Hun skal bygge smått og stort for 1,4 milliard i Trøndelag

Statens vegvesen i Norges nyeste fylke har en god liste over byggeprosjekter kommende sesong. Her er både smått og stort, med et totalbudsjett på nær halvannen milliard kroner.

Ved årsskiftet ble Nord- og Sør-Trøndelag slått sammen til ett fylke. Etter dette har Vegavdeling Trøndelag i Statens vegvesen Region midt et budsjett på i overkant av to milliarder kroner i 2018.

Drift og prosjekter

600 millioner av budsjettet går til drift av vegnettet. På byggesiden er det nå en liste med prosjekter som gjøres klare til å lyses ut. Alle med én fellesnevner.

Annonse

– Det betyr bedre fremkommelighet og økt trafikksikkerhet for trafikantene. Vi vet at mange av prosjektene er etterlengtet, sier avdelingsdirektør Eva Solvi i vegavdeling Trøndelag.

På riksveg er det flere prosjekt som allerede er i gang, og som fullføres i løpet av året. Det gjelder blant annet E6 Vassmarka-Ronglan i Levanger, hvor det bygges midtdeler og forbikjøringsfelt, og det gjelder utbedring av riksveg 3 mellom Hedmark grense og Nåverdalsbrua.

Nye prosjekter

I tillegg er det flere nye prosjekt som startes opp i år.

– Vi skal blant annet bygge gang- og sykkelveger i Namsskogan, Steinkjer, Oppdal og Malvik. Dette er ikke de største og dyreste prosjektene, men de har stor betydning for folk i nærmiljøet, sier Solvi.

MEFs regionssjef Øyvind Bergset gleder seg over Statens vegvesens planer.
– Vi fikk info om dette tidlig i desember. Alle disse prosjektene er positive for entreprenørene i Midt-Norge. Varierte størrelser på prosjektene gir gode muligheter også for mindre og mellomstore entreprenører til å konkurrere om disse jobbene, sier Øyvind Bergset.

RV-prosjekter i Trøndelag i 2018

  • E6 Vassmarka – Ronglan i Levanger. Midtrekkverk og forbikjøringsfelt på en em km lang strekning, samt utvide bredden på dagens E6 for å få plass til midtrekkverket.
  • E6 Vintermyr i Namsskogan. Bygge ny kryssløsning med jernbanen. Nå smal undergang med dårlig kurvatur. Veien legges vegen i bru over jernbanesporet, samt bygge én km ny vei til brua.
  • E6 Mulelia i Levanger. Fjerne to kryss og forbedrer ett kryss, med kanalisert T-kryss med venstresvingefelt og en lokalvei.
  • E6 Fossland i Grong. Heve E6 for å sikre mot flom.
  • E6 Trones-Litjåsen i Namsskogan. Gang- og sykkelvei.
  • E6 Sparbu-Mære i Steinkjer. Gang og sykkelveg.
  • E6 Driva-Hevle i Oppdal. Gang- og sykkelveg.
  • E6 Sannan-Hommelvik i Malvik. Gang- og sykkelveg.
  • RV3 Hedmark grense-Nåverdalsbrua i Rennebu. Oppgradering av vei.
  • E6 Mærekrysset i Steinkjer. Nytt kryss. (Avhengig av evt elektrifisering av Trønderbanen samt kommunedelplan E6 Åsen-Mære.)

Større RV-prosjekter:
E6 Soknedal i Midtre Gauldal
E6 Trondheim-Melhus