Justervesenet justerte seg

Mange maskinentreprenører har fått avviksgebyr for hjullastervekter som ikke er godkjent. Til tross for at vektene kun er til internt bruk. Nå løsner Justervesenet opp den strenge praksisen.

Justervesenet innførte i 2017 en ny og svært streng praktisering av regelverket angående vekter påmontert hjullastere. Denne nytolkingen av regelverket har ført til at en rekke maskinentreprenører har blitt pålagt avviksgebyr.

At hjullastere som brukes i forbindelse med kjøp og salg må ha vekter som er godkjent av Justevesenet, er rett og rimelig. Akkurat som grønnsaksvekta i butikken som veier grønnsakene vi kjøper. Det som mange av disse bøtelagte maskinentreprenørene har til felles er imidlertid at de har fått avviksgebyr for vekter som overhodet ikke har vært brukt i forbindelse med kjøp eller salg, men kun vært til internt bruk.

Annonse

Forvekslingsfare

Den skjerpede praksisen ble informert om i brevs form til alle berørte aktører i 2017, og informasjonen ble også lagt ut på Justervesenets nettsider. Der står det blant annet at «vekt påmontert hjullaster som befinner seg på samme sted, og som kan forveksles med hjullastervekt som brukes til økonomisk oppgjør, må oppfylle kravene i regelverket uansett hva hjullastervekten faktisk brukes til. I lys av at hjullastervektene er flyttbare vil vurderingen for hva som antas å være samme sted og dermed kunne medføre forveksling, være streng.»

Det er altså denne «forvekslingsfaren» som er kilden til avviksgebyrene og påfølgende misnøye blant maskinentreprenører landet over.

Mange hjullastervekter brukes kun internt hos maskinentreprenørene, og ikke i forbindelse med kjøp og salg. (Illustrasjonsfoto: Jørn Søderholm).

Mange hjullastervekter brukes kun internt hos maskinentreprenørene, og ikke i forbindelse med kjøp og salg. (Illustrasjonsfoto: Jørn Søderholm).

Ble tatt på senga

Blant firmaene som har blitt pålagt avviksgebyr for sin hjullastervekt er Jan Opgård AS i Alta.

– Vi kjøpte en helt ny hjullaster med vekt i fjor. Den har ikke vært brukt til noe som har med kjøp og salg og gjøre, men kun internt til å ha kontroll på mengdene vi laster fra knuseverk over på bil osv. Derfor tenkte vil heller ikke over at godkjennelse var en problemstilling. Vi fikk heller ikke beskjed fra maskinleverandøren at dette var en plikt vi hadde. Så kom det en kontrollør her fra Justervesenet som fortalte at vekten ikke var godkjent og like etter fikk vi et avviksgebyr. Vi ble tatt helt på senga, forteller seniorrådgiver Arne Berg i Jan Opgård AS.

– Dette er vår eneste hjullaster med vekt. I og med at den kun brukes internt synes vi det er ganske urimelig at den må godkjennes. Vi må altså betale for godkjenning for sikkerhets skyld, i tilfelle vi skulle finne på å bruke vekta til kjøp og salg i framtida? Vi synes det er å trekke det fryktelig langt, og det tror jeg de fleste i bransjen er enige med oss i, sier Berg.

– Helt høl i huet

Terje Andersen, daglig leder i Vadsø-entreprenøren Graving og Transport AS, reagerer også på praksisen.

– Hvis du har flere hjullastere, men kun bruker en av dem til kjøp og salg, så må likevel alle være godkjent pga. forvekslingsfare. Vi men mener det blir helt feil. Likeledes, hvis vår nabo driver med kjøp og salg og vi ikke gjør det, så må vi likevel få alle våre hjullastervekter godkjent, på grunn av denne såkalte forvekslingsfaren. Det er jo helt høl i huet! sier han.

