«Bestemannstur» til Volvo i Sverige

Tradisjonen tro inviterte Volvo Maskin også i år de beste mekaniker- og maskinførerelevene fra landslinjeskolene til Eskilstuna og Volvo Customer Center.

Bestemann?

Det som var spesielt hyggelig i år, var at både Os og Sam Eyde vgs. hadde jenter som «bestemenn». De har altså klart å markere seg blant en samlet elevmasse på over 130 elever på de to skolene, og med 95 prosent gutter. Så dette er jenter som vet hva de vil, og som bransjen kommer til å få glede av framover.

Drømmelærlinger

Turen til Eskilstuna føyer seg inn i en årelang tradisjon, der Volvo Maskin vil hedre elever som har utmerket seg positivt i siste skoleår. Karakterer og fravær er selvfølgelig viktige elementer i utvelgelsen, men her må elevene ha «full pakke» for å nå fram. Egenskaper som ansvarsbevissthet, samarbeid, initiativ og faglig utvikling, veier vel så tungt. Så kortversjonen er at dette må være drømmelærlingene for bransjen.

Annonse

Etter å ha samlet de fleste elevene på Gardermoen, og plukket opp noen i Kongsvinger, startet turen mot Eskilstuna og overnatting på hotell Bolinder. Vanligvis legges det inn besøk på hjullasterfabrikken i Arvika på turen bortover, men i år falt det på Sveriges nasjonaldag, så dag 1 ble en ren transportdag.

Maskinkjøring og omvisning

Dag 2 startet med omvisning på Munktellmuseet i Eskilstuna, og videre til lunch på Volvo Customer senter. Etter lunchen ble det maskinshow med etterfølgende produktpresentasjon og, ikke minst, prøving av maskiner. Vi hadde hele området for oss selv, og fikk prøve både hjullastere, gravemaskiner og dumpere i alle størrelser. Det var en fornøyd gjeng som gikk på bussen for å kjøre tilbake til Arvika for siste overnatting.

Etter frokost på hotellet, dro vi til hjullasterfabrikken for omvisning, og avsluttet besøket i Arvika med lunch. Charlottenberg er obligatorisk stoppested, for en kort «harrystopp», på veien tilbake til Gardermoen. Skolene takker for initiativet fra Volvo Maskin, som er et viktig bidrag i forhold til rekruttering til bransjen.

Elevene ble ledsaget av Knut Sollesnes fra Volvo Maskin, som var vertskap for turen, Henning Olsen, avdelingsleder Solør vgs. og landslinjekoordinator Odd Arne Meyer Sjøberg. Sigurd Bjellerås fra Sam Eyde vgs. var med som sjåfør.

Tekst: Odd Arne Meyer Sjøberg

Deltagere

  • Øksnevad vgs.: Kristian Soland (Vg2 Arbeidsmaskiner) og Geir Atle Apeland (Vg2 Anleggsteknikk).
  • Os vgs.: Kristine Høyland Moss (Vg2 Anleggsteknikk). Skolen stilte ikke med sin beste elev på Vg2 Arbeidsmaskiner da det kolliderte med eksamensavvikling.
  • Solør vgs.: Erland Lønstad (Vg2 Arbeidsmaskiner) og Kim Dambakken Fjeldberg (Vg2 Anleggsteknikk).
  • Kirkenes vgs.: Fredrik Johan Moen Ingebrigtsen (Vg2 Arbeidsmaskiner) og Karl Morten Elvbo Karlsen (Vg2 Anleggsteknikk).
  • Fauske vgs.: Runar Tverrå (Vg2 Arbeidsmaskiner) og Øivind Nymo Karoliussen (Vg2 Anleggsteknikk).
  • Sam Eyde vgs.: Hallvard Frøysnes Flaa (Vg2 Arbeidsmaskiner) og Emilie Marie Hoffmeyer Guldager (Vg2 Anleggsteknikk).