3000 prosent vekst!

Anlegg Nord tok opp kampen med de store og ble gasellevinner i Finnmark. Alta-selskapet delte sin suksesshistorie på Arctic Entrepreneur.

Fire entreprenører gikk i 2013 sammen om å etablere Anlegg Nord AS. Tre år senere hadde omsetningen økt fra 6,6 til 214 millioner kroner og bedriften ble kåret til gasellevinner i Finnmark i 2017 av Dagens Næringsliv.

Sammen ble de sterke

Litt av bakgrunnen sammenslåingen var å ta opp kampen med riksentreprenørene, og det gjorde de til gangs.

Annonse

– Vi fikk rede på at Statens vegvesen ville øke størrelsen på prosjektene sine. De ville satse på kontrakter på fra 100 til 200 millioner kroner, og ingen av de fire selskapene kunne alene få en jobb til 100 millioner. I tillegg så at det ble økt konkurranse fra riksentreprenørene i Finnmark. Mesta ville inn på veianlegg.  Det samme skulle Veidekke. Og NCC. Da tenkte vi at hvis vi går sammen så kan vi kanskje greie å stå imot konkurransen. Og det har vi lykkes med til nå, sa daglig leder Christian Oskarsson fra scenen på Arctic Entrepreneur. Der sto han sammen med MEF-sjef Julie Brodtkorb, som lot seg imponere av bedriftens formidable vekst.

Flere bein å stå på

– Dere har hatt en enorm vekst de første åra. Har dere ambisjoner om å fortsette denne veksten? spurte Brodtkorb.

– Jeg skulle ønske jeg kunne svare ja på det. Men det er altfor lite bevilgninger til å kunne være en så stor entreprenør i Finnmark, så det viser seg vel at omsetningen går ned. Det er rett og slett ikke nok jobber å regne på, sa Oskarsson.

– Vi fant ut for et par år siden at om skal vi være en stor entreprenør, så må vi også finne andre ting å holde på med. Så da begynte vi å spisse oss inn mot drift og vedlikehold i tillegg. Og det har jo båret frukter. I 2017 så vant vi drift- og vedlikeholdskontrakter for 390 millioner kroner på femårs basis. Så nå har vi en fremtid innenfor det i tillegg til veibygging. Det er det vi ønsker å gjøre; bygge vei og drifte dem, sa han.

Profilering for fellesskapet

– Kan du skal peke på noen utfordringer som dere har hatt – for jeg regner med ikke alt bare har vært lett?

– Mye av utfordringen går på dette med ulike bedriftskulturer. Her er det fire bedriftskulturer som skal smelte sammen til én felles gjeng. Det har vært en stor utfordring. Dette har gått litt opp og ned egentlig, men totalt sett har vi jo fått det ganske bra til. Vi er litt i overkant av 100 mann nå totalt, og vi har blitt en sammensveiset gjeng.

– Vi begynte etter hvert å profilere oss som Anlegg Nord; vi profilerte bilene, lastebilene, maskinene og alle ansatte fikk Anlegg Nord-arbeidsklær. Til å begynne med hadde vi ikke tenkt å gjøre det, for det er jo svindyrt. Men det hjalp veldig på, og det fikk nok folk til å føle at de hører til samme gjengen, fortalte daglig leder Oskarsson.

Ikke arbeidsfellesskap

– I tillegg hadde vi jo store utfordringer i starten med å få til jussen i denne sammensmeltinga. Vi ble forkasta på to jobber på rappen for Staten vegvesen, fordi vi ikke hadde dokumentert godt nok. Vegvesenet mente jo at dette var et arbeidsfellesskap og vi hadde ikke dokumentert et arbeidsfellesskap. Men vi har hele tiden sagt at vi ikke er et arbeidsfellesskap; vi er en egen enhet som de andre selskapene forplikter seg til å utføre jobber for. Og da vi etter hvert fikk jussen i det hele på plass, så godtok Vegvesenet vår dokumentasjon, sa Christian Oskarsson.