– Det burde jo være samfunnsøkonomisk fornuftig og egentlig i alles interesse at man har vekt på hjullasteren. Mange store hjullastere nå kommer jo også med vekter som standardutstyr, som gjerne kalles en lasteindikator. Hvis det blir så mye rot som det har vært nå, så ender det med at bedrifter velger å kutte ut vektene. Og det er ingen tjent med, sier han.

Nye takter

Anleggsmaskinen kjenner til at Terje Andersen nylig tok opp denne problemstillingen med MEFs administrerende direktør Julie Brodtkorb, som igjen tok det videre til Nærings- og fiskeridepartementet og Justervesenet. Når Anleggsmaskinen kontakter Justervesenet, har direktør Geir Samuelsen gode nyheter til maskinentreprenørene.

– Justervesenet erfarte at det var noe varierende etterlevelse av kravet til å bruke godkjente, såkalt samsvarsvurderte vekter til økonomisk oppgjør, og at vekter som først blir solgt til ikke-økonomisk bruk senere blir tatt i bruk til dette formålet. På bakgrunn av dette besluttet vi tidlig i 2017 å innføre en streng håndhevelse av kravet i dagens regelverk om at måleredskap skal være godkjente når de selges. Av samme grunn har det vært en streng praktisering av krav under bruk, sier Samuelsen.

– Hvis vektene ikke brukes til kjøp og salg, så gjelder ikke lenger disse strenge kravene, sier Justervesenet-direktør Geir Samuelsen til Anleggsmaskinen. (Foto: Justervesenet).

– Hvis vektene ikke brukes til kjøp og salg, så gjelder ikke lenger disse strenge kravene, sier Justervesenet-direktør Geir Samuelsen til Anleggsmaskinen. (Foto: Justervesenet).

– Dette har etter vårt syn bidratt til en bevisstgjøring og forbedring. Videre har vi mottatt henvendelser fra bransjen, og vi endrer derfor fra nå av praktiseringen når det gjelder krav til salg. Det vil si at det kun for redskap hvor det er krav under bruk, også vil bli stilt krav ved salg.

– Men hva innebærer dette i klartekst? Vil man nå kun behøve å få godkjent den eller de maskinene som brukes i forbindelse med kjøp og salg?

– Ja, hvis vektene ikke brukes til kjøp og salg, så gjelder ikke lenger disse strenge kravene. Det er altså det samme regelverket, men med en mindre streng praktisering av krav som følger av forvekslingsfare. Det vi har sett etter at vi strammet inn har gitt oss tro på at dette er godt nok ivaretatt i bransjen i dag. Vi kommer nå til å fjerne fra våre nettsider informasjonen om innskjerpingen fra i fjor, og jeg regner med at det vil gå ut et nytt informasjonsbrev til alle dette gjelder ganske snart, avslutter han.

Julie Brodtkorb, administrerende direktør i MEF. (Foto: Runar F. Daler).

Julie Brodtkorb, administrerende direktør i MEF. (Foto: Runar F. Daler).

Fornøyd MEF-sjef

Julie Brodtkorb er naturligvis fornøyd med nyhetene fra Justervesenet og roser handlingskraften deres. Samtidig som det illustrerer verdien i å være MEF-medlem.

– Dette viser virkelig det offentlige på sitt beste. Det tok bare et par dager fra vi tok kontakt med departementet til et forslag om løsning fra Justervesenet var på plass. Dette er et eksempel til etterfølgelse, sier en tilfreds MEF-sjef til Anleggsmaskinen.

– Det viser også en av fordelene med å være medlem i MEF, hvor man kan ta opp saker som dette. Takket være Espen Wicken i OKAB, fikk vi klarhet i problemstillingen og kunne dermed gi konkret innspill til myndighetene. For det er faktisk fullt mulig å få gjort noe med tungvinte og byråkratiske regler som dette, sier hun.

Brodtkorb oppfordrer samtidig andre MEF-bedrifter som har eksempler på uhensiktsmessige regler som burde forenkles, til å ta kontakt med MEF.

Henvendelser mottas på firmapost@mef.no.