Rekordoptimisme blant maskinentreprenørene

Hele 90 prosent av svarbedriftene melder om god oppdragsmengde i en medlemsundersøkelse gjennomført av Maskinentreprenørenes Forbund (MEF).

MEF gjennomfører medlemsundersøkelsen to ganger i året. Den siste undersøkelsen ble foretatt i juni og 843 bedrifter deltok.

– Medlemsundersøkelsen viser at det er sterk optimisme i norsk anleggsbransje om dagen. Eksempelvis gir 18 prosent av svarbedriftene tilbakemelding om at oppdragsmengden er såpass god at de vurderer å ansette flere, sier Trond Johannesen, administrerende direktør i MEF i en pressemelding.

Annonse

Ledig kapasitet

Til tross for god oppdragsmengde oppgir 70 prosent av svarbedriftene at de har ledig kapasitet til å påta seg nye oppdrag de neste seks månedene.

Trond Johannesen, adm. dir. i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF).

Trond Johannesen, adm. dir. i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF).

– Kapasitetssituasjonen kan nok forklares med at entreprenørene har posisjonert seg for videre høy aktivitet i anleggsmarkedet og økt egen kapasitet gjennom ansettelser eller sammenslåinger. Det er nå viktig at politikerne følger opp vedtatte investeringsplaner, som ny Nasjonal transportplan, i de årlige budsjettene. Investeringsplaner som forskyves vil i verste fall få negativ innvirkning på sysselsettingen, sier Johannesen.

Næringspolitiske prioriteringer

I undersøkelsen har bedriftene også fått spørsmål om hvilken næringspolitisk sak de mener politikerne bør prioritere de neste fire årene. De tre sakene som har fått høyest svarandel er i prioritert rekkefølge: 1) Satsing på infrastruktur, 2) Forenkling av lover, regler og offentlige rapporteringskrav og 3) Arbeid mot sosial dumping.

– Svarene viser at entreprenørene er opptatt av å sikre arbeidsplasser og å fortsette arbeidet med å fornye infrastrukturen vår. Mer overraskende var det at forenkling kom såpass høyt opp på listen over næringspolitiske saker. Dette forteller oss at myndigheter og offentlige byggherrer fortsatt har et forbedringspotensial når det gjelder å lette de administrative kravene som entreprenørene står overfor. Vi har forventninger til at Næringsdepartementet følger opp dette i arbeidet med ny stortingsmelding om offentlige innkjøp som skal komme til neste år, avslutter Trond Johannesen.

Les også:
MEF-notat nr 3, 2017: Utvikling & marked