Veidekke med miljøsamarbeid

Veidekke inngår et strategisk samarbeid med miljøstiftelsen ZERO for å nå selskapets klimaambisjon.

I november 2015 forpliktet Veidekke til seg å drive virksomheten i samsvar med FNs togradersmål. Samarbeidet med ZERO er ett av flere tiltak, og skal i første omgang bidra til å akselerere overgangen til fossilfri maskinpark. Dette ifølge en pressemelding fra Veidekke.

El, hydrogen og biodrivstoff

Miljøstiftelsen ZERO er en uavhengig, ideell miljøstiftelse som arbeider med å drive frem nullutslippsløsninger og forhindre investeringer i løsninger som gir utslipp.

Annonse

– Målsettingen med dette strategiske samarbeidet er i første fase å akselerere Veidekkes overgang til en fossilfri maskinpark – med andre ord overgang til elektrisitet, biodrivstoff og hydrogen. Med vårt felles engasjement for en bærekraftig utvikling vil Veidekke gjennom dette partnerskapet stå enda sterkere i vårt bidrag til det grønne skiftet, sier Veidekkes konserndirektør for HR og bærekraft, Hege Schøyen Dillner, i pressemeldingen.

Konkrete klimatiltak

Veidekke vil i tillegg få økt kunnskap om ny teknologi og andre nye løsninger som kan omsettes i konkrete klimatiltak for konsernet. Både Veidekke og ZERO vil i tiden fremover ha dialog og dra veksler på hverandres erfaringer faglig og politisk. ZERO vil holde Veidekke oppdatert på utviklingen av relevante politiske virkemidler og løp, heter det i meldingen.

– Der ZERO jobber på et strategisk og politisk plan for å erstatte forurensende teknologi med utslippsfrie alternativer, jobber Veidekke daglig med å utvikle konkrete løsninger for å være best på miljø i praksis. Vi ser frem til et fruktbart samarbeid, sier Hege Schøyen Dillner.

Utslippsfrie anleggsmaskiner

– Vi er veldig stolte av at vi har inngått et samarbeid med Veidekke, som er en framoverlent og miljøengasjert entreprenør og eiendomsutvikler, sier Marius Holm, leder av Miljøstiftelsen ZERO.

– Vi skal blant annet samarbeide om utslippsfrie anleggsmaskiner, hvor Veidekke allerede går foran som et godt eksempel, og på andre områder hvor Veidekke har mulighet til å dra med seg hele bransjen i en mer klimavennlig retning. Vi har stor tro på at denne typen samarbeid vil gi positive ringvirkninger, sier Holm.