Slår seg sammen

Eierne av Rygg Maskin AS og Grunn-Service AS samler eierskapet til de respektive bedriftene i et felleseid holdingselskap, Grunn-Service Holding AS.

Sterkere sammen

Anleggsmarkedet generelt bærer preg av større og mer kompliserte prosjekter fremover og med dette grepet mener eierne, ifølge en pressemelding, at selskapene vil bli betydelig mer konkurransedyktige på framtidens prosjekter.

Rygg Maskin AS og Grunn-Service AS komplimenterer hverandre godt når det gjelder kompetanse og utstyr, og sammenslåingen vil gi synergier på flere områder. Selskapene har tradisjonelt jobbet med ulike kundesegmenter, og vil i fremtiden kunne tilby gamle og nye kunder en bredere tjenesteportefølje og økt kapasitet. Samtidig skal selskapenes gode omdømme på service, kvalitet og HMS ivaretas og forsterkes, heter det i pressemeldingen.

Annonse

Selskapene består totalt av 140 tilsette, har god ordrereserve og forventer en samlet omsetning på ca 300 mnok for 2018.

– Matcher bra

– Det siste året har styret i Rygg Maskin AS diskutert fremtidsvisjoner og strategi for å kunne møte de mulighetene det regionale markedet byr på de kommende årene. Det har vært flere aktuelle scenarioer, men da dialogen med Grunn-Service AS kom på banen, kjente jeg fort at dette var spennende og interessant. Etter hvert som samtalene oss imellom har foregått, har vi sett at selskapene har en veldig lik kultur og «matcher» bra. I tillegg har vi en felles forståelse for strategien fremover som jeg har stor tro på.  Dette kan bli veldig spennende og jeg gleder meg til å være med videre på reisen, sier eier og administrerende direktør Tønnes Rygg.

– Blir et slagkraftig team

– For Grunn-Service sin del så blir dette helt klart et steg opp, og jeg gleder meg virkelig til å bli bedre kjent med folkene og kulturen i Rygg Maskin AS. Som Tønnes sier så «matcher» vi godt, og det skal bli spennende å få jobbe tettere med Tønnes og gjengen hans. Nå blir vi et godt slagkraftig team som kan være med på de større prosjektene som kommer i regionen vår fremover. Jeg gleder meg stort, sier daglig leder i Grunn-Service AS, Livar Skrettingland.