Her blir vraket Alta-skifer knust til byggbar pukk

Flere millioner tonn ligger og venter. Klart til å knuses til byggemasser og tilslag. Byråkrati, papirmølle og konsesjon? Neida, her var det bare å få tak i knusemaskin og sette i gang. CE-merking av sluttproduktet er alt som trengs.

ALTA / PESKA: En Sandvik 1280 kjeftknuser står ved foten av et fjell av rester og vrak av kvartsittskifer. Den er ingen ungdom: Den 60 tonn tunge knusemaskinen er fra 2005, og har gode 15 000 timer på telleren. Men den brummer ufortrødent videre, og tygger i seg det den får servert av en vesentlig nyere Cat 349E 50 tonns graver som tår i matingen.

Største på 100 tonns vei

En gammel Sandvik knuser mates av en ikke fullt så gammel Cat 349.

– Det var så lang leveringstid på en ny knusemaskin at vi bare måtte kjøpe denne for å komme i gang. Det var den største vi kunne få tak i, som lar seg frakte på 100 tonns vei. Nå under igangkjøring har vært oppe i 550 tonn i timen. Det er jo nesten utrolig på en gammel maskin, sier Daniel Jakobsen.

Annonse

En eldre Cat 325 går i pigging ved siden av. En Volvo L180 hjullaster tar unna den knuste massen, og laster tippsemier som kjører en halvtimes runde.

Skriver pukk-historie

Denne beskrivelsen kunne kommet fra et hvilket som helst masseuttak, hvor som helst i Norge. Denne gang er det fra Alta Skiferbrudd, og det er faktisk en aldri så liten historieskriving vi er vitne til.

I begynnelsen av mai begynte Anlegg Nord på en jobb de kommer til å holde på med i mange år. Selskapet har fått i oppdrag fra Alta Skiferbrudd AL å fjerne 45 000 tonn vrakstein fra den årlige produksjonen, og plukke ca 30 000 tonn pr år fra eksisterende tipper. Det skal dessuten dekkes over eksisterende tipper med jord andre egnede masser.

Ubrukelige rester blir god pukk

Altaskifer er godt kjent i markedet.

”Fjerne vrak” vil si at det som er et fjell vrak og ubrukelige rester for skiferprodusentene brått blir en verdifull ressurs for Anlegg Nord AS og deres oppdragsgivere når det går inn i knuseren.

Steinen holder god kvalitet som byggematerialer og tilslag, og går rett inn i Anlegg Nord AS sine prosjekter for ulike oppdragsgivere.

160 000 tonn til trafotomt

Tipp på Skillemoen

LEVERANSE: Oppdraget startet i begynnelsen av mai. Det meste nå i starten lastes til en leveranse for Statnett.

Det nærmeste nå – både tidsmessig og geografisk– er et oppdrag Anlegg Nord AS gjør for Statnett. Det skal bygges vei og fundamenter for trafostasjon på Skillemoen, et par gode steinkast fra skiferbruddet i Peska.

Jobben skal være gjort innen oktober, og innebærer blant annet leveranse av 160 000 tonn steinmasser. Det er dette oppdraget tippsemiene nevnt over går i halvtimes runder på.

– Det er jo en kjemperessurs som ligger her. Man får ryddet i området, utnyttet ressursene og har mulighet til å lage et produkt som kan selges billig til byggeformål. Kvaliteten på steinen er god. Jo mindre fraksjoner vi knuser den i, jo bedre er den, sier Jakobsen.

Han mener det er en myte at vrakstein som dette ikke skal gå an å bruke til noe.

Blokk i stor knuser

– Det minste og tynneste går ikke å bruke, det blir bare støv. Men det er mye blokk. Det går fint å bruke, så lenge man har en stor knuser. Vi bruker blokker i alle størrelser, fra 10×10 cm og oppover, sier Jakobsen.

Parallelt med knusingen av steinen blir Statnetts byggeområde tømt for jord, myr, vegetasjon og andre rene naturmasser. Dette skal kjøres opp til skiferbruddet og brukes til å dekke over sårene i naturen.

Kjendis-steinvaren Altaskifer

Knapt noen steinvare er like godt kjent i markedet som Altaskifer. Gjennom årtier har det foregått uttak av stein og produksjon av takstein og andre skiferprodukter. Altas gutter og menn – og etterhvert noen jenter – har i generasjoner livnært seg i ”Steinberget”.

I tidlige tider var det hver mann med sin teig og sitt brudd. Siden har driften blitt sentralisert til ett stort brudd. Mye av skiferproduksjonen foregår nå i mer industriell skala nede i Alta, selv om en del av godt voksne karer fortsatt driver på gamlemåten i berget.

