Inviterer erfarne veidriftere til bords

Alle veier trenger drift og vedlikehold. Også Nye Veiers veier. Nå inviterer den ferske byggherren til driftssamling. – Vi vil lytte og lære før vi bestemmer oss for driftsformer, sier kontraktssjefen i Nye Veier AS.

GARDERMOEN: – Til nå har vi hatt fokus på bygging. Men når veiene står ferdige trenger vi også drift og vedlikehold på dem.

Det sier Bjørn Børseth, direktør for kontrakter og anskaffelser i Nye Veier AS.

Annonse

Leverandørdag drift og vedlikehold

Onsdag 6. desember inviterer landets ferske byggherre til sin første leverandørdag med fokus på drift og vedlikehold av veier og elektro.

Nye Veier AS er i full gang med bygging av flere veistrekninger. Etter hvert som disse står ferdige og tas i bruk, så trenger de drift og vedlikehold. Akkurat som andre veier. Bare med én viktig forskjell: De inngår ikke i systemet til Statens vegvesen. Nye Veier AS blir «inn i evigheten» stående som eier av veiene de bygger, og dermed også byggherre på driftssiden.

Lytte til markedet

Bjørn Børseth, direktør for kontrakter og anskaffelser i Nye Veier AS

Bjørn Børseth, direktør for kontrakter og anskaffelser i Nye Veier AS. (Foto: Nye Veier AS)

– Vi vil lytte til markedet før vi går ut med kontrakter. Hva kan vi gjøre, på kort og på lang sikt, sier Bjørn Børseth.

– Hvordan vil driftsmarkedet merke forskjell på Nye Veier AS og Statens vegvesen som byggherre i drift?

– Ja, det får vi jo se da. Det vet vi ikke ennå. Vi ønsker å lære mer om og høre erfaringer med ulike driftskontrakter og andre aspekter ved driften. Målet er å finne fram til løsninger som er gode for oss og for markedet, sier Børseth.

Leverandørdagen går av stabelen på Gardermoen 6. desember. Her skal innledere fra Svevia, Veidekke, Risa og Mesta blant annet snakke om de særskilte utfordringene i driftskontrakter med motorvei. Dessuten blir det snakk om innovative anskaffelser, kontraktstyper og forutsetninger for drift og vedlikehold i Nye Veier AS.

Viktige spørsmål

Bjørn Børseth inviterer interesserte driftsaktører til å bli med på leverandørdagen for å bidra til å svare på noen viktige spørsmål:
– Hvordan bør driftskontrakter rigges i Nye Veier?
– Behov for nyutvikling av metoder, utstyr og bruk av digitale verktøy
– Hva bør være det viktigste fokuset for Nye Veier på kort og lang sikt?

Innlederne på leverandørdagen drift

Magnus Sutherland Kristensen, Veidekke
Stein Arild Boi Pedersen, Risa
Lars Reitan, Svevia
Terje Dengerud, Mesta elektro