E39-kontrakt lyses ut på ny

Deles ikke opp, men byggetiden kan utvides med 6 måneder.

For drøye tre uker siden ble konkurransen om å bygge ny E39 fra Kristiansand vest til Mandal øst avlyst på grunn av for få kvalifiserte tilbydere.

Gjennomførte bransjeundersøkelse

Like over nyttår vil E39-konkurransen på ny kunngjøres. Og det blir minimale forsinkelser på E39-prosjektets byggestart, ifølge en pressemelding fra Nye Veier.

Annonse

Det er gjort noen justeringer i konkurransegrunnlaget etter at konkurransen ble avlyst 20. november grunnet for få tilbydere videre fra prekvalifiseringen.  Justeringene i konkurransegrunnlaget er gjort etter blant annet en bransjeundersøkelse Nye Veier gjennomførte like etter at E39-kontrakten ble avlyst, skriver Nye Veier i meldingen.

– Undersøkelsen gav oss noen relevante tilbakemeldinger, sier Asbjørn Heieraas, prosjektdirektør for E39 Kristiansand-Sandnes.

Fra 3,5 til 4 år

Nye Veier endrer noen av kravene i forbindelse med kvalifiseringen. Det gis blant annet mulighet for inntil et halvt år lenger byggetid.

– At kontrakten ikke deles opp har sammenheng med konklusjonen etter markedsundersøkelsen. Bransjen har pekt på stram tidsramme for å realisere prosjektet. Nye Veier er opptatt av effektiv framdrift, men vi gir muligheter for økning av byggetid fra 3,5 år til 4 år. Tid er viktig faktor i dette prosjektet, men sikkerhet og kvalitet er blant faktorene vi anser som viktigere. Den reviderte tidsplanen vil føre til en forsinkelse på cirka tre måneder i forhold til opprinnelig plan, sier Asbjørn Heieraas.