45 000 tonn årlig vrakstein

Avtalen består i at Anlegg Nord skal ta unna 45 000 tonn årlig av vrakstein fra det løpende uttaket. Uttaket av stein til skiferproduksjonen foretas av vante folk med øyne godt trent for hva som er god skiferstein.

Alt som ikke blir godkjent der går ut i vrakhaugen, og blir altså verdifulle byggematerialer etter en tur gjennom knuseren.

Videosnutt fra uka etter vi besøkte Anlegg Nord i skiferbruddet. (Fortsetter under videoen)

Lastebilene kjører nå i skytteltrafikk ned fra Skiferbruddet med knuste skifermasser. Prosjekt pukk&grus fra skiferfjellet i Alta kan vi konstantere ble meget vellykket.

Posted by Alta Skiferbrudd SA on Wednesday, June 14, 2017

Millioner av tonn ligger og venter

I tillegg til dette kan Anlegg Nord ta ut 30 000 tonn pr år av vrakstein fra deponier og tipper spredt over et stort område.

Som om ikke det var nok: På den andre siden av dalen er enda et brudd. Ikke like stort, men likevel med mye stein. Her ligger mange millioner tonn stein og bare venter på knusing.

Daniel Jakobsen er en av eierne i Anlegg Nord AS, som ble stiftet av fire maskinentreprenører i Alta i 2013. Selskapet har fått flere store kontrakter. Jakobsen og medeierne i Anlegg Nord AS er glade for at de får være med på et prosjekt som dette, der den positive miljøeffekten er minst like stor som den økonomiske gevinsten.

Inntil videre kommer selskapet til å ha 3-4 mann sysselsatt med å drive knuser, gravemaskin(er) og hjullaster. Knuseutstyret eies av Anlegg Nord AS, mens maskinene tilhører Daniel Jakobsen AS.

– Stort potensial i deponier

Vidar Tjervåg.

Vidar Tjervåg. (Foto: Jørn Søderholm)

Det er ikke bare i Alta det ligger store pukkressurser og venter på bruk, i form av vrakstein i gamle skiferbrudd. Pukk-spesialist Vidar Tjervåg er ikke i tvil: Det ligger mye kvalitetsstein i norske deponier.

Steinen fra Altaskifer er en kvartsittskifer, som har gode mekaniske egenskaper. Ved rett behandling i knuseprosessen gir denne gode sluttprodukter, selv om det er en lagdelt bergart.

Jevn mating i knuseren

– De største flakene må pigges ned, slik at matingen inn i grovknuseren blir så jevn som mulig. Her er det også enda viktigere enn ellers å unngå start og stopp, og at knuseren går tom. Hvis den går tom kan store flak gå gjennom knuseren og ødelegge sluttproduktet. Full knuser er også nøkkelen for å få gode produkter fra finknuseren.

Det sier daglig leder Vidar Tjervåg i Tjervåg AS. Hans firma har analysert steinprøver fra skiferbruddet i Alta, og liker det han har sett.

Fintuning i knuseprosessen

Hos Altaskifer kan det lages sluttprodukter med en kornform som gjør at steinen vil være god nok til både asfalt- og betongtilslag.

– Men det trengs mer fintuning i knuseprosessen før dette kan gjennomføres i større skala, sier Tjervåg.

Skiferbruddet i Alta er bare én av mange «forekomster» av overskuddsstein som ligger der som uutnyttede ressurser. Tjervåg mener potensialet i overskuddsstein fra skiferbrudd og blokksteinsbrudd rundt om i landet stort.

I disse tider er det er en møysommelig prosess å starte nye brudd. Da kan det være en mulighet å se på noe av overskuddssteinen i disse bruddene, som kan knuses til pukkprodukter. At det ikke skulle være mulig å bruke dette til pukk er bare en usann myte, i følge Vidar Tjervåg.

Usann myte

– Myten om at overskuddsstein fra skiferbrudd ikke kan brukes til pukk til vei, anlegg og bygg, er ikke sann. Det krever bare litt mer planlegging enn å laste rett fra røys. Miljøbesparelsene er også store ved å bruke stein fra deponier. Denne er jo allerede sprengt ut. Det betyr at miljøbelastningen med både sprengning og sår i landskapet allerede er tatt. Dermed får man kun utslippene fra produksjon, og man fjerner også deponier og kan tilbakeføre berørte områder slik de tidligere var. Over hele landet ligger det slike ressurser klare til å tas i bruk, og det kan det bli en kjempegevinst både økonomisk og miljømessig, sier Vidar Tjervåg.