Lange driftskontrakter på korte parseller

Driftsstrekninger helt ned i 20-25 km med motorvei som brøytes i 80 km/t. Langvarige driftskontrakter, med store forventninger om innovasjon og nytenkning. Det blir andre boller på drift og vedlikehold med Nye Veier AS. Små entreprenører må antakelig belage seg på en UE-tilværelse.

Nye Veier AS er i full gang med planlegging, prosjektering og bygging det som skal bli 53 mil motorvei i fire utbyggingsområder E39 Sørvestlandet, E18 på Sør- og Østlandet, E6 i Hedmark og E6 i Trøndelag.

Etter hvert som disse står ferdige og tas i bruk, blir det behov for drift og vedlikehold. Akkurat som andre veier, bare med én viktig forskjell: De inngår ikke i systemet til Statens vegvesen.

Annonse

Byggherre

Nye Veier AS blir «inn i evigheten» stående som eier av veiene de bygger, og dermed også byggherre på drift og vedlikehold.

Tor Alf Høye (t.h.) hilser på Jonny M. Johansen fra ViaNova på leverandørdagen for drift. (Foto: Jørn Søderholm)

I går inviterte byggherreselskapet interesserte leverandører til en dag med uformelle drøftinger om innretningen på driften av de de nye veistrekningene.

Driftsfolk fra entreprenører, konsulenter og utstyrsleverandører fikk høre om erfaringer fra Veidekke, Risa, Svevia og Mesta Elektro, samt gjennom gruppearbeid gitt Nye Veier AS signaler og ideer i de videre forberedelsene til å gå ut med konkurranser på drift og vedlikehold senere.

Kontraktenes varighet var et ønske som gikk igjen hos både innledere og i gruppearbeider. Kontrakter på fem år som er mest vanlig i dag blir neppe å se hos Nye Veier.

Lange kontrakter

– Ja, alle tilbakemeldinger her tilsier lengre kontrakter. Fem år er alt for kort. Hvor lange de blir får vi komme tilbake til. Det handler om hvor mye leverandører skal investere og bygge seg opp på utstyr. Vi snakker om andre måter å brøyte på. Høyere hastighet under brøyting, for eksempel. Entreprenørene må få tid til å investere i utstyr og jobbe seg inn i det. Da må de få langsikthget i kontraktene, sier Bjørn Børseth. Han er direktør for kontrakter og anskaffelser i Nye Veier AS.

At de nye motorveistrekningene bygges i fire områder spredt fra Trøndelag til Agder utgjør en utfordring for de kommende drifts- og vedlikeholdskontraktene.

Korte strekninger

– Det er snakk om korte driftsstrekninger, bare 20-25 kilometer. Dette er 110 motorvei der det skal være effektiv drift, 24/7 beredskap og utstyr og bemanning som kan rykke ut. Vi ønsker profesjonelle drifts- og vedlikeholdsentreprenører med profesjonell ledelse som kan ta små kontrakter, sa Tor Alf Høye i sin innledning.

Han er fagansvarlig for drift i Nye Veier AS, med lang erfaring fra Statens vegvesen region sør.

Mindre entreprenører

– Vi har fått mange gode innspill fra leverandørene. Ikke alle er samstemte. Vi har fått mye å tenke på når det gjelder innovasjon og skape nye løsninger.

– Hva tenker du om mindre entreprenørers rolle?

– Det har blitt sagt her at lokalkunnskap er viktig. Vi ser ikke for oss at brøytebilen starter i Oslo og kjører til Telemark. Det vil være et samspill mellom de store og mindre, som står for det faktiske arbeidet. Men tror vi entreprenørene må ha den størrelsen for å få til innovasjon. Mindre kontrakter vil ikke skape innovasjon, men være mer opptatt av den daglige driften for å få ting til å gå rundt. Det er bra, det. Men vi må også ha de store for å få langsiktighet og utvikling.

– Du ser for deg at det er de store som har kontraktene, mens de mindre kjører som UE?

– Det kan være et scenario. Det har vi ikke konkludert på. Men det er klart at hvis kontrakten blir lang, så må det bli sånn. Og mye av tilbakemeldingene i dag sier at vi må se ting i en lengre sammenheng, sier Bjørn Børseth.

Kontrakter til sommeren

Uformelt møte for å diskutere og gi forslag denne gang. Til sommeren er det klart for konkurranse.

Møtet på Gardermoen var ikke en del av den formelle kontraktsprosessen, kun en uformell drøfting i forkant.

Børseth antyder to «løp» for drift og vedlikehold i Nye Veier framover.

–  Det ene handler om å få på plass driftskontrakter. Det jobber vi med nå, og bør ha mye klart før sommeren 2018. Det andre handler om forskning og innovasjon. Hvorfor bruker vi tid på å kjøre rundt for å se om lyspærer virker? Vi må forske og finne løsninger for å jobbe smartere. Det får vi ikke gjennom konkurranse, sier Bjørn Børseth.