seg godt ivaretatt.

– Vi har fått spille inn flere medlemsbedrifter til å sitte der. Til forskjell fra BNL mener vi egne medlemsbedrifter er de beste ekspertene til å sitte der. MEF kan selvfølgelig bistå de av medlemsbedriftene våre som får plass. Vi er ikke med på kritikken av regjeringen om trepartssamarbeidet, men vil ha fokus på målet. Målet er å få en ordning som er best mulig for norsk anleggsbransje, sier MEF.